Norskt e-bokprojekt

16 apr 2012 • < 1 min

Den norska inköpsordningen garanterar förlagen en försäljning av minst 1 000 exemplar skönlitterära böcker för vuxna och 1 550 exemplar...

Den norska inköpsordningen garanterar förlagen en försäljning av minst 1 000 exemplar skönlitterära böcker för vuxna och 1 550 exemplar av barn- och ungdomsböcker, som sedan sänds till folk- och skolbibliotek. Kulturrådet betalar en del av författarnas royalty. E-böcker ingår nu också i ett försöksprojekt som ett urval av bibliotek, spridda över hela landet, deltar i. 

Projektet innebär att av de 1 000 exemplar som köps av en skönlitterär titel för vuxna, ska 970 vara pappersböcker och 30 i e-boksformat. E-böckerna behandlas som pappersböcker och får alltså inte lånas ut till mer än en låntagare åt gången. Uppgörelsen består i att Kulturrådet betalar samma pris som det skulle ha gjort om 1 000 pappersböcker hade köpts in. Inga ändringar sker heller när det gäller författarersättning och royalty till förlagen.

Avtalet gäller bara försöksprojektet och berör inte inköpsordningen och eventuella framtida avtal om e-böcker. Förlagen planerar att ge ut närmare 70 e-böcker under våren och troligen dubbelt så många under hösten. Försöksperioden löper under 2012 och fram till slutet av juni 2013. Eftersom biblioteken i projektet själva måste skaffa sig nödvändig teknisk utrustning och administrativa rutiner, kommer projektet knappast i gång fullt ut förrän senare i år.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min