Nytt lagförslag: Inför tillträdesförbud till bibliotek

27 dec 2021 • 2 min

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att ge enskilda personer tillträdesförbud till bibliotek och badanläggningar. Den nya lagen ska träda i kraft vid kommande halvårsskifte.

Enskilda individer ska kunna portas från biblioteket, enligt ett lagförslag som regeringen lägger fram. Foto: Annika Clemens

Bakgrunden till förslaget som regeringen först skickar på remiss till lagrådet är det stök och ibland kriminalitet som förekommer på bibliotek och i simhallar. För att allmänheten som besöker dessa ska kunna känna sig trygga föreslår regeringen alltså att det under vissa omständigheter ska bli möjlighet att porta enskilda individer.

Det finns redan en lag om tillträdesförbud till butiker. Genom tillägg i den lagen ska även bibliotek och badanläggningar ingå.

– Personer som begår brott, hotar personal och omöjlig­gör för andra att besöka bad­anlägg­ningar och biblio­tek på ett tryggt och ostört sätt måste kunna portas, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

En person ska kunna nekas tillträde om det finns risk att hon eller han begår brott eller kommer att trakassera personer som befinner sig där. När bedömningen görs ska det tas särskild hänsyn till om personen tidigare har begått brott på platsen.

Särskilt för bibliotek gäller också att en person kan nekas tillträde om det finns risk att hon eller han kommer att störa verksamheten ”väsentligt”, eller orsaka betydande skada.

Personer under 15 år kan inte få tillträdesförbud. En person över 15 får inte heller meddelas tillträdesförbud med hänvisning till brott som har begåtts innan personen fyllde 15 år.

Det är en åklagare som beslutar om tillträdesförbud och en anmälan måste göras skriftligt av en företrädare för biblioteket. Även polisen kan göra en sådan anmälan, men då krävs samtycke av en företrädare för biblioteket (eller badanläggningen eller butiken).

Läs mer ›› Rapport från Dik: Majoritet av bibliotekarierna förespråkar portning

Särskild hänsyn har tagits till bibliotekslagen som slår fast allas rätt till bibliotek och det särskilda demokratiska uppdraget. Men det faktum att ett folkbibliotek måste betraktas som en plats där allmänheten har rätt att vistas hindrar inte att en kommun kan införa allmänna ordningsregler som måste följas. ”Den som inte iakttar gällande ordningsregler kan självfallet avvisas, liksom den som begår brott”, skriver regeringen i förslaget.

När frågan tidigare har skickats ut på remiss har flera instanser varit kritiska till att införa tillträdesförbud på bland annat bibliotek. Bland de som säger nej till förslaget finns Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksförening, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten två hovrätter samt Sveriges Domareförbund.

Bland de som förordar tillträdesförbud finns Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Polismyndigheten. SKR konstaterar att arbetsmiljön på bibliotek skulle bli bättre om möjligheten fanns samt att biblioteken skulle bli mer tillgängliga för alla och möjligheten att uppfylla bibliotekslagen öka.

Läs mer ›› Debatt: Ska stökiga personer portas från biblioteket?

Fakta Lagförslag om tillträdesförbud

 • Den nya lagen ska heta lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.
 • Ändringarna ska införas i den befintliga lagen om tillträdesförbud till butiker.
 • Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.
 • Först ska förslaget gå till lagrådet som ska uttala sig.

2 kommentarer

 1. Hej!
  Jag tycker förstås att det vore bra om biblioteken skulle kunna förbli trygga och tillgängliga för alla, fredade från stök, bråk och hot.
  Och för att åstadkomma det kan det absolut vara på sin plats att införa tillträdesförbud för personer som på olika sätt stör/förstör verksamheten.
  Frågan är dock vem det är som ska hindra tillträdet, veta att personen är portad? Gäller portningen alla bibliotek? Vem kör ut personen? Vem ser till att denne över huvud taget inte kommer in?
  Sådana frågor dyker raskt upp.

 2. Hej!
  På Södertörns högskolebibliotek där jag jobbade en gång, ca 9 år sedan, fanns det väldigt duktiga väktare som kunde socialisera och prata med alla, både besökarna och personalen. De jobbade över hela högskolan och stämde av med oss personal om vad som skedde och var de befann sig. De hade ett öppet förhållningssätt mot alla besökare och som personal var man väldigt tryggt att jobba kväll och helg med dem i närheten. De var genuint uppskattade av alla som vistades på högskoleområdet upplevde jag. Jag har alltid tyckt det vore intressant med en lösning där det finns väktare med en sådan kompetens knutna till biblioteken och dess närområde.

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min