Polska bibliotek viktiga när demokratin attackeras

3 aug 2021 • 8 min

Biblioteken har lyckats gå under radarn när Polens nationalkonservativa regering har försvårat för fria medier och ökat den politiska kontrollen över rättssystemet. Men för personer i hbtq-rörelsen, som är särskilt utsatta sedan Lag och rättvisa (PIS) tog makten, har biblioteken en viktig roll att spela.

– Biblioteken kan köpa in böcker om hbtq-frågor. Jag är orolig att en del bibliotek inte gör det. De kan vara rädda om det lokala styret är lierat med PIS, säger Kasper Piechotzek.

I en park i centrala Zabrze, en stad i sydpolska regionen Schlesien, har han och cirka 35 andra personer samlats för en jämställdhetspicknick.

Retoriken mot hbtq-personer har hårdnat i Polen sedan PIS kom till makten 2015. President Andrzej Duda är en av dem som har hetsat mot homosexuella. Och med stöd av regeringspartiet har flera städer i östra Polen deklarerat sig som hbtq-fria zoner. Något som EU-kommissionen anser strida mot unionens lagstiftning om icke-diskriminering.

– PIS har en mer homofobisk diskurs. Nu är det fritt fram att säga att det är dåligt att vara gay, eller att det är en sjukdom, säger Kasper Piechotzek.

Picknicken omringas av närmare 20 poliser för att skydda deltagarna från motdemonstranter. Foto: Annika Clemens

Utöver den hätska retoriken mot hbtq-personer har PIS drivit igenom förändringar som försvårar för oberoende medier och ger politiker ökad kontroll över domare. Även detta har mött kritik från EU-kommissionen som har gett Polen en skarp varning. Kommissionen har också inlett en formell överträdelseprocedur och kräver svar från Polen både vad gäller hbtq-fria zoner och förändringarna i rättsväsendet.

Det är viktigt, vi har så många svåra ämnen. Man måste veta hur man ska diskutera de här frågorna

Monika Wieczorek, Biblioteka Slaska
Men biblioteken tycks ha gått under radarn för det nationalkonservativa styret. Inga stora symboliska förändringar har drivits igenom på biblioteksområdet. Inte desto mindre har biblioteken en viktig utbildande roll, tycker Kasper Piechotzek. Han nämner projektet Levande bibliotek som mycket bra.

– Det är det bästa sättet att bekämpa xenofobi.

För sex år sedan började Slawomir Hordejuk anordna Levande bibliotek. Han jobbar som bibliotekarie i Katowice, Schlesiens huvudstad ett par mil från Zabrze.

Projektet, som finns på flera polska bibliotek, går ut på att besökare får låna ”levande böcker”, alltså personer, och prata med dem. Det kan vara hbtq-personer, representanter för etniska eller religiösa minoriteter eller personer från andra utsatta grupper som ställer upp och berättar om sin situation och svarar på frågor.

Slawomir Hordejuk är bibliotekarie i Katowice och har jobbat med projektet Levande bibliotek i flera år. Foto: Annika Clemens

Första försöket blev en succé och Slawomir Hordejuk fortsatte att arrangera Levande bibliotek tills pandemin kom, och planerar att fortsätta i framtiden.

– Det blir många personliga berättelser. Man kan se i ansiktsuttrycken på dem som lyssnar att de chockas, det kan förändra deras liv.

Ibland möts de en och en och ibland med hela grupper, exempelvis skolklasser.

– Unga är lättare att påverka, de är inte så stängda i sinnet än. De kan förändras. Det är svårare med äldre, de kan ha svårt att prata med de här personerna, säger Slawomir Hordejuk.

– Det är viktigt att öppna människors sinnen. Att skapa situationer där de kan få reda på mer om människor. De som är tveksamma kan ställa frågor.

Andra personer som anlitas som levande böcker kan vara hemlösa, ha suttit i fängelse eller ha varit utsatta för våld i nära relation. Det senare ett stort problem i Polen, understryker Slawomir Hordejuk.

Tanken är att bryta fördomar och skapa förståelse. Men det arbetet är lättare att driva i stora städer. Svårare på landsbygden.

– Om det är ett litet samhälle där alla känner alla blir det svårare att ställa upp för personer som tillhör utsatta grupper.

