Författare varnas för BTJ-tjänst

31 jan 2023 • 3 min

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

BTJ:s nya tjänst ”Författarsök” lanserades på Bokmässan och ska vara en service till bibliotek som vill hitta författare att bjuda in och till författare som vill besöka folkbibliotek, skolbibliotek eller skolor.

Sedan tidigare har Författarcentrum motsvarande tjänst, men de författare som använder den förbinder sig att inte ta uppdrag för lägre arvode än Sveriges författarförbunds rekommendation.

– Vi har förmedlare som arbetar med detta och en bokningsbekräftelse går ut när man har bokat. På så sätt finns det en kontrollinstans att miniminivåerna följs, säger Oline Stig, ordförande i Författarcentrum Riks.

Författarna är dock fria att ta ut högre arvode än rekommendationen.

Även BTJ hänvisar till Författarförbundets rekommenderade arvode på sin hemsida. På avdelningen frågor och svar finns följande information: ”Det är individuellt vad du som författare kan begära i arvode. Författarförbundets rekommendationer gäller som lägsta utgångspunkt vid förhandling om arvode.” BTJ länkar också till Författarförbundets rekommendationer.

Men när en författare gör en överenskommelse med ett bibliotek finns ingen kontrollfunktion som garanterar att minimiarvodet betalas.

Tomasz Nowocien, affärsutvecklings- och försäljningschef på BTJ.

– Vi är tydliga med att vi förespråkar Författarförbundets rekommenderade arvode, säger Tomasz Nowocien, affärsutvecklings- och försäljningschef på BTJ.

– Men det är inget vi kan kontrollera. Vi anser inte att det är upp till oss, eller Författarcentrum, att vara kontrollorgan. Om en författare väljer att ta ut mer pengar eller väljer att acceptera ett lägre pris, det är något som bestäms mellan författare och bibliotek.

Författarcentrum, som har stöd även av Författarförbundet, befarar att den nya tjänsten kan leda till att arvodesnivåerna urholkas om författare lägger sig under de rekommenderade nivåerna.

– Det är en konkurrerande verksamhet och det har vi inga problem med. Men det har gjort oss oroliga, för frågan är hur rekommendationerna följs, säger Oline Stig.

– Därför går vi ut och varnar våra författare för detta. En urholkning av arvodesnivåerna gynnar inte författarna, inte litteraturen och inte kulturklimatet i stort. På sikt kan det även urholka förtroendet för författare som yrkesgrupp.

Författarförbundet delar Författarcentrums oro för den nya tjänsten. De har framfört sin oro till både förlag och författare och skriver bland annat: ”Vi på Sveriges Författarförbund vill uttrycka vår oro över Bibliotekstjänsts nystartade förmedlingstjänst Författarsök, som vänder sig till bibliotek och författare. Bibliotekstjänst tillhörde en gång biblioteken, men är idag en kommersiell aktör, vars primära målsättning är att gå med vinst.”

Tomasz Nowocien på BTJ är dock övertygad om att oron är obefogad.

– Jag tror inte att det finns någon risk att vi urholkar den prislistan, det gör jag inte.

Varför startade ni den här tjänsten?

Oline Stig, ordförande vid Författarcentrum riks. Foto: Nille Leander.

– Vi tyckte att det fanns ett utrymme på marknaden för en tjänst som kopplar ihop författare med bibliotek. Det är sunt med konkurrens och två tjänster är bättre än en. Vår tjänst är helt digital och vi har fokuserat på en väldigt bra sökmotor.

Tjänsten är kostnadsfri för biblioteken, men kostar 59 kronor i månaden för författare.

– Det är inte några vinster för oss att tala om än. Vi har många tjänster och stödtjänster som ska marknadsföra BTJ:s varumärke, om denna tjänst kommer att vara vinstdrivande över huvud taget är alldeles för tidigt att säga.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min