Fjärrlån: Skåne ett varnande exempel

29 sep 2020 • 3 min

Om vi menar allvar med att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser krävs det en ny struktur för fjärrlån. Det skriver Astrid Larsson, Vellinge bibliotek, och efterlyser ett större engagemang från KB i frågan.

Astrid Larsson, bibliotekarie i Vellinge kommun. Foto: Jonas Elofsson

Mitt i coronakrisen ställde Region Skånes kulturförvaltning in de regionala transporterna i sydvästra Skåne och Malmö stadsbibliotek deklarerade att de ville minska sina fjärrutlån med upp mot 70 procent. Vi som arbetar på mindre och medelstora bibliotek runt Malmö blev tagna på sängen. Nu har visserligen transporterna kommit igång igen men möjligheterna att fjärrlåna inom Skåne har kraftigt försämrats.

I dagsläget har Malmö stadsbibliotek och Lunds stadsbibliotek infört strikta restriktioner för sina fjärrutlån och hänvisar till lånecentralen i Umeå. Det är bara en tidsfråga innan Helsingborg och Kristianstad följer efter. Vi får nu ofta söka oss utanför länet och låna in mer från övriga delar av landet. Ur en miljömässig och ekonomisk synvinkel borde det vara bättre att fjärrlåna i närområdet.

På Biblioteksbladets webbplats har representanter för KB, Region Skånes kulturförvaltning, Malmö stadsbibliotek och bibliotekschefer i några kommuner uttalat sig om situationen. Jag som arbetar på ett medelstort folkbibliotek vill här ge min personliga syn på fjärrlånesituationen.

I bibliotekslagens fjortonde paragraf kan man läsa: ”I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.” Hur tolkas detta av de tunga biblioteksaktörerna i landet? Christina Jönsson Adrial som är avdelningschef för publik verksamhet på KB tycker att det nuvarande regelverket räcker och att Skåne får lösa sina fjärrlån på regional nivå. Det hade varit klädsamt med lite större engagemang från en institution som ska ha nationell överblick över och främja samverkan inom bibliotekssektorn. Region Skånes kulturförvaltning ser det som sin roll att uppmuntra kommunbiblioteken till samarbete och betala en del av transporterna. Malmö stadsbibliotek vill ägna sig åt sina kommuninvånare.

Den känsla jag får är att de mindre kommunbiblioteken lämnas att klara sig bäst de kan. I Skåne finns tre delregionala bibliotekssamarbeten med gemensamt bestånd och gemensam katalog. Folkbiblioteken i sydvästra Skåne stör den bilden. Nu diskuteras i sydväst hur vi kan samarbeta framöver. Vi vet inte vilken lösning det kommer att leda till, men redan nu måste vi köpa in titlar som med stor säkerhet bara kommer att lånas ut en gång. Vissa kommuner har råd med detta, andra inte. När det gäller det äldre materialet är vi sämre rustade. I många kommuner har man gallrat flitigt i förvissningen att den äldre litteraturen fanns att låna från de större biblioteken. Nu inser vi att så inte är fallet.

Är Skåne unikt? Jag tror att problemen är tydligare här då det handlar om bibliotek av mycket olika storlek. Mindre kommunbibliotek behöver de större biblioteken mer än vad de behöver oss. Och jag kan förstå att de inte vill lägga tid och resurser på att serva de mindre biblioteken utan att få något i gengäld. Samtidigt innebär det att viktiga samlingar stängs för presumtiva läsare. Kanske är det lättare att samarbeta i regioner där biblioteken är mer jämnstora. Och många regioner har mediesamarbeten där det ofta ingår något stort bibliotek.

Om vi menar allvar med att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser behövs det en annan struktur för fjärrlåneverksamheten än idag. Om KB vill vara ett nationalbibliotek för hela Sverige måste de ta sitt ansvar och engagera sig även i mindre biblioteks behov. Det behövs fler större samlingar med folkbiblioteksinriktning dit landets bibliotek kan vända sig. Lånecentralen i Umeå går redan på knäna. Förmodligen behöver det också tillföras pengar. För universitets- och högskolebiblioteken finns fjärrlånekompensationen som 2019 uppgick till drygt 10 miljoner. Kanske behöver regionbiblioteken ta ett utökat ansvar.

Se Skåne som ett varnande exempel för hur det kan gå. Jämlik tillgång till litteratur kan inte vara beroende av om mindre bibliotek kan hitta någon att samarbeta med medan de stora drar sig undan och regionbiblioteken står bredvid och tittar på.

Astrid Larsson, Vellinge bibliotek

 

Läs mer:

Skånekonflikt om regler för fjärrlån

Regionen: ”Helt snett att satsa på nya fjärrlånepolicyer”

KB: Fjärrlånefråga bör lösas på regional nivå

2 kommentarer

  1. Boende i Kristianstad blev jag helt paff när jag beställde en bok via fjärrlån men blev avvisad med motiveringen: ”fjärrlån för nöjesläsning är inte tillåtet under rådande krisen”. (Det är min formulering, jag har inte det riktiga meddelandet kvar).
    Vad har pandemin med fjärrlån att göra? Undrade jag då och nu.
    Tack Ms Larsson för att du tar upp saken.

  2. Tack för att fjärrlånefrågan uppmärksammas, det är inte bara i Skåne den är aktuell! I Värmland har vi bibliotekssamarbete med gemensam katalog, fria lån och transporter mellan biblioteken. När vi ändå behöver låna utanför vår region märks att Umeå m fl blivit mycket restriktiva.
    Men, som Libris-bibliotek sedan 2013, är det vi märker mest att det kommer väldigt många fjärrlånebeställningar från alla sorters bibliotek i hela Sverige, även på nyutgiven litteratur som inte ens är levererad! Att fjärrlåna inom närområdet verkar inte längre vara den vanliga rutinen.
    Vi instämmer helt i att KB bör ta ett mycket större ansvar och uppmärksamma att stor del av fjärrlåneutlånen görs från folkbibliotek, som inte får någon ekonomisk kompensation alls för detta.

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min