Kritik mot förslag om anmälningsplikt: "Krockar med vårt innersta"

2 nov 2022 • 2 min

Förtroendet för biblioteken skulle rasa om personalen skulle bli tvungen att anmäla papperslösa. Det säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. "Vi kommer inte att ange någon."

I Tidöavtalet som presenterades av Ulf Kristersson (M) tillsammans med v Jimmie Åkesson (SD), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L), regleras överenskommelsen mellan de fyra partierna.

Myndigheter och kommuner ska enligt Tidöavtalet vara skyldiga att informera polisen och Migrationsverket när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Hur och om det kommer att påverka biblioteken är oklart, men bland andra bibliotekarie Moa Stockstad har varnat för konsekvenserna det skulle kunna få.

Även Torbjörn Nilsson i Malmö, där biblioteken bland annat lånar ut böcker även till papperslösa, är kritisk till skrivningen om att offentliganställda ska kontakta polisen om de möter personer som inte har rätt att vistas i landet.

– Det krockar med att biblioteken är till för alla. Det står i bibliotekslagen. Vi bygger upp en relation, ett förtroende, med medborgarna, med besökarna. Biblioteket ska vara en trygg plats som är öppen för alla. Det kommer vi inte att göra, vi kommer inte att ange någon, säger Torbjörn Nilsson.

Därför krockar det här förslaget med vårt innersta, djupaste uppdrag, med vilka vi är

Torbjörn Nilsson konstaterar att då skulle förtroendet han precis pratat om, rasa. Han menar att det som föreslås är både odemokratiskt och omänskligt på alla sätt.

– Bibliotekens roll är beskriven och skyddad i väldigt många dokument, allt från Agenda 2030 till Unescos folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen och diskrimineringslagstiftningen. Därför krockar det här förslaget med vårt innersta, djupaste uppdrag, med vilka vi är, menar Torbjörn Nilsson.

I Tidöavtalet står att undantag från informationsplikten behöver utredas närmare, som exempel nämns sjukvården.

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Foto: Erik B Leo

Torbjörn Nilsson drar paralleller till det som hände under flyktingvågen, redan 2013, då biblioteken i Malmö lånade ut böcker till papperslösa som inte kunde identifiera sig. Det blev prövat 2014, i förvaltningsrätten och biblioteken fick rätt.

– Den här gången gör vi inte heller det vi uppmanas att göra, så får vi se vilka konsekvenserna blir av det. Den här frågan handlar också om vem man är som tjänsteman i en demokrati när man har röstat fram sina politiska representanter som i sin tur fattar beslut. När blir det problematiskt? undrar Torbjörn Nilsson utan att ha ett svar.

Det är inte bara bibliotekarier det här gäller utan även anställda inom sjukvården och lärare och Torbjörn Nilsson är nyfiken på hur det ska organiseras och av vem.

– De måste ha fått en massa inspiration när de skrev det här i Tidöavtalet, men det är mycket som de inte har tänkt på.

Fakta Ur Tidöavtalet:

  • En breddad översyn ska göras av regelverket kring inre utlänningskontroller för ett mer effektivt arbete för att upptäcka personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. Inom ramen för översynen ska man bland annat:
  • ...Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min