Nästan en miljard för vetenskaplig publicering

31 maj 2024 • < 1 min

Förra året betalade svenska lärosäten och myndigheter 799 miljoner för att läsa och publicera vetenskap. Kostnaderna ökade med nästan tio procent jämfört med 2022.

Under omställningen till ett öppet vetenskapssystem har Kungliga biblioteket i uppdrag att följa svenska lärosätens kostnader för prenumerationer, publicering av forskningsartiklar och inköp av vetenskaplig litteratur. Sedan insamlingen av data inleddes har kurvan pekat brant uppåt: från 2017 har kostnaderna stigit från 498 till 799 miljoner kronor per år, en ökning med 40 procent.

I en färsk rapport från KB noteras en ökning med 61 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,2 procent, från 2022 till 2023.

En förklaring till kostnadsökningarna är de transformativa avtal där syftet är en ökande andel öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter.

En annan förklaring är den svaga svenska kronkursen, enligt Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitet och vice ordförande i Bibsamkonsortiet som håller i avtal med de vetenskapliga förlagen.

– Fakturorna för de stora avtalen betalas i utländsk valuta och den svaga svenska kronan skapar då en stark kostnadsökning.

Inför 2024 förhandlade Bibsamkonsortiet fram ett nytt avtal med det största förlaget Elsevier, som under förra året debiterade svenska lärosäten, myndigheter och statliga forskningsinstitut drygt 200 miljoner kronor. Det nya avtalet, som trädde i kraft vid årsskiftet, innebär en kostnadssänkning med 11 procent.

– Avtalet med Elsevier kommer sannolikt sänka kostnaderna för 2024 men vi har även detta år en dålig växlingskurs, säger Wilhelm Widmark.

1 kommentarer

  1. Gissningsvis skulle totalen ligga närmre 900 miljoner om man också räknade med de avtal som finns i Sveriges regioner.

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min