Heta e-böcker

4 dec 2012 • < 1 min

Den stora striden om e-böcker fortsätter även utanför Europa och EBLIDA. I USA t ex hade en majoritet av ALA:s...

Den stora striden om e-böcker fortsätter även utanför Europa och EBLIDA. I USA t ex hade en majoritet av ALA:s biblioteksorganisationer i november undertecknat en gemensam protest mot förläggare och distributörer, som enligt ALA, har etablerat en orättvis och oacceptabel prissättning vid försäljningen av e-böcker till biblioteken.OECD:s rapport ”E-books: Developments and Policy Considerations”, som offentliggjordes 29 oktober i år, ger en analys och summering av data kring utvecklingen hittills samt den internationella samarbetsorganisationens syn på den växande e-boksmarknaden. OECD uppmanar ländernas regeringar att ta på sig en starkare roll i utvecklingen och utarbeta lagar som är klara och tydliga för både brukare och utgivare. 

OECD:s rapport om e-böcker kan man läsa här

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min