Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

24 maj 2023 • < 1 min

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

Av de biblioteksanställda medlemmarna i Dik som svarade på enkäten (42 procent) och som kände till Tidöförslaget svarade den absoluta majoriteten att förslaget är ganska dåligt (7 procent) eller mycket dåligt (86 procent).

Förslaget som regeringspartierna och SD har lanserat i Tidöavtalet innebär att personer som arbetar på myndigheter och i offentlig förvaltning som stöter på personer som inte har rätt att vistas i landet ska bli skyldiga att anmäla dem till polisen eller Migrationsverket. Det skulle gälla exempelvis bibliotekspersonal, lärare, socialsekreterare och flera andra yrkesgrupper. Regeringen har aviserat att en utredning ska undersöka undantag från anmälningsplikten, eventuellt gällande vårdpersonal.

I fritextsvaren ifrågasätts förslaget av flera svarande. Några svarar så här:

”Hur i hela friden ska jag veta om någon har uppehållstillstånd eller inte? Ska jag be att få se papper varje gång det kommer in en person som inte ser ’svensk’ ut?”

“Jag ser inte hur det praktiskt skulle kunna fungera. Ska personalen förhöra besökare och vad ska rapporteras? Det känns rättsosäkert och obehagligt, det är inte vår arbetsuppgift.”

Av de som har svarat är alltså majoriteten kritisk. Men 1 procent svarar också att förslaget är mycket bra och 2 procent att det är ganska bra.

Även fackförbundet Dik ställer sig kritiskt till förslaget och har uppmanat regeringen att dra tillbaka det. Förbundet befarar att det skulle leda till mer utsatthet, otrygghet och segregation. Samt att det skulle riskera att människor skulle dra sig för att söka vård, skicka barn till skolan eller ta del av information och kultur på biblioteket. Det skulle inte motverka det ”skuggsamhälle” som regeringen säger sig vilja komma åt, skriver Dik i ett pressutskick.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min