Nedläggning vänds till möjlig framgång i Trelleborg

17 dec 2020 • 2 min

Hotet ser ut att vara avvärjt. Istället för att sägas upp föreslås Trelleborgs skolbibliotekarier organisatoriskt hamna närmare kommunens skolor. En förändring som kan vara en framgångsfaktor.

Kultur- och fritidsnämnden i Trelleborg planerade att möta besparingskrav genom att avveckla den pool med skolbibliotekarier som servar kommunens grundskolor, vilket Biblioteksbladet tidigare har rapporterat. Detta har väckt oro bland bibliotekarier, elever och skolpersonal.

– Det skapar frustration, osäkerhet och stress över att allt bibliotekarierna nu gör, istället ska göras av oss. Vi har redan ett komplext uppdrag och får hela tiden fler arbetsuppgifter, sa läraren Kristina Nordin till Biblioteksbladet i förra veckan.

Thomas Nilsson (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden dit all biblioteksverksamhet i kommunen hör, har tidigare förklarat att bildningsnämnden, som styr skolorna, gärna får ta över skolbibliotekarierna organisatoriskt.

Ett beslut i bildningsnämnden innebär att detta nu är på väg att ske.

– Vi har gett bildningsförvalnigen i uppdrag att inleda ett arbete i samverkan med de som har verksamheten idag. Det kan bli i nuvarande eller anpassad form, säger bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M).

Sofi Sjöstrand, tillförordnad chef för skolbiblioteksenheten, konstaterar att en sådan förändring skulle innebära fördelar, som att få tillgång till samma informationssystem som lärarna och vara en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Sedan vet jag att det finns utmaningar generellt för bibliotekarier i bildningsförvaltning eller motsvarande. Det kan exempelvis handla om brister i att göra biblioteksverksamhet till en integrerad del av skolan. En annan generell aspekt kan handla om skolledningens kunskap gällande skolbiblioteksverksamhet, vilken kan leda till att det saknas rätt förutsättningar som i sin tur även drabbar bibliotekariers möjlighet att utvecklas, säger hon.

Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening och sammankallande i nätverket Nationella skolbiblioteksgruppen som bland annat delar ut utmärkelsen Årets skolbibliotek, ser ett organisatoriskt närmande till skolan en potentiellt god nyhet.

– Det är väldigt sällan som de som blir Årets skolbibliotek inte är placerade i samma organisation som skolan. Det är när det finns en tydlig koppling till övrig skolverksamhet som skolbiblioteken fungera som bäst, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Oro för hot och politisk inblandning

Medlemmar i fackförbundet Dik oroar sig för att allmänhetens förtroende för öppenhet och demokrati minskar. Många oroar sig också för att politiker inte ska värna principen om armlängds avstånd.  

6 dec 2022 • 2 min

Politik

Oppositionen föreslår mer pengar till biblioteken

Ökade resurser för att genomföra nationella biblioteksstrategin, lagstiftning om bemannade skolbibliotek, ekonomiskt stöd för digital utlåning och stopp för bibliotekstjänster för papperslösa. Det är några förslag som förs fram i årets motioner som lämnats in till riksdagen.

6 dec 2022 • 3 min

Internationellt

I otakt med tiden

Vittnesmål om hans ledarstil hörs även från hans förra arbetsplats. Ändå fick Gerald Leitner Iflas uppdrag att modernisera världens bibliotekssektor.

5 dec 2022 • 3 min

Nyheter

Ojämlika ekonomiska villkor påverkar läsningen hos unga

Sveriges förmånliga skatter på tillgångar har lett till stor ekonomisk ojämlikhet och riskerar att urholka välfärden. Hur många bibliotek skulle man kunna bygga om reglerna som har skapat flest dollarmiljardärer per capita i nästan hela västvärlden skulle förändras? Det frågar sig författare Andreas Cervenka.

2 dec 2022 • 3 min

Debatt

Fem elefanter i Iflas rum

Iflas kris handlar inte bara om en sparkad generalsekretare och havererat förtroende mellan ledning och medarbetare. Ytterligare fyra stora problem måste lösas innan alla kan återgå till det normala, skriver Ifla-medlemmen och biblioteksdebattören Mikael Böök.

1 dec 2022 • 2 min

Nyheter

Kultursektorn illa förberedd för krig

Det saknas planering för hur kulturverksamhet ska upprätthållas om det blir krig, konstaterar MSB. Mycket behöver göras, bland annat i bibliotekssektorn. "Vi har vaknat upp ganska bryskt", säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

29 nov 2022 • 3 min