Romskt bibliotek öppnar i Malmö

1 nov 2021 • 2 min

Sveriges första romska bibliotek ska öppna i Malmö – och redan nästa höst ska dörrarna stå öppna. "Det är en snäv tidsplan, men vi kan ha ett levande bibliotek samtidigt som vi letar relevant litteratur", säger stadsbibliotekarien Torbjörn Nilsson.

Det finns redan flera romska läsambassader i Malmö och på andra bibliotek, men ett fullskaligt bibliotek med romsk litteratur blir det första i sitt slag i Sverige.

– Romerna är den största nationella minoriteten i Malmö, och den enda minoritetsgruppen som inte har något nationellt bibliotek, så att nu kunna möta den populationen med ett bibliotek känns bra och spännande, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.

Det romska biblioteket kommer vara en integrerad del av Malmö stadsbiblioteks verksamhet och planeras öppna efter sommaren 2022.

– Det är en snäv tidsplan, med tanke på att det kommer att vara svårt att hitta romsk litteratur. Vi kommer att behöva ge oss ut långt utanför landets gränser och samarbeta med andra bibliotek och den romska populationen på många platser för att lyckas med detta. Men bara för att vi har en fungerande verksamhet som drar i gång snart så slutar inte vårt arbete då, vi kan ha ett levande bibliotek samtidigt som vi letar relevant litteratur – det jobbet är ständigt pågående, säger Torbjörn Nilsson.

Biblioteket kommer att innehålla litteratur på olika romska dialekter, litteratur skriven av romer och böcker på svenska om den romska kulturen. Litteraturen kommer att samlas in i samråd med representanter för den romska gruppen.

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Foto: Erik B Leo

– Vi kommer till exempel att samarbeta med organisationen Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), det här biblioteket ska formas tillsammans med dem. Jag tror att det är ett framgångssätt för att få ett bibliotek som talar och intresserar alla, säger Torbjörn Nilsson.

Programverksamhet och arrangemang kommer att ske på samma sätt som på andra bibliotek i Malmö, men med berättelser, filmer och annat på romani chib. Biblioteket ska också upplysa om antiziganism och Förintelsen av romer.

Kommer det att krävas att personalen på det nya biblioteket har särskild kompetens?

– Absolut. Språket och de olika dialekterna kommer att vara viktigt att kunna. Personalen måste också vara personer som har kunskap kring eller rötter i den romska kulturen. De måste ha ett nätverk inom den romska populationen. Vi vill skapa en representation av olika personer och biblioteket måste spegla hur populationen ser ut i Malmö, säger Torbjörn Nilsson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min