Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

24 maj 2023 • < 1 min

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

Av de biblioteksanställda medlemmarna i Dik som svarade på enkäten (42 procent) och som kände till Tidöförslaget svarade den absoluta majoriteten att förslaget är ganska dåligt (7 procent) eller mycket dåligt (86 procent).

Förslaget som regeringspartierna och SD har lanserat i Tidöavtalet innebär att personer som arbetar på myndigheter och i offentlig förvaltning som stöter på personer som inte har rätt att vistas i landet ska bli skyldiga att anmäla dem till polisen eller Migrationsverket. Det skulle gälla exempelvis bibliotekspersonal, lärare, socialsekreterare och flera andra yrkesgrupper. Regeringen har aviserat att en utredning ska undersöka undantag från anmälningsplikten, eventuellt gällande vårdpersonal.

I fritextsvaren ifrågasätts förslaget av flera svarande. Några svarar så här:

”Hur i hela friden ska jag veta om någon har uppehållstillstånd eller inte? Ska jag be att få se papper varje gång det kommer in en person som inte ser ’svensk’ ut?”

“Jag ser inte hur det praktiskt skulle kunna fungera. Ska personalen förhöra besökare och vad ska rapporteras? Det känns rättsosäkert och obehagligt, det är inte vår arbetsuppgift.”

Av de som har svarat är alltså majoriteten kritisk. Men 1 procent svarar också att förslaget är mycket bra och 2 procent att det är ganska bra.

Även fackförbundet Dik ställer sig kritiskt till förslaget och har uppmanat regeringen att dra tillbaka det. Förbundet befarar att det skulle leda till mer utsatthet, otrygghet och segregation. Samt att det skulle riskera att människor skulle dra sig för att söka vård, skicka barn till skolan eller ta del av information och kultur på biblioteket. Det skulle inte motverka det ”skuggsamhälle” som regeringen säger sig vilja komma åt, skriver Dik i ett pressutskick.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min