Wlic: Han önskar utbredd vrede mot valet av Dubai

21 aug 2023 • 3 min

Iflas årliga kongress inleds i dag. Som en skugga över evenemanget vilar valet att förlägga nästa års konferens till Dubai och att gå med på att inte tillåta hbtqi-relaterade programpunkter. ”Ska jag få finnas eller ska jag inte få finnas?”, säger Christer Edeholt.

Iflas styrelse har valt att låta Förenade Arabemiraten stå som värdland för nästa år Wlic-kongress. Dubai var ett av tre förslag som Ifla tog ställning till och förslaget var ”starkt och levde upp till alla kriterier”, som det uttrycks i ett internt underlag.

Men homosexualitet är förbjudet i landet, kan till och med straffas med döden, och inga programpunkter med beteckningen LGBTQ+ kommer att tillåtas i nästa års program.

– Jag är så arg, säger Christer Edeholt, biblioteksutvecklare i Region Västerbotten och i bibliotekssammanhang en känd profil i hbtqi-frågor, när Biblioteksbladet möter honom i Rotterdam.

– Det här är inte bara en fråga som vilken annan, utan det handlar om min existens, jag vägrar att sitta och prata diplomatiskt om den. Ska jag få finnas eller ska jag inte få finnas?

Iflas val har väckt reaktioner från en rad nationella biblioteksföreningar som har deklarerat att de avstår från att delta nästa år. ”Ifla gör sig med valet av Dubai som värd för Wlic 2024 till en aktör som går värdlandets ärenden. Det kan vi inte acceptera”, skriver till exempel Svensk biblioteksförening i sitt uttalande.

Kritiken ledde till att Ifla genomförde en medlemsundersökning. Av de relativt få medlemmar – endast 37 procent – som deltog i omröstningen var en klar majoritet, 68 procent, emot att förlägga Wlic i Dubai.

Ifla-styrelsen har ändå stått fast vid sitt beslut, bland annat med hänvisning till att det innebär att personer som annars har svårt att få visum till länder i Europa och Nordamerika, har möjlighet att resa till Förenade Arabemiraten.

– Det är klart att jag tycker att Ifla skulle jobba mycket mer med att vara mer globalt och ta in fler grupper, säger Christer Edeholt, men inte på bekostnad av någon annan grupp.

Han anser att Ifla genom sitt agerande blir en del av den utbredda högerpopulistiska och repressiva strömning där misshagliga böcker förbjuds och dragqueens möter hat när de läser sagor på bibliotek

Inför kongressen i Rotterdam har han varit på en tvådagars så kallad satellitkonferens med en Sig, special interest group, som ägnar sig åt hbtqi-frågor.

– Vi sa att vi är arga och att vi känner oss utraderade. Och vi pratade om hur vi ska kunna läka, för vi har blivit utsatta för en väldigt aggressiv handling. Hur gör vi för att kunna läka och gå vidare på ett konstruktivt sätt?

Christer Edeholt på Wlic-konferensen i Rotterdam. Foto: Thord Eriksson

Han var i Kuala Lumpur på Wlic för fem år sedan, även det var ett kritiserat val på grund av Malaysias strikta morallagar.

Skillnaden då var att Ifla inte tillät värdlandet att ha inflytande över kongressens innehåll. Det betydde bland annat att han kunde presentera Regnbågsbiblioteket på Umeå stadsbibliotek.

– Jag pratade för ganska många och det var malaysiska bibliotekarier där. Det kändes som att Ifla stod för vad Ifla ska vara, och i ett förtryckande land.

I Dubai 2024 skulle en sådan presentation inte tillåtas och Christer Edeholt säger att han önskar att upprördheten över det var större.

– Det här är liksom inget man bara kan sitta och småprata om.

Detta säger han som en syftning till den diskussion som ägde rum i Rotterdam på söndagskvällen med ordförandena från de nordiska ländernas biblioteksföreningar i panelen.

Vid samtalet framgick det att det inte råder full enighet kring det otänkbara i valet av Dubai och att vika sig för värdlandets krav. Framför allt var det den danska föreningens ordförande Paw Østergaard Jensen som intog en egen position med ett resonemang om att ta konsekvensen av att Ifla är en organisation med medlemmar från länder med mindre utvecklad demokrati.

– Helt oacceptabelt, tycker Christer Edeholt som hade önskat sig att upprördheten skulle delas av fler i konferenskomplexet Ahoy i södra Rotterdam och inte bara de direkt berörda, som han själv.

Under satellitkonferensen inför Wlic berättade Anya Feltreuter om en lokal handlingsplan om någon i personalen utsätts för rasism eller homofobi på biblioteket i Mjölby där hon är chef.

– Då ska det inte ligga på den personen att försvara sig, utan det ska hela personalgruppen göra. Och det är väl så vi önskar att Ifla också skulle fungera, säger Christer Edeholt.

Wlic 2023 i Rotterdam. Foto: Thord Eriksson

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min