Norskt e-bokprojekt

16 apr 2012 • < 1 min

Den norska inköpsordningen garanterar förlagen en försäljning av minst 1 000 exemplar skönlitterära böcker för vuxna och 1 550 exemplar...

Den norska inköpsordningen garanterar förlagen en försäljning av minst 1 000 exemplar skönlitterära böcker för vuxna och 1 550 exemplar av barn- och ungdomsböcker, som sedan sänds till folk- och skolbibliotek. Kulturrådet betalar en del av författarnas royalty. E-böcker ingår nu också i ett försöksprojekt som ett urval av bibliotek, spridda över hela landet, deltar i. 

Projektet innebär att av de 1 000 exemplar som köps av en skönlitterär titel för vuxna, ska 970 vara pappersböcker och 30 i e-boksformat. E-böckerna behandlas som pappersböcker och får alltså inte lånas ut till mer än en låntagare åt gången. Uppgörelsen består i att Kulturrådet betalar samma pris som det skulle ha gjort om 1 000 pappersböcker hade köpts in. Inga ändringar sker heller när det gäller författarersättning och royalty till förlagen.

Avtalet gäller bara försöksprojektet och berör inte inköpsordningen och eventuella framtida avtal om e-böcker. Förlagen planerar att ge ut närmare 70 e-böcker under våren och troligen dubbelt så många under hösten. Försöksperioden löper under 2012 och fram till slutet av juni 2013. Eftersom biblioteken i projektet själva måste skaffa sig nödvändig teknisk utrustning och administrativa rutiner, kommer projektet knappast i gång fullt ut förrän senare i år.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min