Vad vill amerikanarna med biblioteken?

18 feb 2013 • < 1 min

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in...

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in the Digital Age”, gjord av Pew Research Center. Rapporten visar att amerikanarna anser att fri tillgång till teknik, tryckta böcker och referensservice är samtliga ungefär lika viktiga.

80 procent anser att det är ”mycket viktigt” att låna böcker och värderar hjälp från referensbibliotekarier lika högt. Nästan lika många, 77 procent, värdesätter också fri tillgång till teknik och Internet som ”mycket viktig”. Tillfrågade om vad de faktiskt gjorde när de var på biblioteket, svarade 73 procent att de lånade böcker. Även om de hade reserverat material online stannade de och använde biblioteket ytterligare. Trots all digital service var de intervjuade angelägna om att ha det fysiska biblioteket som ”samhällets vardagsrum”.

Rapporten baserar sig på telefonintervjuer, genomförda på både engelska och spanska. Ett representativt urval av 2 252 personer från 16 års ålder och äldre deltog. Möjligen tillhör en större del av de tillfrågade en yngre generation som vanligtvis använder bibliotekens teknik mer än äldre. De dåliga tiderna kan också ha bidragit till att många i befolkningen återupptäckt biblioteken och vad dessa erbjuder. Undersökningen ingår i ”Pew Internet and American Life Project”

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min