Romskt bibliotek öppnar i Malmö

1 nov 2021 • 2 min

Sveriges första romska bibliotek ska öppna i Malmö – och redan nästa höst ska dörrarna stå öppna. "Det är en snäv tidsplan, men vi kan ha ett levande bibliotek samtidigt som vi letar relevant litteratur", säger stadsbibliotekarien Torbjörn Nilsson.

Det finns redan flera romska läsambassader i Malmö och på andra bibliotek, men ett fullskaligt bibliotek med romsk litteratur blir det första i sitt slag i Sverige.

– Romerna är den största nationella minoriteten i Malmö, och den enda minoritetsgruppen som inte har något nationellt bibliotek, så att nu kunna möta den populationen med ett bibliotek känns bra och spännande, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.

Det romska biblioteket kommer vara en integrerad del av Malmö stadsbiblioteks verksamhet och planeras öppna efter sommaren 2022.

– Det är en snäv tidsplan, med tanke på att det kommer att vara svårt att hitta romsk litteratur. Vi kommer att behöva ge oss ut långt utanför landets gränser och samarbeta med andra bibliotek och den romska populationen på många platser för att lyckas med detta. Men bara för att vi har en fungerande verksamhet som drar i gång snart så slutar inte vårt arbete då, vi kan ha ett levande bibliotek samtidigt som vi letar relevant litteratur – det jobbet är ständigt pågående, säger Torbjörn Nilsson.

Biblioteket kommer att innehålla litteratur på olika romska dialekter, litteratur skriven av romer och böcker på svenska om den romska kulturen. Litteraturen kommer att samlas in i samråd med representanter för den romska gruppen.

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Foto: Erik B Leo

– Vi kommer till exempel att samarbeta med organisationen Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), det här biblioteket ska formas tillsammans med dem. Jag tror att det är ett framgångssätt för att få ett bibliotek som talar och intresserar alla, säger Torbjörn Nilsson.

Programverksamhet och arrangemang kommer att ske på samma sätt som på andra bibliotek i Malmö, men med berättelser, filmer och annat på romani chib. Biblioteket ska också upplysa om antiziganism och Förintelsen av romer.

Kommer det att krävas att personalen på det nya biblioteket har särskild kompetens?

– Absolut. Språket och de olika dialekterna kommer att vara viktigt att kunna. Personalen måste också vara personer som har kunskap kring eller rötter i den romska kulturen. De måste ha ett nätverk inom den romska populationen. Vi vill skapa en representation av olika personer och biblioteket måste spegla hur populationen ser ut i Malmö, säger Torbjörn Nilsson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min