Vad vill amerikanarna med biblioteken?

18 feb 2013 • < 1 min

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in...

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in the Digital Age”, gjord av Pew Research Center. Rapporten visar att amerikanarna anser att fri tillgång till teknik, tryckta böcker och referensservice är samtliga ungefär lika viktiga.

80 procent anser att det är ”mycket viktigt” att låna böcker och värderar hjälp från referensbibliotekarier lika högt. Nästan lika många, 77 procent, värdesätter också fri tillgång till teknik och Internet som ”mycket viktig”. Tillfrågade om vad de faktiskt gjorde när de var på biblioteket, svarade 73 procent att de lånade böcker. Även om de hade reserverat material online stannade de och använde biblioteket ytterligare. Trots all digital service var de intervjuade angelägna om att ha det fysiska biblioteket som ”samhällets vardagsrum”.

Rapporten baserar sig på telefonintervjuer, genomförda på både engelska och spanska. Ett representativt urval av 2 252 personer från 16 års ålder och äldre deltog. Möjligen tillhör en större del av de tillfrågade en yngre generation som vanligtvis använder bibliotekens teknik mer än äldre. De dåliga tiderna kan också ha bidragit till att många i befolkningen återupptäckt biblioteken och vad dessa erbjuder. Undersökningen ingår i ”Pew Internet and American Life Project”

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min