"Jag önskar en transparent förening"

29 nov 2013 • 3 min

– Jag ber för ett nytt ledarskap som kan axla sin uppgift utan egenintresse och bidra till att skapa en...

– Jag ber för ett nytt ledarskap som kan axla sin uppgift utan egenintresse och bidra till att skapa en förening som kännetecknas av transparense. Det säger Grace Were från Kenyas nationella kommission för mänskliga rättigheter. Hon är medlem i Kenyas biblioteksförening KLA, arbetar som bibliotekarie på kommissionen och deltar på Kenyas biblioteksdagar och årsmöte huvudsakligen för att för kommissionens räkning övervaka valet av ny ordförande och nya ledamöter till KLA:s styrelse.

 Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter i Kenya är en icke-statlig organisation som enligt UD agerar med stort oberoende genom att belysa och följa upp kränkningar av mänskliga rättigheter i Kenya. Kommissionen tar även emot anmälningar från enskilda medborgare.

Det är sista dagen på Kenyas biblioteksdagar – det innebär summering och senare i eftermiddag ett årsmöte där delar av styrelsen ska nyväljas. Under förmiddagen har medlemmarna blivit ombedda att höja sin röst och bidra till diskussionen kring enskilda presentationer men även summera. Jag har redan tidigare under konferensen noterat att de få som inte håller sig till agendan och dristar sig till att kritisera KLA tystas i ganska hårda ordalag. En kvinna t ex talade om frånvaron av medlemmarna som arbetar på fältet, exempelvis skolbibliotekarier.

– Hur ska vi kunna stärka vår läskultur om de som arbetar i verksamheten och på fältet inte är här. En uppgift för KLA borde också vara att avsätta medel för att kunna rekrytera nya medlemmar. Det finns en bristande medvetenhet bland medlemmarna om vägen framåt eftersom vi inte vet vilka visioner som KLA har, vi är utestängda.

Svaret från mötesordföranden blev något i stil med: Det här inte en fråga för det här mötet, ta ditt ansvar som medlem och agera proaktivt istället.

Betecknande är att hela styrelsen är som bortblåst – ingen är närvarande för att svara på kritiken. Sedan igår kväll sitter de i spridda grupper för möten inför valet.

De här iakttagelserna bekräftas av Grace Were, som närvarar som medlem men för att i första hand följa valprocessen.

– Ledningen i KLA är en katastrof. Medlemmar som kritiserar föreningen tystas och det förekommer mycket intern kritik. Den kritiken handlar om att ledningen klamrar sig fast vid sina positioner i evighet – även om de avgår agerar de i bakgrunden via upparbetade nätverk. Den kritik som också förekommer handlar om att ledningen handlar i eget intresse och inte för medlemmarnas fromma. Jag önskar att jag hade handfasta bevis för det här men what goes around, comes around, säger Grace Were.

Hennes inneliga önskan är att eftermiddagens val till delvis ny styrelse och ny ordförande kommer att innebära en nystart för föreningen – en ny start med en ny ledning som inte agerar utifrån egenintresse och som är transparent.

Grace Were går till och med så långt att hon säger att det inte är någon tillfällighet att konferensen/årsmötet är förlagd till Kakamega dit det är svårt för många att ta sig. Årets konferens är ovanligt dåligt besökt, ett femtiotal personer. Normalt brukar kring 120-150 medlemmar besöka den årliga konferensen.

– Varför sponsrar inte KLA en student i bibliotekarieutbildning som inte har råd med avgiften? Istället åker bibliotekscheferna och andra höjdare som får allt betalt. Varför ligger det bara ett utkast till stadgar på KLA:s hemsida? När kommer den slutgiltiga versionen? Den frågan har ställts och till svar får man att det är på gång, att det ska ses över och omarbetas. Men det är väldigt lätt att bryta mot stadgar som inte är fästa i ett slutgiltigt dokument och ständigt under omarbetning, säger Grace Were.

Hon känner inte till om samarbetet mellan den Svenska biblioteksföreningen och den kenyanska, och hur skulle hon.

– Jag har inte sett någon årlig ekonomisk rapport. Den borde ligga online KLA:s hemsida. Frågan har rests men liksom med allt annat: de försöker få en att tro att arbete pågår men många anser att de bara arbetar för sig själva.

Grace Were ska för kommissionens räkning skriva en rapport om valprocessen på KLA:s årsmöte. Den kommer BBL få ta del av när den är klar.

Leif Mårtensson, en av projektledarna för samarbetet mellan biblioteksföreningarna i Sverige och Kenya, kommer i eftermiddag göra ett uttalande om vikten av att KLA är en öppen och transparent förening och att dess stadgar måste färdigställas.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min