Nedläggning vänds till möjlig framgång i Trelleborg

17 dec 2020 • 2 min

Hotet ser ut att vara avvärjt. Istället för att sägas upp föreslås Trelleborgs skolbibliotekarier organisatoriskt hamna närmare kommunens skolor. En förändring som kan vara en framgångsfaktor.

Kultur- och fritidsnämnden i Trelleborg planerade att möta besparingskrav genom att avveckla den pool med skolbibliotekarier som servar kommunens grundskolor, vilket Biblioteksbladet tidigare har rapporterat. Detta har väckt oro bland bibliotekarier, elever och skolpersonal.

– Det skapar frustration, osäkerhet och stress över att allt bibliotekarierna nu gör, istället ska göras av oss. Vi har redan ett komplext uppdrag och får hela tiden fler arbetsuppgifter, sa läraren Kristina Nordin till Biblioteksbladet i förra veckan.

Thomas Nilsson (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden dit all biblioteksverksamhet i kommunen hör, har tidigare förklarat att bildningsnämnden, som styr skolorna, gärna får ta över skolbibliotekarierna organisatoriskt.

Ett beslut i bildningsnämnden innebär att detta nu är på väg att ske.

– Vi har gett bildningsförvalnigen i uppdrag att inleda ett arbete i samverkan med de som har verksamheten idag. Det kan bli i nuvarande eller anpassad form, säger bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M).

Sofi Sjöstrand, tillförordnad chef för skolbiblioteksenheten, konstaterar att en sådan förändring skulle innebära fördelar, som att få tillgång till samma informationssystem som lärarna och vara en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Sedan vet jag att det finns utmaningar generellt för bibliotekarier i bildningsförvaltning eller motsvarande. Det kan exempelvis handla om brister i att göra biblioteksverksamhet till en integrerad del av skolan. En annan generell aspekt kan handla om skolledningens kunskap gällande skolbiblioteksverksamhet, vilken kan leda till att det saknas rätt förutsättningar som i sin tur även drabbar bibliotekariers möjlighet att utvecklas, säger hon.

Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening och sammankallande i nätverket Nationella skolbiblioteksgruppen som bland annat delar ut utmärkelsen Årets skolbibliotek, ser ett organisatoriskt närmande till skolan en potentiellt god nyhet.

– Det är väldigt sällan som de som blir Årets skolbibliotek inte är placerade i samma organisation som skolan. Det är när det finns en tydlig koppling till övrig skolverksamhet som skolbiblioteken fungera som bäst, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min