Projektet är till för att bryta fördomar. Men de som har fördomar, hur intresserade är de av att lyssna?

– Det är ett problem. Det är svårt att övertyga vissa personer. Men ibland går det. Och det här ger en möjlighet att mötas på en säker plats och prata. Och om man tänker att den man pratar med är en partner och inte en fiende går det bättre.

Många som arbetar på bibliotek är kvinnor, men vi kunde inte ta ställning.

Magdalena Gomulka, Biblioteka Slaska
Den snabba försämringen för demokratin i Polen det senaste decenniet saknar motstycke, enligt organisationen Freedom House som granskar demokratins utveckling i världen. Regeringen har gett sig på såväl rättssystemets självständighet, mediernas oberoende som civilsamhället och svaga minoritetsgrupper. PIS har använt hatisk retorik för att mobilisera folket i sin kamp mot det de kallar ”hbtq- och genusideologi”, konstaterar organisationen som numera klassificerar Polen som halvstabil demokrati.

På Biblioteka Slaska kan invånarna låna böcker och här finns nio våningar av bokmagasin. Samtidigt fungerar Schlesiens regionbibliotek som stöd för folkbiblioteken runt om i regionen. Foto: Annika Clemens

Vilken är då bibliotekens roll i ett land där demokratisituationen har försämrats radikalt på senare år? Kan – eller bör – biblioteken motverka de antidemokratiska krafterna i landet?

– Bibliotekens grundidé är att organisera och tillhandahålla böcker till folk. Det spelar inte någon roll vem de är, om de är hbtq-personer eller tillhör någon minoritet. Det ska finnas tillgång till information för alla, säger Magdalena Gomulka.

Magdalena Gomulka jobbar med stöd till regionens folkbibliotek. Foto: Annika Clemens

Hon är bibliotekarie på regionbiblioteket i Schelsien, Biblioteka Slaska, och arbetar med stöd till regionens 168 folkbibliotek (763 inklusive filialer). En viktig del i polskt biblioteksskap är tillgängligheten.

– Det är viktigt att människorna ska ha nära till biblioteket. Det ska vara nära och det ska vara öppet.

I exempelvis den mindre staden Ruda Slaska med cirka 140 000 invånare, 15 kilometer från Katowice, finns 13 filialer.

– Vi har ett stort nätverk av bibliotek, konstaterar Magdalena Gomulka.

Regionbiblioteket, Biblioteka Slaska, fungerar även som ett vanligt bibliotek och är öppet för allmänheten. Här finns gigantiska magasin på sex våningar och möjlighet att låna böcker. Regionbiblioteket stöttar också folkbiblioteken och arrangerar möten och diskussionstillfällen. Bland annat för att få folk att mötas för att diskutera exempelvis politik och religion.

Monika Wieczorek jobbar på regionbibliotekets PR-avdelning.

– Det är viktigt, vi har så många svåra ämnen. Man måste veta hur man ska diskutera de här frågorna, säger Monika Wieczorek på regionbibliotekets PR-avdelning.

Under sommaren har hon arrangerat möten mellan religiösa ledare från olika religioner för att samtala om pandemin. I arrangemangen arbetar hon enligt samma devis som Slawomir Hordejuk:

– Det är viktigt att man ser den andra som en partner och inte som en fiende när man samtalar om de här frågorna, säger hon.

Magdalena Gomulka betonar vikten av neutralitet för biblioteken. Men det finns situationer som är svårare än andra. När demonstrationerna för kvinnors rättigheter och mot begränsningarna i aborträtten hölls förra hösten blev det svårt för många bibliotekarier, berättar hon.

I oktober 2020 slog konstitutionsdomstolen i Polen fast att rätten till abort vid fosterskador inte är förenligt med författningen. Beslutet innebar en kraftig inskränkning i möjligheten till abort i Polen där lagstiftningen redan var mycket restriktiv jämfört med andra länder i Europa. Enligt vissa en fråga om jämställdhet och kvinnors rättigheter, men biblioteken höll sig neutrala.

– Många som arbetar på bibliotek är kvinnor, men vi kunde inte ta ställning. Min chef gav oss tillåtelse att demonstrera efter arbetstid. Det var okej, men han sa särskilt att vi inte fick ge uttryck för de frågorna på arbetet, berättar Magdalena Gomulka.

