Med användaren i centrum

15 jan 2015 • 2 min

Ett gratis verktyg baserat på ett designtänk för att skapa mer användarorienterade bibliotek – det har Århus bibliotek utvecklat tillsammans...

Ett gratis verktyg baserat på ett designtänk för att skapa mer användarorienterade bibliotek – det har Århus bibliotek utvecklat tillsammans med designföretaget IDEO och Chicagos folkbibliotek.

Århus kommunbibliotek har sedan 2013 samarbetat IDEO och Chicago Public Libaries för att utveckla en global modell för förnyelse och innovation med utgångspunkt i ett designtänkande. Resultatet är nu klart och finns i en digital bok – en ”verktygslåda” för att stimulera och påskynda förnyelsearbetet inom offentliga bibliotek världen över. Boken kan laddas ned fritt liksom de riktlinjer och verktyg som behövs för att genomföra en designprocess som till exempel kan handla om att tänka nytt kring service, inredning, kommunikation och upplevelser. I den processen står användarna och deras behov i fokus – ”design thinking” är både ett sätt att tänka och konkreta metoder som biblioteket kan använda för att ompröva sin roll, anpassa, förändra och skräddarsy sina tjänster efter användarnas och lokalsamhällets behov.

En mer grundad förståelse för användarnas behov kan man exempelvis få genom att göra djupintervjuer hemma hos användarna – genom samtal och observationer av användaren i en specifik kontext skaffar man sig kunskaper om hur användaren agerar – inte bara vad hen säger att hen gör – och om beteenden, latenta behov och önskemål som användaren kanske inte själv är medveten om. Så skapas en helhetsbild av användaren, hens livsstil och interaktion i det offentliga rummet.

Projektet har haft finansiellt stöd av Bill och Melinda Gates Foundation och deras initiativ Global Libraies, och de danska biblioteken är förstås mäkta stolta över att få vara en part i detta världsomspännande projekt.
Enligt Rolf Hapel, förvaltningschef för medborgarservice och bibliotek i Århus, är projektets genomslagskraft i Danmark redan säkrad.  Detta genom att den danska motsvarigheten till Kulturrådet – Kulturstyrelsen – har valt att stödja projektet ”Snabbare förändring” som syftar till att se till att alla erfarenheter från det globala projektet och den nya ”verktygslådan” anpassas till en dansk kontext och omsätts på de danska biblioteken.

Läs mer och få verktygslådan här

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min