Nedläggning vänds till möjlig framgång i Trelleborg

17 dec 2020 • 2 min

Hotet ser ut att vara avvärjt. Istället för att sägas upp föreslås Trelleborgs skolbibliotekarier organisatoriskt hamna närmare kommunens skolor. En förändring som kan vara en framgångsfaktor.

Kultur- och fritidsnämnden i Trelleborg planerade att möta besparingskrav genom att avveckla den pool med skolbibliotekarier som servar kommunens grundskolor, vilket Biblioteksbladet tidigare har rapporterat. Detta har väckt oro bland bibliotekarier, elever och skolpersonal.

– Det skapar frustration, osäkerhet och stress över att allt bibliotekarierna nu gör, istället ska göras av oss. Vi har redan ett komplext uppdrag och får hela tiden fler arbetsuppgifter, sa läraren Kristina Nordin till Biblioteksbladet i förra veckan.

Thomas Nilsson (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden dit all biblioteksverksamhet i kommunen hör, har tidigare förklarat att bildningsnämnden, som styr skolorna, gärna får ta över skolbibliotekarierna organisatoriskt.

Ett beslut i bildningsnämnden innebär att detta nu är på väg att ske.

– Vi har gett bildningsförvalnigen i uppdrag att inleda ett arbete i samverkan med de som har verksamheten idag. Det kan bli i nuvarande eller anpassad form, säger bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M).

Sofi Sjöstrand, tillförordnad chef för skolbiblioteksenheten, konstaterar att en sådan förändring skulle innebära fördelar, som att få tillgång till samma informationssystem som lärarna och vara en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Sedan vet jag att det finns utmaningar generellt för bibliotekarier i bildningsförvaltning eller motsvarande. Det kan exempelvis handla om brister i att göra biblioteksverksamhet till en integrerad del av skolan. En annan generell aspekt kan handla om skolledningens kunskap gällande skolbiblioteksverksamhet, vilken kan leda till att det saknas rätt förutsättningar som i sin tur även drabbar bibliotekariers möjlighet att utvecklas, säger hon.

Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening och sammankallande i nätverket Nationella skolbiblioteksgruppen som bland annat delar ut utmärkelsen Årets skolbibliotek, ser ett organisatoriskt närmande till skolan en potentiellt god nyhet.

– Det är väldigt sällan som de som blir Årets skolbibliotek inte är placerade i samma organisation som skolan. Det är när det finns en tydlig koppling till övrig skolverksamhet som skolbiblioteken fungera som bäst, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Smart system delar bibliotekssektorn

För att frigöra tid och resurser införs intelligenta mediehanteringssystem på folk- och universitetsbibliotek. Det beskrivs som en vattendelare. ”Det är viktigt att vi lär oss hur vi kan arbeta med denna teknik", säger Lovisa Liljegren, bibliotekarie som skrivit en mastersuppsats om systemet.

8 aug 2022 • 4 min

Reportage

De vill påverka samtalet om källkritik

Det som lyfts fram som lösningen på spridningen av desinformation – källkritik – riskerar att användas i motsatt syfte av dem som vill sprida falska uppgifter. Forskarna Olof Sundin och Jutta Haider synar komplexiteten i sin nya bok.

2 aug 2022 • 5 min

Internationellt

Elefant i rummet – och få frågor besvarade

Efter några turbulenta månader av vittnesmål om den giftiga kulturen i Iflas ledning bad organisationens ordförande Barbara Lison om ursäkt när bibliotekens världskongress avslutades i Dublin på torsdagen. Men de som väntat sig grundliga förklaringar och en konstruktiv plan för vägen framåt fick inte mycket med sig från Irland.

29 jul 2022 • 2 min

Internationellt

Krav på oberoende utredning av Ifla

De missförhållanden som har uppdagats inom Iflas kansli och ledning har lett till att medlemmar kräver en oberoende utredning. Den europeiska sektionen har undertecknat skrivelsen, liksom Svensk biblioteksförening.

12 jul 2022 • 2 min