Norskt e-bokprojekt

16 apr 2012 • < 1 min

Den norska inköpsordningen garanterar förlagen en försäljning av minst 1 000 exemplar skönlitterära böcker för vuxna och 1 550 exemplar...

Den norska inköpsordningen garanterar förlagen en försäljning av minst 1 000 exemplar skönlitterära böcker för vuxna och 1 550 exemplar av barn- och ungdomsböcker, som sedan sänds till folk- och skolbibliotek. Kulturrådet betalar en del av författarnas royalty. E-böcker ingår nu också i ett försöksprojekt som ett urval av bibliotek, spridda över hela landet, deltar i. 

Projektet innebär att av de 1 000 exemplar som köps av en skönlitterär titel för vuxna, ska 970 vara pappersböcker och 30 i e-boksformat. E-böckerna behandlas som pappersböcker och får alltså inte lånas ut till mer än en låntagare åt gången. Uppgörelsen består i att Kulturrådet betalar samma pris som det skulle ha gjort om 1 000 pappersböcker hade köpts in. Inga ändringar sker heller när det gäller författarersättning och royalty till förlagen.

Avtalet gäller bara försöksprojektet och berör inte inköpsordningen och eventuella framtida avtal om e-böcker. Förlagen planerar att ge ut närmare 70 e-böcker under våren och troligen dubbelt så många under hösten. Försöksperioden löper under 2012 och fram till slutet av juni 2013. Eftersom biblioteken i projektet själva måste skaffa sig nödvändig teknisk utrustning och administrativa rutiner, kommer projektet knappast i gång fullt ut förrän senare i år.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min