Nedläggning vänds till möjlig framgång i Trelleborg

17 dec 2020 • 2 min

Hotet ser ut att vara avvärjt. Istället för att sägas upp föreslås Trelleborgs skolbibliotekarier organisatoriskt hamna närmare kommunens skolor. En förändring som kan vara en framgångsfaktor.

Kultur- och fritidsnämnden i Trelleborg planerade att möta besparingskrav genom att avveckla den pool med skolbibliotekarier som servar kommunens grundskolor, vilket Biblioteksbladet tidigare har rapporterat. Detta har väckt oro bland bibliotekarier, elever och skolpersonal.

– Det skapar frustration, osäkerhet och stress över att allt bibliotekarierna nu gör, istället ska göras av oss. Vi har redan ett komplext uppdrag och får hela tiden fler arbetsuppgifter, sa läraren Kristina Nordin till Biblioteksbladet i förra veckan.

Thomas Nilsson (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden dit all biblioteksverksamhet i kommunen hör, har tidigare förklarat att bildningsnämnden, som styr skolorna, gärna får ta över skolbibliotekarierna organisatoriskt.

Ett beslut i bildningsnämnden innebär att detta nu är på väg att ske.

– Vi har gett bildningsförvalnigen i uppdrag att inleda ett arbete i samverkan med de som har verksamheten idag. Det kan bli i nuvarande eller anpassad form, säger bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M).

Sofi Sjöstrand, tillförordnad chef för skolbiblioteksenheten, konstaterar att en sådan förändring skulle innebära fördelar, som att få tillgång till samma informationssystem som lärarna och vara en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Sedan vet jag att det finns utmaningar generellt för bibliotekarier i bildningsförvaltning eller motsvarande. Det kan exempelvis handla om brister i att göra biblioteksverksamhet till en integrerad del av skolan. En annan generell aspekt kan handla om skolledningens kunskap gällande skolbiblioteksverksamhet, vilken kan leda till att det saknas rätt förutsättningar som i sin tur även drabbar bibliotekariers möjlighet att utvecklas, säger hon.

Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening och sammankallande i nätverket Nationella skolbiblioteksgruppen som bland annat delar ut utmärkelsen Årets skolbibliotek, ser ett organisatoriskt närmande till skolan en potentiellt god nyhet.

– Det är väldigt sällan som de som blir Årets skolbibliotek inte är placerade i samma organisation som skolan. Det är när det finns en tydlig koppling till övrig skolverksamhet som skolbiblioteken fungera som bäst, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min