Författare varnas för BTJ-tjänst

31 jan 2023 • 3 min

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

BTJ:s nya tjänst ”Författarsök” lanserades på Bokmässan och ska vara en service till bibliotek som vill hitta författare att bjuda in och till författare som vill besöka folkbibliotek, skolbibliotek eller skolor.

Sedan tidigare har Författarcentrum motsvarande tjänst, men de författare som använder den förbinder sig att inte ta uppdrag för lägre arvode än Sveriges författarförbunds rekommendation.

– Vi har förmedlare som arbetar med detta och en bokningsbekräftelse går ut när man har bokat. På så sätt finns det en kontrollinstans att miniminivåerna följs, säger Oline Stig, ordförande i Författarcentrum Riks.

Författarna är dock fria att ta ut högre arvode än rekommendationen.

Även BTJ hänvisar till Författarförbundets rekommenderade arvode på sin hemsida. På avdelningen frågor och svar finns följande information: ”Det är individuellt vad du som författare kan begära i arvode. Författarförbundets rekommendationer gäller som lägsta utgångspunkt vid förhandling om arvode.” BTJ länkar också till Författarförbundets rekommendationer.

Men när en författare gör en överenskommelse med ett bibliotek finns ingen kontrollfunktion som garanterar att minimiarvodet betalas.

Tomasz Nowocien, affärsutvecklings- och försäljningschef på BTJ.

– Vi är tydliga med att vi förespråkar Författarförbundets rekommenderade arvode, säger Tomasz Nowocien, affärsutvecklings- och försäljningschef på BTJ.

– Men det är inget vi kan kontrollera. Vi anser inte att det är upp till oss, eller Författarcentrum, att vara kontrollorgan. Om en författare väljer att ta ut mer pengar eller väljer att acceptera ett lägre pris, det är något som bestäms mellan författare och bibliotek.

Författarcentrum, som har stöd även av Författarförbundet, befarar att den nya tjänsten kan leda till att arvodesnivåerna urholkas om författare lägger sig under de rekommenderade nivåerna.

– Det är en konkurrerande verksamhet och det har vi inga problem med. Men det har gjort oss oroliga, för frågan är hur rekommendationerna följs, säger Oline Stig.

– Därför går vi ut och varnar våra författare för detta. En urholkning av arvodesnivåerna gynnar inte författarna, inte litteraturen och inte kulturklimatet i stort. På sikt kan det även urholka förtroendet för författare som yrkesgrupp.

Författarförbundet delar Författarcentrums oro för den nya tjänsten. De har framfört sin oro till både förlag och författare och skriver bland annat: ”Vi på Sveriges Författarförbund vill uttrycka vår oro över Bibliotekstjänsts nystartade förmedlingstjänst Författarsök, som vänder sig till bibliotek och författare. Bibliotekstjänst tillhörde en gång biblioteken, men är idag en kommersiell aktör, vars primära målsättning är att gå med vinst.”

Tomasz Nowocien på BTJ är dock övertygad om att oron är obefogad.

– Jag tror inte att det finns någon risk att vi urholkar den prislistan, det gör jag inte.

Varför startade ni den här tjänsten?

Oline Stig, ordförande vid Författarcentrum riks. Foto: Nille Leander.

– Vi tyckte att det fanns ett utrymme på marknaden för en tjänst som kopplar ihop författare med bibliotek. Det är sunt med konkurrens och två tjänster är bättre än en. Vår tjänst är helt digital och vi har fokuserat på en väldigt bra sökmotor.

Tjänsten är kostnadsfri för biblioteken, men kostar 59 kronor i månaden för författare.

– Det är inte några vinster för oss att tala om än. Vi har många tjänster och stödtjänster som ska marknadsföra BTJ:s varumärke, om denna tjänst kommer att vara vinstdrivande över huvud taget är alldeles för tidigt att säga.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min