"Jag önskar en transparent förening"

29 nov 2013 • 3 min

– Jag ber för ett nytt ledarskap som kan axla sin uppgift utan egenintresse och bidra till att skapa en...

– Jag ber för ett nytt ledarskap som kan axla sin uppgift utan egenintresse och bidra till att skapa en förening som kännetecknas av transparense. Det säger Grace Were från Kenyas nationella kommission för mänskliga rättigheter. Hon är medlem i Kenyas biblioteksförening KLA, arbetar som bibliotekarie på kommissionen och deltar på Kenyas biblioteksdagar och årsmöte huvudsakligen för att för kommissionens räkning övervaka valet av ny ordförande och nya ledamöter till KLA:s styrelse.

 Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter i Kenya är en icke-statlig organisation som enligt UD agerar med stort oberoende genom att belysa och följa upp kränkningar av mänskliga rättigheter i Kenya. Kommissionen tar även emot anmälningar från enskilda medborgare.

Det är sista dagen på Kenyas biblioteksdagar – det innebär summering och senare i eftermiddag ett årsmöte där delar av styrelsen ska nyväljas. Under förmiddagen har medlemmarna blivit ombedda att höja sin röst och bidra till diskussionen kring enskilda presentationer men även summera. Jag har redan tidigare under konferensen noterat att de få som inte håller sig till agendan och dristar sig till att kritisera KLA tystas i ganska hårda ordalag. En kvinna t ex talade om frånvaron av medlemmarna som arbetar på fältet, exempelvis skolbibliotekarier.

– Hur ska vi kunna stärka vår läskultur om de som arbetar i verksamheten och på fältet inte är här. En uppgift för KLA borde också vara att avsätta medel för att kunna rekrytera nya medlemmar. Det finns en bristande medvetenhet bland medlemmarna om vägen framåt eftersom vi inte vet vilka visioner som KLA har, vi är utestängda.

Svaret från mötesordföranden blev något i stil med: Det här inte en fråga för det här mötet, ta ditt ansvar som medlem och agera proaktivt istället.

Betecknande är att hela styrelsen är som bortblåst – ingen är närvarande för att svara på kritiken. Sedan igår kväll sitter de i spridda grupper för möten inför valet.

De här iakttagelserna bekräftas av Grace Were, som närvarar som medlem men för att i första hand följa valprocessen.

– Ledningen i KLA är en katastrof. Medlemmar som kritiserar föreningen tystas och det förekommer mycket intern kritik. Den kritiken handlar om att ledningen klamrar sig fast vid sina positioner i evighet – även om de avgår agerar de i bakgrunden via upparbetade nätverk. Den kritik som också förekommer handlar om att ledningen handlar i eget intresse och inte för medlemmarnas fromma. Jag önskar att jag hade handfasta bevis för det här men what goes around, comes around, säger Grace Were.

Hennes inneliga önskan är att eftermiddagens val till delvis ny styrelse och ny ordförande kommer att innebära en nystart för föreningen – en ny start med en ny ledning som inte agerar utifrån egenintresse och som är transparent.

Grace Were går till och med så långt att hon säger att det inte är någon tillfällighet att konferensen/årsmötet är förlagd till Kakamega dit det är svårt för många att ta sig. Årets konferens är ovanligt dåligt besökt, ett femtiotal personer. Normalt brukar kring 120-150 medlemmar besöka den årliga konferensen.

– Varför sponsrar inte KLA en student i bibliotekarieutbildning som inte har råd med avgiften? Istället åker bibliotekscheferna och andra höjdare som får allt betalt. Varför ligger det bara ett utkast till stadgar på KLA:s hemsida? När kommer den slutgiltiga versionen? Den frågan har ställts och till svar får man att det är på gång, att det ska ses över och omarbetas. Men det är väldigt lätt att bryta mot stadgar som inte är fästa i ett slutgiltigt dokument och ständigt under omarbetning, säger Grace Were.

Hon känner inte till om samarbetet mellan den Svenska biblioteksföreningen och den kenyanska, och hur skulle hon.

– Jag har inte sett någon årlig ekonomisk rapport. Den borde ligga online KLA:s hemsida. Frågan har rests men liksom med allt annat: de försöker få en att tro att arbete pågår men många anser att de bara arbetar för sig själva.

Grace Were ska för kommissionens räkning skriva en rapport om valprocessen på KLA:s årsmöte. Den kommer BBL få ta del av när den är klar.

Leif Mårtensson, en av projektledarna för samarbetet mellan biblioteksföreningarna i Sverige och Kenya, kommer i eftermiddag göra ett uttalande om vikten av att KLA är en öppen och transparent förening och att dess stadgar måste färdigställas.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min