Tysk biblioteksförening fryser engagemanget i Ifla

10 mar 2023 • 2 min

Efter Biblioteksbladets avslöjanden om missförhållanden har den tyska organisationen VDB ställt frågor till Ifla. Uteblivna svar gör att VDB tills vidare avstår från att delta i arbete rörande organisationen.

Anke Berghaus-Sprengel är ordförande i den tyska biblioteksorganisationen VDB. Foto: CC BY-SA 4.0

I ett tillkännagivande som skickades ut på tisdagen meddelar den tyska biblioteksorganisationen VDB, Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare, att man tills vidare fryser sitt engagemang i Ifla. Det betyder bland annat att man avstår från att delta i arbetet i den tyska nationella Ifla-kommittén där VDB är en av fem biblioteksorganisationer. Ordförande i kommittén är Barbara Lison, ett uppdrag hon har parallellt med motsvarande roll i Iflas centrala styrelse.

VDB kommer inte heller att nominera kandidater till förtroendeuppdrag inom Ifla eller delta i omröstningen på kandidater som andra nominerat.

I uttalandet framhålls bristen på transparens när det gäller anklagelser som riktats mot hur Iflas styrelse och ledning fattat beslut i finansiella frågor som bakgrunden till organisationens agerande.

VDB:s ordförande Anke Berghaus-Sprengel bekräftar att det är Biblioteksbladets avslöjanden om missförhållanden inom Ifla som ligger till grund för hennes organisations agerande.

– Det finns problem – och vi saknar svar från Iflas styrelse om hur de ska lösas, säger hon.

Engagemanget kommer att återupptas så snart det märks att åtgärder för att öka transparensen kring bland annat Iflas ekonomi, får genomslag.

Vid ett internt möte för några veckor sedan som Biblioteksbladet tagit del av, hävdade Iflas styrelseordförande Barbara Lison att turbulensen inom organisationen inte lett till att några medlemmar hoppat av. Detta stämde dock inte, Stockholms stadsbibliotek sade upp sitt medlemskap i december.

När Biblioteksbladet söker Iflas styrelseordförande Barbara Lison för en kommentar svarar hon att ”VBD har fattat sitt beslut, och det måste jag respektera”.

Enligt Lison är det ingen annan medlemsorganisation än VDB som gjort några liknande ställningstaganden.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min