Nytt lagförslag: Inför tillträdesförbud till bibliotek

27 dec 2021 • 2 min

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att ge enskilda personer tillträdesförbud till bibliotek och badanläggningar. Den nya lagen ska träda i kraft vid kommande halvårsskifte.

Enskilda individer ska kunna portas från biblioteket, enligt ett lagförslag som regeringen lägger fram. Foto: Annika Clemens

Bakgrunden till förslaget som regeringen först skickar på remiss till lagrådet är det stök och ibland kriminalitet som förekommer på bibliotek och i simhallar. För att allmänheten som besöker dessa ska kunna känna sig trygga föreslår regeringen alltså att det under vissa omständigheter ska bli möjlighet att porta enskilda individer.

Det finns redan en lag om tillträdesförbud till butiker. Genom tillägg i den lagen ska även bibliotek och badanläggningar ingå.

– Personer som begår brott, hotar personal och omöjlig­gör för andra att besöka bad­anlägg­ningar och biblio­tek på ett tryggt och ostört sätt måste kunna portas, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

En person ska kunna nekas tillträde om det finns risk att hon eller han begår brott eller kommer att trakassera personer som befinner sig där. När bedömningen görs ska det tas särskild hänsyn till om personen tidigare har begått brott på platsen.

Särskilt för bibliotek gäller också att en person kan nekas tillträde om det finns risk att hon eller han kommer att störa verksamheten ”väsentligt”, eller orsaka betydande skada.

Personer under 15 år kan inte få tillträdesförbud. En person över 15 får inte heller meddelas tillträdesförbud med hänvisning till brott som har begåtts innan personen fyllde 15 år.

Det är en åklagare som beslutar om tillträdesförbud och en anmälan måste göras skriftligt av en företrädare för biblioteket. Även polisen kan göra en sådan anmälan, men då krävs samtycke av en företrädare för biblioteket (eller badanläggningen eller butiken).

Läs mer ›› Rapport från Dik: Majoritet av bibliotekarierna förespråkar portning

Särskild hänsyn har tagits till bibliotekslagen som slår fast allas rätt till bibliotek och det särskilda demokratiska uppdraget. Men det faktum att ett folkbibliotek måste betraktas som en plats där allmänheten har rätt att vistas hindrar inte att en kommun kan införa allmänna ordningsregler som måste följas. ”Den som inte iakttar gällande ordningsregler kan självfallet avvisas, liksom den som begår brott”, skriver regeringen i förslaget.

När frågan tidigare har skickats ut på remiss har flera instanser varit kritiska till att införa tillträdesförbud på bland annat bibliotek. Bland de som säger nej till förslaget finns Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksförening, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten två hovrätter samt Sveriges Domareförbund.

Bland de som förordar tillträdesförbud finns Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Polismyndigheten. SKR konstaterar att arbetsmiljön på bibliotek skulle bli bättre om möjligheten fanns samt att biblioteken skulle bli mer tillgängliga för alla och möjligheten att uppfylla bibliotekslagen öka.

Läs mer ›› Debatt: Ska stökiga personer portas från biblioteket?

Fakta Lagförslag om tillträdesförbud

 • Den nya lagen ska heta lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.
 • Ändringarna ska införas i den befintliga lagen om tillträdesförbud till butiker.
 • Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.
 • Först ska förslaget gå till lagrådet som ska uttala sig.

2 kommentarer

 1. Hej!
  Jag tycker förstås att det vore bra om biblioteken skulle kunna förbli trygga och tillgängliga för alla, fredade från stök, bråk och hot.
  Och för att åstadkomma det kan det absolut vara på sin plats att införa tillträdesförbud för personer som på olika sätt stör/förstör verksamheten.
  Frågan är dock vem det är som ska hindra tillträdet, veta att personen är portad? Gäller portningen alla bibliotek? Vem kör ut personen? Vem ser till att denne över huvud taget inte kommer in?
  Sådana frågor dyker raskt upp.

 2. Hej!
  På Södertörns högskolebibliotek där jag jobbade en gång, ca 9 år sedan, fanns det väldigt duktiga väktare som kunde socialisera och prata med alla, både besökarna och personalen. De jobbade över hela högskolan och stämde av med oss personal om vad som skedde och var de befann sig. De hade ett öppet förhållningssätt mot alla besökare och som personal var man väldigt tryggt att jobba kväll och helg med dem i närheten. De var genuint uppskattade av alla som vistades på högskoleområdet upplevde jag. Jag har alltid tyckt det vore intressant med en lösning där det finns väktare med en sådan kompetens knutna till biblioteken och dess närområde.

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min