Vad vill amerikanarna med biblioteken?

18 feb 2013 • < 1 min

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in...

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in the Digital Age”, gjord av Pew Research Center. Rapporten visar att amerikanarna anser att fri tillgång till teknik, tryckta böcker och referensservice är samtliga ungefär lika viktiga.

80 procent anser att det är ”mycket viktigt” att låna böcker och värderar hjälp från referensbibliotekarier lika högt. Nästan lika många, 77 procent, värdesätter också fri tillgång till teknik och Internet som ”mycket viktig”. Tillfrågade om vad de faktiskt gjorde när de var på biblioteket, svarade 73 procent att de lånade böcker. Även om de hade reserverat material online stannade de och använde biblioteket ytterligare. Trots all digital service var de intervjuade angelägna om att ha det fysiska biblioteket som ”samhällets vardagsrum”.

Rapporten baserar sig på telefonintervjuer, genomförda på både engelska och spanska. Ett representativt urval av 2 252 personer från 16 års ålder och äldre deltog. Möjligen tillhör en större del av de tillfrågade en yngre generation som vanligtvis använder bibliotekens teknik mer än äldre. De dåliga tiderna kan också ha bidragit till att många i befolkningen återupptäckt biblioteken och vad dessa erbjuder. Undersökningen ingår i ”Pew Internet and American Life Project”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min