"Jag önskar en transparent förening"

29 nov 2013 • 3 min

– Jag ber för ett nytt ledarskap som kan axla sin uppgift utan egenintresse och bidra till att skapa en...

– Jag ber för ett nytt ledarskap som kan axla sin uppgift utan egenintresse och bidra till att skapa en förening som kännetecknas av transparense. Det säger Grace Were från Kenyas nationella kommission för mänskliga rättigheter. Hon är medlem i Kenyas biblioteksförening KLA, arbetar som bibliotekarie på kommissionen och deltar på Kenyas biblioteksdagar och årsmöte huvudsakligen för att för kommissionens räkning övervaka valet av ny ordförande och nya ledamöter till KLA:s styrelse.

 Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter i Kenya är en icke-statlig organisation som enligt UD agerar med stort oberoende genom att belysa och följa upp kränkningar av mänskliga rättigheter i Kenya. Kommissionen tar även emot anmälningar från enskilda medborgare.

Det är sista dagen på Kenyas biblioteksdagar – det innebär summering och senare i eftermiddag ett årsmöte där delar av styrelsen ska nyväljas. Under förmiddagen har medlemmarna blivit ombedda att höja sin röst och bidra till diskussionen kring enskilda presentationer men även summera. Jag har redan tidigare under konferensen noterat att de få som inte håller sig till agendan och dristar sig till att kritisera KLA tystas i ganska hårda ordalag. En kvinna t ex talade om frånvaron av medlemmarna som arbetar på fältet, exempelvis skolbibliotekarier.

– Hur ska vi kunna stärka vår läskultur om de som arbetar i verksamheten och på fältet inte är här. En uppgift för KLA borde också vara att avsätta medel för att kunna rekrytera nya medlemmar. Det finns en bristande medvetenhet bland medlemmarna om vägen framåt eftersom vi inte vet vilka visioner som KLA har, vi är utestängda.

Svaret från mötesordföranden blev något i stil med: Det här inte en fråga för det här mötet, ta ditt ansvar som medlem och agera proaktivt istället.

Betecknande är att hela styrelsen är som bortblåst – ingen är närvarande för att svara på kritiken. Sedan igår kväll sitter de i spridda grupper för möten inför valet.

De här iakttagelserna bekräftas av Grace Were, som närvarar som medlem men för att i första hand följa valprocessen.

– Ledningen i KLA är en katastrof. Medlemmar som kritiserar föreningen tystas och det förekommer mycket intern kritik. Den kritiken handlar om att ledningen klamrar sig fast vid sina positioner i evighet – även om de avgår agerar de i bakgrunden via upparbetade nätverk. Den kritik som också förekommer handlar om att ledningen handlar i eget intresse och inte för medlemmarnas fromma. Jag önskar att jag hade handfasta bevis för det här men what goes around, comes around, säger Grace Were.

Hennes inneliga önskan är att eftermiddagens val till delvis ny styrelse och ny ordförande kommer att innebära en nystart för föreningen – en ny start med en ny ledning som inte agerar utifrån egenintresse och som är transparent.

Grace Were går till och med så långt att hon säger att det inte är någon tillfällighet att konferensen/årsmötet är förlagd till Kakamega dit det är svårt för många att ta sig. Årets konferens är ovanligt dåligt besökt, ett femtiotal personer. Normalt brukar kring 120-150 medlemmar besöka den årliga konferensen.

– Varför sponsrar inte KLA en student i bibliotekarieutbildning som inte har råd med avgiften? Istället åker bibliotekscheferna och andra höjdare som får allt betalt. Varför ligger det bara ett utkast till stadgar på KLA:s hemsida? När kommer den slutgiltiga versionen? Den frågan har ställts och till svar får man att det är på gång, att det ska ses över och omarbetas. Men det är väldigt lätt att bryta mot stadgar som inte är fästa i ett slutgiltigt dokument och ständigt under omarbetning, säger Grace Were.

Hon känner inte till om samarbetet mellan den Svenska biblioteksföreningen och den kenyanska, och hur skulle hon.

– Jag har inte sett någon årlig ekonomisk rapport. Den borde ligga online KLA:s hemsida. Frågan har rests men liksom med allt annat: de försöker få en att tro att arbete pågår men många anser att de bara arbetar för sig själva.

Grace Were ska för kommissionens räkning skriva en rapport om valprocessen på KLA:s årsmöte. Den kommer BBL få ta del av när den är klar.

Leif Mårtensson, en av projektledarna för samarbetet mellan biblioteksföreningarna i Sverige och Kenya, kommer i eftermiddag göra ett uttalande om vikten av att KLA är en öppen och transparent förening och att dess stadgar måste färdigställas.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min