Vad vill amerikanarna med biblioteken?

18 feb 2013 • < 1 min

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in...

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in the Digital Age”, gjord av Pew Research Center. Rapporten visar att amerikanarna anser att fri tillgång till teknik, tryckta böcker och referensservice är samtliga ungefär lika viktiga.

80 procent anser att det är ”mycket viktigt” att låna böcker och värderar hjälp från referensbibliotekarier lika högt. Nästan lika många, 77 procent, värdesätter också fri tillgång till teknik och Internet som ”mycket viktig”. Tillfrågade om vad de faktiskt gjorde när de var på biblioteket, svarade 73 procent att de lånade böcker. Även om de hade reserverat material online stannade de och använde biblioteket ytterligare. Trots all digital service var de intervjuade angelägna om att ha det fysiska biblioteket som ”samhällets vardagsrum”.

Rapporten baserar sig på telefonintervjuer, genomförda på både engelska och spanska. Ett representativt urval av 2 252 personer från 16 års ålder och äldre deltog. Möjligen tillhör en större del av de tillfrågade en yngre generation som vanligtvis använder bibliotekens teknik mer än äldre. De dåliga tiderna kan också ha bidragit till att många i befolkningen återupptäckt biblioteken och vad dessa erbjuder. Undersökningen ingår i ”Pew Internet and American Life Project”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min