Inga nya pengar från ministern: "Biblioteken kommunernas ansvar"

27 feb 2024 • 2 min

Statliga pengar krävs för att lösa folkbibliotekens resurskris, anser Svensk biblioteksförening, SKR och Kulturrådet. Kulturministern pekar på att folkbiblioteken är ett kommunalt och inte ett statligt ansvar.

Vart åttonde folkbibliotek i landet har mindre resurser i år än förra året, visar Biblioteksbladets enkätundersökning. Situationen, som har varit synlig under lång tid, får Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen att skicka en uppmaning med adress Regeringskansliet:

– Vi vill se en statlig förstärkning till folkbiblioteken så att urholkningen av deras budgetar stannar av.

Behovet av statliga pengar var också den huvudsakliga slutsatsen i en rapport från Statens kulturråd som presenterades nyligen. Myndigheten pekar ut ett riktat utvecklingsstöd som önskvärt, och att det ska vara permanent till skillnad mot den betydelsefulla men tillfälliga Stärkta bibliotek-satsningen som upphörde vid årsskiftet.

– Det togs bort mitt i den här situationen när kommunerna har en tuff ekonomi. Det är en väldigt olycklig kombination, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en organisation som vanligen inte gillar riktade statsbidrag.

Annika Wallenskog förklarar dock att detta ogillande gäller kortsiktiga statliga satsningar som ofta upphör när pengarna väl använts för att bygga upp något nytt. Dessutom brukar de vara förknippade med detaljerade villkor och administrativt krångel – alltså ungefär som Stärkta bibliotek-satsningen.

– Det handlar om att få en långsiktig, permanent finansiering av folkbiblioteken, säger hon.

Som ett exempel på hur det fungerar när det fungerar bra, lyfter hon fram kultursamverkansmodellen där delar av det statliga anslaget till kultur sedan drygt tio år administreras av regionerna.

– Det är långsiktigt och då har vi inga problem med det.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) avböjer intervju, men i ett mejl där hon kommenterar resultatet av Biblioteksbladets enkätundersökning framhåller hon att bibliotekslagen slår fast att varje kommun ska ha folkbibliotek tillgängliga för alla och att staten inte bär något ansvar för det.

”Folkbibliotekens verksamhet faller alltså inom kommunernas ansvarsområde.”

Kulturministern framhåller vidare att Stärkta bibliotek har ersatts av en statlig satsning på läsfrämjande. Satsningen, som pågår 2024–2026, uppgår till 40 miljoner kronor per år, att jämföra med anslaget till Stärkta bibliotek som 2023 uppgick till 75 miljoner kronor och innan dess till 150 miljoner kronor per år.

”Vi är nu i en budgetprocess inför 2025 som vi inte kan föregripa”, skriver kulturministern.

1 kommentarer

  1. Jag sitter och fyller i vår statistik just nu och blir alltid lika ambivalent. Hur mycket av det här ska basuneras ut? Vi har ökat utlånen med 19%. Fått 72 nya låntagare (kommunen har minskat med 33 personer om jag inte minns fel). Vi har en strategisk plan och i den beskriver vi att intresse för bibliotek är lika med intresse för läsning. Fler aktiviteter och fler utåtriktade läsfrämjande arrangemang = att människor läser mer.

    Det är egentligen inte raketforskning.

    Att hålla det tempot vi hållit är beroende på stärkta bibliotek. Stärkta bibliotek = bra för biblioteken = bra för läsning.

    Jag tycker att stärkta biblioteket borde vara kvar i den omfattningen som det funnits tidigare. Jag tycker tvärt om att kommunerna inte borde ta ansvar för läskrisen utan att det borde vara riktade statliga medel.

    Nu får vi se hur det blir med kommande satsningar. Jag hoppas att vi kan utvärdera nuvarade satsning och söka pengar för att kunna jobba på liknade sätt.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min