Biblioteka Slaska, Schlesiens regionbibliotek. Foto: Annika Clemens

Få bibliotekarier vill prata politik. Biblioteksbladet har varit i kontakt med biblioteksanställda som inte vill uttala sig om PIS eftersom det lokala styret har band till regeringspartiet och biblioteket är beroende av pengar från kommunen.

Vanligtvis vill vi binda samman, nu skapas grupper som står emot varandra. Till och med inom familjer är det svårt.

Joanna Filipiak, Stacja Biblioteka
Men på stationsbiblioteket i Chebzie i utkanten av Ruda Slaska ”Stacja Biblioteka”, beskriver bibliotekschefen Joanna Filipiak hur regeringens politik sliter isär samhället.

– PIS delar samhället itu. Vanligtvis vill vi binda samman, nu skapas grupper som står emot varandra. Till och med inom familjer är det svårt. Det bråkas om politik och det är omöjligt att prata lugnt. Det finns många känslor.

– It is a civil war, konstaterar Joanna Filipiak.

Joanna Filipiak, bibliotekschef på Stacja Biblioteka i Ruda Slaska. Foto: Annika Clemens

Men på biblioteken har de inte märkt någon förändring. Delvis kan det vara tack vare att borgmästaren i Ruda Slaska är fristående och inte tillhör något parti. Därmed inte heller PIS.

– Politikerna glömmer biblioteken. Utbildningsministern har infört många förändringar och lärarna har protesterat mycket, men inga förändringar har gjorts för biblioteken, säger Joanna Filipiak.

– Ingen styrning över vilka böcker som köps in till exempel.

Vilken roll kan då biblioteken spela?

– Utbildning, utbildning, utbildning, säger Slawomir Hordejuk.

– Vi erbjuder böcker inom många ämnen, vi vidgar människors sinnen så att de blir mer öppna.

Bibliotekets direktkontakt med medborgarna kan bidra till att de får reda på nya saker och lär sig mer, konstaterar han.

Magdalena Gomulka och Slawomir Hordejuk i Katowice. Foto: Annika Clemens

I parken i Zabrze har jämställdhetspicknicken omringats av närmare 20 poliser. Vid tidigare tillfällen har motdemonstranter dykt upp. Så även denna gång. Med rakade huvuden står lokala fotbollshuliganer en bit bort och blänger mot picknicken. Där står bland andra Wanda Nowicka, ledamot för Nya vänstern i polska parlamentet sejmen, som har åkt från Warsawa till Zabrze för att stötta hbtq-rörelsen.

När Andrzej Duda valdes om till president förra året var den homofobiska retoriken en del av hans valkampanj. Hans uttalande om att hbtq-personer inte är människor utan en ideologi blev till ett slagord: ”Hbtq-personer är inte människor”.

Wanda Nowicka anser att hbtq-personer görs till syndabockar och att Andrzej Duda och PIS bidrar till att splittra befolkningen.

– Regeringen använder den hätska retoriken mot hbtq-personer för att mobilisera sina stödgrupper. De härskar genom att söndra, säger hon.

På twitter skriver Wanda Nowicka: ”I dag attackerade huliganer en fredlig jämställdhetspicknick i Zabrze. Vill vi ha detta i Polen?”

Fotbollssuportrarna börjar röra sig längs parkens långsida och skanderar mot jämställdhetspicknicken. Deltagarna på picknicken är förberedda. Det har hänt förr. Men de ignorerar motdemonstranterna och ägnar dem inte så mycket som en blick.

Lokala fotbollssupportrar demonstrerar mot jämställdhetspicknicken som här hårt bevakad av polis.

När en fotbollssupporter lyckas smita fram och dra ner en regnbågsflagga och ett bord innan han jagas bort av polisen jublar motdemonstranterna en bit bort. Två tjejer på picknicken går fram och höjer volymen på musiken. De dansar lite, men låter fortfarande bli att titta mot huliganerna.

Kasper Piechotzek berättar att han lever som i en bubbla och umgås med människor som accepterar honom som han är. Värre är det för personer som bor i östra Polen i de regioner som har deklarerats som hbtq-fria zoner. Om huliganerna i parken säger han:

– Det känns dåligt. Men man vänjer sig.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min