Nytt lagförslag: Inför tillträdesförbud till bibliotek

27 dec 2021 • 2 min

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att ge enskilda personer tillträdesförbud till bibliotek och badanläggningar. Den nya lagen ska träda i kraft vid kommande halvårsskifte.

Enskilda individer ska kunna portas från biblioteket, enligt ett lagförslag som regeringen lägger fram. Foto: Annika Clemens

Bakgrunden till förslaget som regeringen först skickar på remiss till lagrådet är det stök och ibland kriminalitet som förekommer på bibliotek och i simhallar. För att allmänheten som besöker dessa ska kunna känna sig trygga föreslår regeringen alltså att det under vissa omständigheter ska bli möjlighet att porta enskilda individer.

Det finns redan en lag om tillträdesförbud till butiker. Genom tillägg i den lagen ska även bibliotek och badanläggningar ingå.

– Personer som begår brott, hotar personal och omöjlig­gör för andra att besöka bad­anlägg­ningar och biblio­tek på ett tryggt och ostört sätt måste kunna portas, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

En person ska kunna nekas tillträde om det finns risk att hon eller han begår brott eller kommer att trakassera personer som befinner sig där. När bedömningen görs ska det tas särskild hänsyn till om personen tidigare har begått brott på platsen.

Särskilt för bibliotek gäller också att en person kan nekas tillträde om det finns risk att hon eller han kommer att störa verksamheten ”väsentligt”, eller orsaka betydande skada.

Personer under 15 år kan inte få tillträdesförbud. En person över 15 får inte heller meddelas tillträdesförbud med hänvisning till brott som har begåtts innan personen fyllde 15 år.

Det är en åklagare som beslutar om tillträdesförbud och en anmälan måste göras skriftligt av en företrädare för biblioteket. Även polisen kan göra en sådan anmälan, men då krävs samtycke av en företrädare för biblioteket (eller badanläggningen eller butiken).

Läs mer ›› Rapport från Dik: Majoritet av bibliotekarierna förespråkar portning

Särskild hänsyn har tagits till bibliotekslagen som slår fast allas rätt till bibliotek och det särskilda demokratiska uppdraget. Men det faktum att ett folkbibliotek måste betraktas som en plats där allmänheten har rätt att vistas hindrar inte att en kommun kan införa allmänna ordningsregler som måste följas. ”Den som inte iakttar gällande ordningsregler kan självfallet avvisas, liksom den som begår brott”, skriver regeringen i förslaget.

När frågan tidigare har skickats ut på remiss har flera instanser varit kritiska till att införa tillträdesförbud på bland annat bibliotek. Bland de som säger nej till förslaget finns Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksförening, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten två hovrätter samt Sveriges Domareförbund.

Bland de som förordar tillträdesförbud finns Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Polismyndigheten. SKR konstaterar att arbetsmiljön på bibliotek skulle bli bättre om möjligheten fanns samt att biblioteken skulle bli mer tillgängliga för alla och möjligheten att uppfylla bibliotekslagen öka.

Läs mer ›› Debatt: Ska stökiga personer portas från biblioteket?

Fakta Lagförslag om tillträdesförbud

 • Den nya lagen ska heta lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.
 • Ändringarna ska införas i den befintliga lagen om tillträdesförbud till butiker.
 • Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.
 • Först ska förslaget gå till lagrådet som ska uttala sig.

2 kommentarer

 1. Hej!
  Jag tycker förstås att det vore bra om biblioteken skulle kunna förbli trygga och tillgängliga för alla, fredade från stök, bråk och hot.
  Och för att åstadkomma det kan det absolut vara på sin plats att införa tillträdesförbud för personer som på olika sätt stör/förstör verksamheten.
  Frågan är dock vem det är som ska hindra tillträdet, veta att personen är portad? Gäller portningen alla bibliotek? Vem kör ut personen? Vem ser till att denne över huvud taget inte kommer in?
  Sådana frågor dyker raskt upp.

 2. Hej!
  På Södertörns högskolebibliotek där jag jobbade en gång, ca 9 år sedan, fanns det väldigt duktiga väktare som kunde socialisera och prata med alla, både besökarna och personalen. De jobbade över hela högskolan och stämde av med oss personal om vad som skedde och var de befann sig. De hade ett öppet förhållningssätt mot alla besökare och som personal var man väldigt tryggt att jobba kväll och helg med dem i närheten. De var genuint uppskattade av alla som vistades på högskoleområdet upplevde jag. Jag har alltid tyckt det vore intressant med en lösning där det finns väktare med en sådan kompetens knutna till biblioteken och dess närområde.

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Debatt

Sluta göra skillnad på barn!

När det gäller digitala litteraturtjänster måste bibliotekarien göra skillnad på barn beroende på vilket språk de vill läsa på. Det känns inte alls bra, skriver Peter Axelsson, chef för Regionbibliotek Stockholm.

25 maj 2022 • 2 min

Debatt

Fler samtal behövs om e-böcker på bibliotek

De senaste veckornas händelser verkar tyda på att lösningen på den knepiga frågan om digitala böcker på svenska folkbibliotek kan vara nära. Låt oss dock fortsätta diskutera utmaningar som bibliotekssektorn måste bemöta, skriver Maciej Liguzinski och Birgitta Wallin. Kanske kan Danmark visa oss vägen?

23 maj 2022 • 3 min

Nyheter

Digitala böcker – varför så komplext?

Inga fasta högstapriser, blandade affärsmodeller och framför allt: tro inte att det finns en enda lösning som är varaktig. Det är några av slutsatserna i rapporten om digitala böcker som Regionbibliotek Stockholm presenterade på torsdagen.

19 maj 2022 • 3 min

Nyheter

Statistik: stor minskning av fysiska lån

Pandemin påverkade de svenska biblioteken under 2021 men ändå anordnades det fler aktiviteter än under 2020. Det visar Kungliga bibliotekets officiella statistik som samtidigt avslöjar att de fysiska besöken minskade med 27 procent jämfört med året innan.

18 maj 2022 • 2 min

Nyheter

Polarbibblo ger status åt minoritetsspråken

Polarbibblo är inget vanligt bibliotek. Det är en växande digital plattform för barn där de kan spela, rita, läsa och skriva – inte bara på svenska utan även på samiska språk, meänkieli och i framtiden också finska och romani chib.

17 maj 2022 • 4 min

Nyheter

Stockholms stadsbibliotek kan lämna Ifla

Biblioteksbladet har i flera artiklar avslöjat anklagelser om mobbning och trakasserier inom den internationella biblioteksfederationen Ifla. Nu överväger Stockholms stadsbibliotek att säga upp sitt medlemskap i organisationen.

10 maj 2022 • 3 min