Norskt e-bokprojekt

16 apr 2012 • < 1 min

Den norska inköpsordningen garanterar förlagen en försäljning av minst 1 000 exemplar skönlitterära böcker för vuxna och 1 550 exemplar...

Den norska inköpsordningen garanterar förlagen en försäljning av minst 1 000 exemplar skönlitterära böcker för vuxna och 1 550 exemplar av barn- och ungdomsböcker, som sedan sänds till folk- och skolbibliotek. Kulturrådet betalar en del av författarnas royalty. E-böcker ingår nu också i ett försöksprojekt som ett urval av bibliotek, spridda över hela landet, deltar i. 

Projektet innebär att av de 1 000 exemplar som köps av en skönlitterär titel för vuxna, ska 970 vara pappersböcker och 30 i e-boksformat. E-böckerna behandlas som pappersböcker och får alltså inte lånas ut till mer än en låntagare åt gången. Uppgörelsen består i att Kulturrådet betalar samma pris som det skulle ha gjort om 1 000 pappersböcker hade köpts in. Inga ändringar sker heller när det gäller författarersättning och royalty till förlagen.

Avtalet gäller bara försöksprojektet och berör inte inköpsordningen och eventuella framtida avtal om e-böcker. Förlagen planerar att ge ut närmare 70 e-böcker under våren och troligen dubbelt så många under hösten. Försöksperioden löper under 2012 och fram till slutet av juni 2013. Eftersom biblioteken i projektet själva måste skaffa sig nödvändig teknisk utrustning och administrativa rutiner, kommer projektet knappast i gång fullt ut förrän senare i år.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min