Anna Troberg: Armlängds avstånd – grunden till fri kultur

6 dec 2022 • 3 min

Oron bland Diks medlemmar för hur stabil principen om armlängds avstånd är har funnits i flera år. "Oroväckande", säger förbundsordförande Anna Troberg.

Fackförbundet Dik:s nya rapport visar att medlemmarna är bekymrade över hur stabil principen om armlängds avstånd verkligen är.

– Det är oroväckande. Den principen är grunden till den fria kulturen i Sverige, säger Anna Troberg, Dik:s ordförande.

Totalt svarade knappt 3 500 medlemmar på den enkät som Dik skickade ut. Det är den enkäten som ligger till grund för rapporten som har fått namnet Vi vet ju hur det blev i Sölvesborg.

– Den oron, för hur stabil principen om armlängds avstånd är, den har vi plockat upp hos våra medlemmar i olika arbetsmiljörapporter, under några års tid. Det var också ett av skälen till att vi valde att göra den här rapporten, för att vi kände att det här behöver vi gräva lite mer i, konstaterar Anna Troberg.

Dik föreslår nu att Myndigheten för kulturanalys får i uppdrag att granska otillbörlig politisk påverkan av offentlig verksamhet. Sommaren 2021 presenterade myndigheten sin granskning Så fri är konsten, som handlade om konstnärer och kulturskapare och deras frihet gentemot staten, kommuner och regioner.

– Den granskningen fick mycket uppmärksamhet och vi ser ett behov av att göra en liknande granskning kring bibliotek, muséer och arkiv. Frågorna måste komma upp på den politiska agendan. Vår rapport visar att det är helt uppenbart att det finns problem som man måste ta tag i så fort det går, säger Anna Troberg.

Vår rapport visar att det är helt uppenbart att det finns problem som man måste ta tag i så fort det går.

Anna Troberg
57 procent av de tillfrågade svarade ”Något minskande” på frågan: Upplever du att det allmänna förtroendet för ett öppet demokratiskt samhälle minskar eller ökar i Sverige.

– Våra offentliganställda medlemmar befinner sig någonstans mittemellan klåfingriga politiker och en ibland väldigt polariserad allmänhet. Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Det är ett demokratiproblem för att de verksamheter som våra medlemmar jobbar i är viktiga för demokratin och för den fria åsiktsbildningen. Om medlemmarna varnar och säger att här finns det problem, då borde de politiska beslutsfattarna lyssna på det, menar Anna Troberg.

Dik:s rapport innehåller ett antal kommentarer, fritextsvar. En sådan kommentar lyder: ”Vi ombads/tvingades tillfälligt ta ner regnbågsskyltning då biblioteket användes som vallokal.” Anna Troberg menar att det är ”fruktansvärt”.

– I anslutning till vallokaler får man inte ha partipolitiska symboler men en regnbågsflagga är ingen partipolitisk symbol. Så det är fel och för personalen som tvingas till det här, är det en extremt obehaglig upplevelse. Det skickar också signaler till alla oss som tror på att alla har en plats inne på biblioteken.

Anna Troberg påpekar att det medlemmen berättar om regnbågsskyltningen är i ”samma härad” som de aktuella händelserna kring sagostunden Drag Queen Story Hour i Malmö, Kalmar och Olofström.

– I det debaclet fångas mycket av det som finns i den här rapporten upp. Dels finns det en otillbörlig politisk påverkan då man har försökt styra bibliotekets verksamhet. Men det anknyter också till en enkätfråga om tonaliteten i valrörelsen, den här väldigt polariserade offentliga debatten. I samband med Drag Queen Story Hour ser vi att när politiker kliver fram och går över gränsen, då får de också med sig en ganska otrevlig svans som utsätter bibliotekarier i det här fallet, för hot och för hat, säger Anna Troberg.

Våra offentliganställda medlemmar befinner sig någonstans mittemellan klåfingriga politiker och en ibland väldigt polariserad allmänhet. Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Anna Troberg
Många medlemmar understryker i enkäten att de är rädda för den tonalitet som finns i det politiska samtalet, att det ökar risken för hat och hot på deras arbetsplatser.

Dik kräver nu att grundfinansieringen till kulturen stärks och att de offentliga arbetsgivarna tar ett större ansvar för hot som riktas mot medarbetare.

– Man måste göra ordentliga riskanalyser, ha ordentliga handlingsplaner på plats, utbilda personalen. Allt detta kostar pengar och då kommer den stärkta grundfinansieringen för kulturen in i bilden. Annars tvingas man välja bort en massa bra verksamheter för att någon i samhället upplever att den typen av arrangemang inte ska finnas. Då blir det högriskarrangemang som kostar mycket pengar och då måste man välja bort dem. Det ger en indirekt styrning av verksamheten, säger Anna Troberg och fortsätter:

– Vi vill också se en mekanism som möjliggör att extra resurser kan förmedlas för arrangemang som kräver en högre säkerhetsnivå. Väktare kostar pengar, slår Anna Troberg fast.

1 kommentarer

 1. Några frågor

  Var konsten och kulturen fri före 2021?
  Varför ”armslängd avstånd”nu?
  Står kulturen över demokratin?

  Tacksam för svar
  Jan

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min