Romskt bibliotek öppnar i Malmö

1 nov 2021 • 2 min

Sveriges första romska bibliotek ska öppna i Malmö – och redan nästa höst ska dörrarna stå öppna. "Det är en snäv tidsplan, men vi kan ha ett levande bibliotek samtidigt som vi letar relevant litteratur", säger stadsbibliotekarien Torbjörn Nilsson.

Det finns redan flera romska läsambassader i Malmö och på andra bibliotek, men ett fullskaligt bibliotek med romsk litteratur blir det första i sitt slag i Sverige.

– Romerna är den största nationella minoriteten i Malmö, och den enda minoritetsgruppen som inte har något nationellt bibliotek, så att nu kunna möta den populationen med ett bibliotek känns bra och spännande, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.

Det romska biblioteket kommer vara en integrerad del av Malmö stadsbiblioteks verksamhet och planeras öppna efter sommaren 2022.

– Det är en snäv tidsplan, med tanke på att det kommer att vara svårt att hitta romsk litteratur. Vi kommer att behöva ge oss ut långt utanför landets gränser och samarbeta med andra bibliotek och den romska populationen på många platser för att lyckas med detta. Men bara för att vi har en fungerande verksamhet som drar i gång snart så slutar inte vårt arbete då, vi kan ha ett levande bibliotek samtidigt som vi letar relevant litteratur – det jobbet är ständigt pågående, säger Torbjörn Nilsson.

Biblioteket kommer att innehålla litteratur på olika romska dialekter, litteratur skriven av romer och böcker på svenska om den romska kulturen. Litteraturen kommer att samlas in i samråd med representanter för den romska gruppen.

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Foto: Erik B Leo

– Vi kommer till exempel att samarbeta med organisationen Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), det här biblioteket ska formas tillsammans med dem. Jag tror att det är ett framgångssätt för att få ett bibliotek som talar och intresserar alla, säger Torbjörn Nilsson.

Programverksamhet och arrangemang kommer att ske på samma sätt som på andra bibliotek i Malmö, men med berättelser, filmer och annat på romani chib. Biblioteket ska också upplysa om antiziganism och Förintelsen av romer.

Kommer det att krävas att personalen på det nya biblioteket har särskild kompetens?

– Absolut. Språket och de olika dialekterna kommer att vara viktigt att kunna. Personalen måste också vara personer som har kunskap kring eller rötter i den romska kulturen. De måste ha ett nätverk inom den romska populationen. Vi vill skapa en representation av olika personer och biblioteket måste spegla hur populationen ser ut i Malmö, säger Torbjörn Nilsson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min