Årsmötets beslut: Nej till nästa årsmöte i Dubai

24 aug 2023 • 2 min

Iflas generalförsamling röstade nej till att hålla nästa årsmöte i Dubai. Det innebär att även om Wlic hålls i Dubai så saknas stöd för att ha årsmötet i samband med konferensen. ”Det vore orimligt att ha årsmöte i ett land som censurerar innehåll”, säger Miriam Nauri som skrev motionen.

– Jag är glad att vi har ett ställningstagande från årsmötet som nämner att vi inte är nöjda med att hålla konferens i ett land som utövar censur på programmet, säger Miriam Nauri, bibliotekschef på Karolinska institutet och den som tog initiativ till motionen.

– Det är ganska graverande för styrelsen att ha ett så tydligt uttalande mot sig. Den här markeringen är otroligt viktig.

Omröstningen som hölls på onsdagen i Rotterdam vid Iflas högsta beslutande organ, generalförsamlingen, kunde hållas tack vare en teknikalitet. Enligt stadgarna är det styrelsen som beslutar var Wlic hålls och alltså inget som årsmötet kan rösta om, trots att många har kritiserat valet att hålla Wlic i Dubai.

Enligt traditionen hålls årsmötet i samband med Wlic. Men stadgarna säger att årsmötet ska hållas senast i juni, så det behövdes ett beslut från årsmötet att skjuta fram årsmötet, för att kunna hålla det i samband med Wlic i Dubai 19-23 augusti 2024.

Miriam Nauri tog tillfället i akt och skrev en motion som gick ut på att årsmötet går med på att skjuta fram årsmötet 2024, men bara under förutsättning att det inte hålls i Dubai. Omröstningen på årsmötet gav ett tydligt resultat.

– Årsmötet stödjer inte att styrelsen lägger årsmötet i Dubai där det finns risk att bli censurerad. Däremot får styrelsen förlängd tid att hålla årsmötet på annan plats, säger Miriam Nauri.

Nästan 77 procent av de röstande röstade för Miriam Nauris motion. Bara drygt 23 procent röstade mot den och alltså för att årsmötet ska hållas i samband med Wlic i Dubai. Miriam Nauri är nöjd med resultatet.

– Jag valde att ta striden om själva årsmötet som känns principiellt viktigt. Det är Iflas högsta beslutande organ och att det kan hållas utan risk för censur eller självcensur är väldigt viktigt. Att hålla det i ett land som i förväg har censurerat programmet måste väl ändå vara uteslutet.

Än har inget besked kommit från Iflas styrelse, men beslutet innebär att årsmötet 2024 måste lyftas ur Wlic, så länge konferensen hålls i Dubai.

1 kommentarer

  1. Mycket bra! Samtliga föreningar, församlingar, sammanslutningar m.fl skulle göra sammalunda.
    Att inte hålla konferenser, möten m.m. i dessa länder där demokrati och yttrandefrihet är fula ord att använda, skulle vara en självklarhet.
    En kan ju undra varför det väljs att förlägga olika evenemang till dessa länder? (eller inte)
    /Marie Karlsson

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min