Inga nya pengar från ministern: "Biblioteken kommunernas ansvar"

27 feb 2024 • 2 min

Statliga pengar krävs för att lösa folkbibliotekens resurskris, anser Svensk biblioteksförening, SKR och Kulturrådet. Kulturministern pekar på att folkbiblioteken är ett kommunalt och inte ett statligt ansvar.

Vart åttonde folkbibliotek i landet har mindre resurser i år än förra året, visar Biblioteksbladets enkätundersökning. Situationen, som har varit synlig under lång tid, får Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen att skicka en uppmaning med adress Regeringskansliet:

– Vi vill se en statlig förstärkning till folkbiblioteken så att urholkningen av deras budgetar stannar av.

Behovet av statliga pengar var också den huvudsakliga slutsatsen i en rapport från Statens kulturråd som presenterades nyligen. Myndigheten pekar ut ett riktat utvecklingsstöd som önskvärt, och att det ska vara permanent till skillnad mot den betydelsefulla men tillfälliga Stärkta bibliotek-satsningen som upphörde vid årsskiftet.

– Det togs bort mitt i den här situationen när kommunerna har en tuff ekonomi. Det är en väldigt olycklig kombination, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en organisation som vanligen inte gillar riktade statsbidrag.

Annika Wallenskog förklarar dock att detta ogillande gäller kortsiktiga statliga satsningar som ofta upphör när pengarna väl använts för att bygga upp något nytt. Dessutom brukar de vara förknippade med detaljerade villkor och administrativt krångel – alltså ungefär som Stärkta bibliotek-satsningen.

– Det handlar om att få en långsiktig, permanent finansiering av folkbiblioteken, säger hon.

Som ett exempel på hur det fungerar när det fungerar bra, lyfter hon fram kultursamverkansmodellen där delar av det statliga anslaget till kultur sedan drygt tio år administreras av regionerna.

– Det är långsiktigt och då har vi inga problem med det.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) avböjer intervju, men i ett mejl där hon kommenterar resultatet av Biblioteksbladets enkätundersökning framhåller hon att bibliotekslagen slår fast att varje kommun ska ha folkbibliotek tillgängliga för alla och att staten inte bär något ansvar för det.

”Folkbibliotekens verksamhet faller alltså inom kommunernas ansvarsområde.”

Kulturministern framhåller vidare att Stärkta bibliotek har ersatts av en statlig satsning på läsfrämjande. Satsningen, som pågår 2024–2026, uppgår till 40 miljoner kronor per år, att jämföra med anslaget till Stärkta bibliotek som 2023 uppgick till 75 miljoner kronor och innan dess till 150 miljoner kronor per år.

”Vi är nu i en budgetprocess inför 2025 som vi inte kan föregripa”, skriver kulturministern.

1 kommentarer

  1. Jag sitter och fyller i vår statistik just nu och blir alltid lika ambivalent. Hur mycket av det här ska basuneras ut? Vi har ökat utlånen med 19%. Fått 72 nya låntagare (kommunen har minskat med 33 personer om jag inte minns fel). Vi har en strategisk plan och i den beskriver vi att intresse för bibliotek är lika med intresse för läsning. Fler aktiviteter och fler utåtriktade läsfrämjande arrangemang = att människor läser mer.

    Det är egentligen inte raketforskning.

    Att hålla det tempot vi hållit är beroende på stärkta bibliotek. Stärkta bibliotek = bra för biblioteken = bra för läsning.

    Jag tycker att stärkta biblioteket borde vara kvar i den omfattningen som det funnits tidigare. Jag tycker tvärt om att kommunerna inte borde ta ansvar för läskrisen utan att det borde vara riktade statliga medel.

    Nu får vi se hur det blir med kommande satsningar. Jag hoppas att vi kan utvärdera nuvarade satsning och söka pengar för att kunna jobba på liknade sätt.

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min