Kritik mot förslag om anmälningsplikt: "Krockar med vårt innersta"

2 nov 2022 • 2 min

Förtroendet för biblioteken skulle rasa om personalen skulle bli tvungen att anmäla papperslösa. Det säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. "Vi kommer inte att ange någon."

I Tidöavtalet som presenterades av Ulf Kristersson (M) tillsammans med v Jimmie Åkesson (SD), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L), regleras överenskommelsen mellan de fyra partierna.

Myndigheter och kommuner ska enligt Tidöavtalet vara skyldiga att informera polisen och Migrationsverket när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Hur och om det kommer att påverka biblioteken är oklart, men bland andra bibliotekarie Moa Stockstad har varnat för konsekvenserna det skulle kunna få.

Även Torbjörn Nilsson i Malmö, där biblioteken bland annat lånar ut böcker även till papperslösa, är kritisk till skrivningen om att offentliganställda ska kontakta polisen om de möter personer som inte har rätt att vistas i landet.

– Det krockar med att biblioteken är till för alla. Det står i bibliotekslagen. Vi bygger upp en relation, ett förtroende, med medborgarna, med besökarna. Biblioteket ska vara en trygg plats som är öppen för alla. Det kommer vi inte att göra, vi kommer inte att ange någon, säger Torbjörn Nilsson.

Därför krockar det här förslaget med vårt innersta, djupaste uppdrag, med vilka vi är

Torbjörn Nilsson konstaterar att då skulle förtroendet han precis pratat om, rasa. Han menar att det som föreslås är både odemokratiskt och omänskligt på alla sätt.

– Bibliotekens roll är beskriven och skyddad i väldigt många dokument, allt från Agenda 2030 till Unescos folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen och diskrimineringslagstiftningen. Därför krockar det här förslaget med vårt innersta, djupaste uppdrag, med vilka vi är, menar Torbjörn Nilsson.

I Tidöavtalet står att undantag från informationsplikten behöver utredas närmare, som exempel nämns sjukvården.

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Foto: Erik B Leo

Torbjörn Nilsson drar paralleller till det som hände under flyktingvågen, redan 2013, då biblioteken i Malmö lånade ut böcker till papperslösa som inte kunde identifiera sig. Det blev prövat 2014, i förvaltningsrätten och biblioteken fick rätt.

– Den här gången gör vi inte heller det vi uppmanas att göra, så får vi se vilka konsekvenserna blir av det. Den här frågan handlar också om vem man är som tjänsteman i en demokrati när man har röstat fram sina politiska representanter som i sin tur fattar beslut. När blir det problematiskt? undrar Torbjörn Nilsson utan att ha ett svar.

Det är inte bara bibliotekarier det här gäller utan även anställda inom sjukvården och lärare och Torbjörn Nilsson är nyfiken på hur det ska organiseras och av vem.

– De måste ha fått en massa inspiration när de skrev det här i Tidöavtalet, men det är mycket som de inte har tänkt på.

Fakta Ur Tidöavtalet:

  • En breddad översyn ska göras av regelverket kring inre utlänningskontroller för ett mer effektivt arbete för att upptäcka personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. Inom ramen för översynen ska man bland annat:
  • ...Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min