Med användaren i centrum

15 jan 2015 • 2 min

Ett gratis verktyg baserat på ett designtänk för att skapa mer användarorienterade bibliotek – det har Århus bibliotek utvecklat tillsammans...

Ett gratis verktyg baserat på ett designtänk för att skapa mer användarorienterade bibliotek – det har Århus bibliotek utvecklat tillsammans med designföretaget IDEO och Chicagos folkbibliotek.

Århus kommunbibliotek har sedan 2013 samarbetat IDEO och Chicago Public Libaries för att utveckla en global modell för förnyelse och innovation med utgångspunkt i ett designtänkande. Resultatet är nu klart och finns i en digital bok – en ”verktygslåda” för att stimulera och påskynda förnyelsearbetet inom offentliga bibliotek världen över. Boken kan laddas ned fritt liksom de riktlinjer och verktyg som behövs för att genomföra en designprocess som till exempel kan handla om att tänka nytt kring service, inredning, kommunikation och upplevelser. I den processen står användarna och deras behov i fokus – ”design thinking” är både ett sätt att tänka och konkreta metoder som biblioteket kan använda för att ompröva sin roll, anpassa, förändra och skräddarsy sina tjänster efter användarnas och lokalsamhällets behov.

En mer grundad förståelse för användarnas behov kan man exempelvis få genom att göra djupintervjuer hemma hos användarna – genom samtal och observationer av användaren i en specifik kontext skaffar man sig kunskaper om hur användaren agerar – inte bara vad hen säger att hen gör – och om beteenden, latenta behov och önskemål som användaren kanske inte själv är medveten om. Så skapas en helhetsbild av användaren, hens livsstil och interaktion i det offentliga rummet.

Projektet har haft finansiellt stöd av Bill och Melinda Gates Foundation och deras initiativ Global Libraies, och de danska biblioteken är förstås mäkta stolta över att få vara en part i detta världsomspännande projekt.
Enligt Rolf Hapel, förvaltningschef för medborgarservice och bibliotek i Århus, är projektets genomslagskraft i Danmark redan säkrad.  Detta genom att den danska motsvarigheten till Kulturrådet – Kulturstyrelsen – har valt att stödja projektet ”Snabbare förändring” som syftar till att se till att alla erfarenheter från det globala projektet och den nya ”verktygslådan” anpassas till en dansk kontext och omsätts på de danska biblioteken.

Läs mer och få verktygslådan här

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min