Vad vill amerikanarna med biblioteken?

18 feb 2013 • < 1 min

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in...

Vi vill ha allt! Böcker, tillgång till teknik och personlig referensservice. Så skulle man kunna sammanfatta rapporten ”Library Services in the Digital Age”, gjord av Pew Research Center. Rapporten visar att amerikanarna anser att fri tillgång till teknik, tryckta böcker och referensservice är samtliga ungefär lika viktiga.

80 procent anser att det är ”mycket viktigt” att låna böcker och värderar hjälp från referensbibliotekarier lika högt. Nästan lika många, 77 procent, värdesätter också fri tillgång till teknik och Internet som ”mycket viktig”. Tillfrågade om vad de faktiskt gjorde när de var på biblioteket, svarade 73 procent att de lånade böcker. Även om de hade reserverat material online stannade de och använde biblioteket ytterligare. Trots all digital service var de intervjuade angelägna om att ha det fysiska biblioteket som ”samhällets vardagsrum”.

Rapporten baserar sig på telefonintervjuer, genomförda på både engelska och spanska. Ett representativt urval av 2 252 personer från 16 års ålder och äldre deltog. Möjligen tillhör en större del av de tillfrågade en yngre generation som vanligtvis använder bibliotekens teknik mer än äldre. De dåliga tiderna kan också ha bidragit till att många i befolkningen återupptäckt biblioteken och vad dessa erbjuder. Undersökningen ingår i ”Pew Internet and American Life Project”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min