Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

28 maj 2024 • 2 min

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

Hela samtalet finns att se här.

Det är fackförbunden Dik, Akademikerförbundet SSR, IMER-förbundet, Läkare i Världen och Saco som tillsammans med riksdagspolitiker från MP, L och C arrangerar ett panelsamtal i riksdagens andrakammare om vad en lag om utökad informationsplikt, även kallad anmälningsplikt eller angiverilag, skulle innebära.

– Vi som arrangerar är alla eniga om en sak: Vi är emot hela förslaget och vill inte att det ska genomföras på grund av att det kommer leda till allvarliga konsekvenser – för samhället, professionerna och tilliten till våra myndigheter. En lag om anmälningsplikt öppnar upp för ett angiverisamhälle, säger Monica Engström, socialrättsjurist vid Akademikerförbundet SSR.

– När man inte blir inbjuden att delta i utredningen och inte påverka i remissvaren blir det ännu viktigare att påverka nu. Påverka politiker och allmänheten så att vi blir fler som visar på motstånd. För vi är många som är emot en anmälningsplikt.

Förmiddagen inleds med ett panelsamtal med fackförbunden och följs av en internationell utblick där bland andra Michael Zwart från Amsterdams polismyndighet ger sitt perspektiv. Förmiddagen avslutas med ett panelsamtal mellan politiker: Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok, Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och riksdagsledamöterna Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

Regeringen låter utreda förslaget att offentligt anställda inom välfärden ska rapportera om de möter papperslösa till polis eller Migrationsverket. Detta trots omfattande kritik från välfärdens medarbetare och arbetsgivare.

En pågående utredning ser nu över om kommuner, regioner och statliga myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Utredaren ska också se över vilka konsekvenser det kan få om man inte följer anmälningsplikten. Ett förslag kommer att lämnas över till regeringen den 30 september.

– Under seminariet kommer politiker, civilsamhälle, fackförbund och internationella gäster vrida och vända på anmälningsplikten och dess påverkan på samhället, professionerna och tilliten till myndigheter. Syftet är att påverka beslutsfattare och visa på det massiva motståndet som finns mot ett sådant här lagförslag. Ytterst vill vi få politiker att inte genomföra förslaget – att det ska kosta mer än vad det smakar.

LÄS OCKSÅ ›› Thord Eriksson: ”Ett sätt att splittra samhället på djupet”

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min