Studenter tipsas om piratsajter för vetenskap

16 mar 2021 • 3 min

På sin webbplats tipsar Linköpings universitetsbibliotek om illegala skuggbibliotek. En moralisk gråzon, säger Zakayo Kjellström som forskar om fenomenet.  

Bilden med tips om ”the dark side” ligger fortfarande kvar på Linköpings universitetsbibliotek.

I Biblioteksbladets intervju med Zakayo Kjellström om hans forskning om skuggbibliotek, framkommer det att Linköpings universitetsbibliotek tipsar sina studenter om att det går att hitta material på illegala sajter. Guiden är några år gammal, men ligger fortfarande kvar på bibliotekets webbplats.

Något Zakayo Kjellström kallar ”en moralisk gråzon”.

Enligt David Lawrence, överbibliotekarie på Linköpings universitet, skapades bilden där bland annat Sci-Hub nämns under vinjetten ”The dark side”, för cirka fyra år sedan.

– Det är rent tekniskt ett lagbrott att samla in materialet och inget vi bör länka till från vår hemsida.

David Lawrence, överbibliotekarie på Linköpings universitet.

Ingen länk finns alltså med och i texten som hör till bilden står inget om skuggbiblioteken. Att de ändå finns med beror på att biblioteket för några år sedan fick många frågor kring detta, förklarar David Lawrence.

Frågan om skuggbibliotek är mindre aktuell i dag, tror han. Med de avtal som finns samt fjärrlån har universitetsbiblioteket i Linköping tillgång till det mesta.

– Open access har kommit i gång och blivit bättre och det är lättare att hitta saker nu än för fem år sedan.

Varför ligger bilden ändå kvar?

– Vi har en generell policy att inte ta bort saker om det inte finns en tung anledning att göra det. Den kommer att ligga kvar, men det finns också ett publiceringsdatum så den visas i en kontext. Det är en bild av hur det var. Det är intressant hur saker utvecklas och på den tiden var Sci-Hub mycket diskuterat.

Ser du något problem med att ha den kvar?

– Vi nämner något som inte är lagligt, men vi länkar inte dit. Det är en avvägning, men vår roll är att lyfta hela bilden av saker, tycker jag. Det här existerar och vi tar upp det.

Nina Wadensjö

Nina Wadensjö, vd på upphovsrättsorganisationen Bonus copyright access, känner inte till Linköpingsfallet, men konstaterar att upphovsrättsliga regler och lagar självklart bör respekteras.

– Och jag förutsätter att universitetsbiblioteken har full koll på det.

Inte heller Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitet och vice ordförande i Bibsamkonsortiet, vill kommentera Linköpings universitets information till studenterna.

Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek.

– Jag tror bara att de inte tänkte sig för. Jag skulle inte lägga ut det på Stockholms universitetsbibliotek.

Vilken framtid har då skuggbiblioteken? Nina Wadensjö hoppas att de på sikt kommer att förlora i betydelse och att betalningsviljan kommer att öka på liknande sätt som den har gjort när det gäller musik, film och nyheter.

– Jag tror att det numera finns en större vilja att göra rätt för sig och att det finns en större förståelse. Vi har inte heller samma piratdebatt som för några år sedan, upplever jag. Kunskapen verkar vara större nu.

Wilhelm Widmark konstaterar att det ännu inte finns samma form av prenumerationslösningar när det gäller böcker som för film och musik. Men han understryker också vikten av att vetenskaplig litteratur inte stängs in bakom låsta väggar.

Zakayo Kjellström forskar om skuggbibliotek. De har existerat sedan början av 90-talet, men är nu ett fenomen på stark frammarsch.
Foto: Åke Ericson.

– De här skuggsajterna är ett svar på ett problem som dyker upp med alla betalväggar och stängd vetenskap. Men då ska man arbeta för öppen vetenskap och inte illegal öppen vetenskap, säger han.

– Det är oerhört viktigt att man inte stänger in vetenskaplig litteratur bakom copyrightskydd som i dag.

Regeringen har meddelat att allt vetenskapligt material som publiceras med offentliga medel ska vara öppet och tillgängligt senast 2026.

– När det gäller artiklar har vi kommit långt, men den stora utmaningen gäller monografier, där har vi inte kommit lika långt, säger Wilhelm Widmark.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min