Romskt bibliotek öppnar i Malmö

1 nov 2021 • 2 min

Sveriges första romska bibliotek ska öppna i Malmö – och redan nästa höst ska dörrarna stå öppna. "Det är en snäv tidsplan, men vi kan ha ett levande bibliotek samtidigt som vi letar relevant litteratur", säger stadsbibliotekarien Torbjörn Nilsson.

Det finns redan flera romska läsambassader i Malmö och på andra bibliotek, men ett fullskaligt bibliotek med romsk litteratur blir det första i sitt slag i Sverige.

– Romerna är den största nationella minoriteten i Malmö, och den enda minoritetsgruppen som inte har något nationellt bibliotek, så att nu kunna möta den populationen med ett bibliotek känns bra och spännande, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.

Det romska biblioteket kommer vara en integrerad del av Malmö stadsbiblioteks verksamhet och planeras öppna efter sommaren 2022.

– Det är en snäv tidsplan, med tanke på att det kommer att vara svårt att hitta romsk litteratur. Vi kommer att behöva ge oss ut långt utanför landets gränser och samarbeta med andra bibliotek och den romska populationen på många platser för att lyckas med detta. Men bara för att vi har en fungerande verksamhet som drar i gång snart så slutar inte vårt arbete då, vi kan ha ett levande bibliotek samtidigt som vi letar relevant litteratur – det jobbet är ständigt pågående, säger Torbjörn Nilsson.

Biblioteket kommer att innehålla litteratur på olika romska dialekter, litteratur skriven av romer och böcker på svenska om den romska kulturen. Litteraturen kommer att samlas in i samråd med representanter för den romska gruppen.

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Foto: Erik B Leo

– Vi kommer till exempel att samarbeta med organisationen Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), det här biblioteket ska formas tillsammans med dem. Jag tror att det är ett framgångssätt för att få ett bibliotek som talar och intresserar alla, säger Torbjörn Nilsson.

Programverksamhet och arrangemang kommer att ske på samma sätt som på andra bibliotek i Malmö, men med berättelser, filmer och annat på romani chib. Biblioteket ska också upplysa om antiziganism och Förintelsen av romer.

Kommer det att krävas att personalen på det nya biblioteket har särskild kompetens?

– Absolut. Språket och de olika dialekterna kommer att vara viktigt att kunna. Personalen måste också vara personer som har kunskap kring eller rötter i den romska kulturen. De måste ha ett nätverk inom den romska populationen. Vi vill skapa en representation av olika personer och biblioteket måste spegla hur populationen ser ut i Malmö, säger Torbjörn Nilsson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min