Med användaren i centrum

15 jan 2015 • 2 min

Ett gratis verktyg baserat på ett designtänk för att skapa mer användarorienterade bibliotek – det har Århus bibliotek utvecklat tillsammans...

Ett gratis verktyg baserat på ett designtänk för att skapa mer användarorienterade bibliotek – det har Århus bibliotek utvecklat tillsammans med designföretaget IDEO och Chicagos folkbibliotek.

Århus kommunbibliotek har sedan 2013 samarbetat IDEO och Chicago Public Libaries för att utveckla en global modell för förnyelse och innovation med utgångspunkt i ett designtänkande. Resultatet är nu klart och finns i en digital bok – en ”verktygslåda” för att stimulera och påskynda förnyelsearbetet inom offentliga bibliotek världen över. Boken kan laddas ned fritt liksom de riktlinjer och verktyg som behövs för att genomföra en designprocess som till exempel kan handla om att tänka nytt kring service, inredning, kommunikation och upplevelser. I den processen står användarna och deras behov i fokus – ”design thinking” är både ett sätt att tänka och konkreta metoder som biblioteket kan använda för att ompröva sin roll, anpassa, förändra och skräddarsy sina tjänster efter användarnas och lokalsamhällets behov.

En mer grundad förståelse för användarnas behov kan man exempelvis få genom att göra djupintervjuer hemma hos användarna – genom samtal och observationer av användaren i en specifik kontext skaffar man sig kunskaper om hur användaren agerar – inte bara vad hen säger att hen gör – och om beteenden, latenta behov och önskemål som användaren kanske inte själv är medveten om. Så skapas en helhetsbild av användaren, hens livsstil och interaktion i det offentliga rummet.

Projektet har haft finansiellt stöd av Bill och Melinda Gates Foundation och deras initiativ Global Libraies, och de danska biblioteken är förstås mäkta stolta över att få vara en part i detta världsomspännande projekt.
Enligt Rolf Hapel, förvaltningschef för medborgarservice och bibliotek i Århus, är projektets genomslagskraft i Danmark redan säkrad.  Detta genom att den danska motsvarigheten till Kulturrådet – Kulturstyrelsen – har valt att stödja projektet ”Snabbare förändring” som syftar till att se till att alla erfarenheter från det globala projektet och den nya ”verktygslådan” anpassas till en dansk kontext och omsätts på de danska biblioteken.

Läs mer och få verktygslådan här

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min