Nedläggning vänds till möjlig framgång i Trelleborg

17 dec 2020 • 2 min

Hotet ser ut att vara avvärjt. Istället för att sägas upp föreslås Trelleborgs skolbibliotekarier organisatoriskt hamna närmare kommunens skolor. En förändring som kan vara en framgångsfaktor.

Kultur- och fritidsnämnden i Trelleborg planerade att möta besparingskrav genom att avveckla den pool med skolbibliotekarier som servar kommunens grundskolor, vilket Biblioteksbladet tidigare har rapporterat. Detta har väckt oro bland bibliotekarier, elever och skolpersonal.

– Det skapar frustration, osäkerhet och stress över att allt bibliotekarierna nu gör, istället ska göras av oss. Vi har redan ett komplext uppdrag och får hela tiden fler arbetsuppgifter, sa läraren Kristina Nordin till Biblioteksbladet i förra veckan.

Thomas Nilsson (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden dit all biblioteksverksamhet i kommunen hör, har tidigare förklarat att bildningsnämnden, som styr skolorna, gärna får ta över skolbibliotekarierna organisatoriskt.

Ett beslut i bildningsnämnden innebär att detta nu är på väg att ske.

– Vi har gett bildningsförvalnigen i uppdrag att inleda ett arbete i samverkan med de som har verksamheten idag. Det kan bli i nuvarande eller anpassad form, säger bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M).

Sofi Sjöstrand, tillförordnad chef för skolbiblioteksenheten, konstaterar att en sådan förändring skulle innebära fördelar, som att få tillgång till samma informationssystem som lärarna och vara en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Sedan vet jag att det finns utmaningar generellt för bibliotekarier i bildningsförvaltning eller motsvarande. Det kan exempelvis handla om brister i att göra biblioteksverksamhet till en integrerad del av skolan. En annan generell aspekt kan handla om skolledningens kunskap gällande skolbiblioteksverksamhet, vilken kan leda till att det saknas rätt förutsättningar som i sin tur även drabbar bibliotekariers möjlighet att utvecklas, säger hon.

Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening och sammankallande i nätverket Nationella skolbiblioteksgruppen som bland annat delar ut utmärkelsen Årets skolbibliotek, ser ett organisatoriskt närmande till skolan en potentiellt god nyhet.

– Det är väldigt sällan som de som blir Årets skolbibliotek inte är placerade i samma organisation som skolan. Det är när det finns en tydlig koppling till övrig skolverksamhet som skolbiblioteken fungera som bäst, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min