Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

23 mar 2023 • 2 min

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

– Vi var helt överens om hur man ska tolka armlängds avstånd, säger Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare vid Svensk biblioteksförening.

Det var vid ett möte med kulturpolitiska talespersoner för M, KD och L som frågan diskuterades med anledning av att regeringens samarbetsparti SD har uttryckt att de vill ändra den traditionella innebörden av armlängds avstånd. Alexander Christiansson, kulturpolitisk talesperson för SD har meddelat att han tycker att politiker bör gå in och styra kulturverksamhet i de fall den är finansierad av offentliga medel.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare vid Svensk biblioteksförening. Foto: Elisabeth Ohlson

Men regeringspartierna är alltså överens med företrädarna för Svensk biblioteksförening, Länsmuseernas samarbetsråd respektive fackförbundet Dik om hur begreppet ska tolkas. Däremot önskar representanterna från kultursektorn mer engagemang i frågan.

– Nivån på deras engagemang var vi kanske inte helt överens om, säger Björn Orring.

Ulf Dernevik, generalsekreterare vid Länsmuseernas samarbetsråd, säger att de kommer att följa frågan.

– Vi kommer att följa att det riksdagspartierna sa under mötet också gäller framgent och att de ger uttryck för denna syn mer tydligt i offentligheten.

En undersökning som Biblioteksbladet har gjort och som presenterades i nummer 1/2023 visar att det ännu är sällsynt med politiska krafter som inte respekterar principen om armlängds avstånd utan lägger sig i bibliotekens verksamhet. Men en oro finns ändå och i tre av tio kommuner anser folkbibliotekens chefer att lokalpolitikerna bara respekterar principen i viss eller liten grad.

Biblioteksbladet skickade en enkät till cheferna för landets samtliga folkbibliotek med frågor om armlängds avstånd. Svaren tyder på att de flesta lokala politiker fortfarande respekterar principen – endast 15 av de 206 chefer som har svarat på frågorna uppger  att de under det senaste året upplevt försökt att påverka exempelvis bibliotekets bestånd eller programverksamhet. Några kommentarer:

”Vi har fått frågor om litteratur på mångspråk, och hänvisat till bibliotekslag och armlängds avstånd.”

”SD uttryckte oro inför ett evenemang eftersom de hört att evenemanget orsakat kontroverser i andra kommuner.”

” … åsikter om utbudet men vi har hittills hanterat det på tjänstemannanivå.”

”Synpunkter på om vissa program är lämpliga att ta in i bibliotekets programverksamhet.”

Vi får vara beredda på att kulturen politiseras även här, som i andra kommuner.

Ur enkätsvaren i Biblioteksbladets undersökning.
Samtidigt som det ännu är ovanligt med konkreta försök att påverka utbud och programverksamhet är det många chefer som hyser relativt låg tilltro till politikers respekt för armlängds avstånd. Hela 28 procent av de som svarat uppger att de endast i ”viss grad”

”Fram till nu har armlängds avstånd respekterats … med den politiska förskjutning som nu sker befarar jag att det kommer att bli problem”, skriver en av cheferna.

En annan skriver: ”Finns en viss omognad i politikerkåren p g a nya politiker.”

Av de 206 cheferna är det 22 som tror att den politiska inblandningen kommer att bli vanligare. I kommentarerna anas att oron hänger tätt ihop med Sverigedemokraternas framgångar:

”Sverigedemokrater på ledande positioner på regional nivå och de har redan kortat avståndet till verksamheten rejält.”

”Vi får vara beredda på att kulturen politiseras även här, som i andra kommuner.”

”… oro för att politisk påverkan kommer att bli vanligare … stor andel invånare som röstar på SD.”

”.. orolig att SD och KD blir inspirerade av det som händer i södra Sverige.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min