Sandsbro skola har årets skolbibliotek

23 sep 2022 • < 1 min

Blommor och applåder mötte företrädare för Sandsbro skola i Växjö som vann utmärkelsen Årets skolbibliotek 2022.

Sandsbro skola är en F-6 skola med 470 elever. På Bokmässan tog representanter för skolan emot priset som årets skolbibliotek för det sätt som biblioteket är en integrerad del i övriga verksamheten.

–  Vi har jobbat mycket med att få bort de stuprör som är så vanliga i skolans värld. Vi går mot en cirkulär organisation, eller kanske till och med ett korthus – tar man bort en del så rasar allt. Skolbiblioteket är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete, säger rektor Charlotte Airosto.

Karin Torstensson, skolbibliotekarie, berättade om arbetet med biblioteksplan som är integrerad med övriga verksamheten på skolan. Och om samarbetet med lärarna.

– Vi har också lärare med från fritids och på så sätt får vi in fritidsverksamheten också.

Therése Hjelmesten är lärare på skolan.

– Jag har jobbat på skolor utan skolbibliotek och jag kan säga att en skola utan bibliotek är en skola utan hjärta.

Priset delades ut av Jenny Nilsson från Nationella skolbiblioteksgruppen och Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges skolledarförbund, som lyfte likvärdigheten som ett viktigt mål att sträva mot för rektorer i alla skolor.

– Rektorns ansvar är att ge likvärdighet för alla elever på skolan, genom att använda sig av de verktyg som finns och använda sig av alla kompetenser. På Sandsbro skola är biblioteket en del i schemaläggningen för alla elever. Jag hoppas ni inspirerar fler rektorer att titta på det här, sade han och fortsatte:

– Skolbibliotekarien är en självklar naturlig samarbetspartner för alla lärare och pedagoger på skolan.

Fakta Årets skolbibliotek 2022

  • Priset delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen.
  • Juryns hedersomnämnande går till Nydalaskolan i Malmö.
  • Årets skolbibliotek 2021 gick till Vallastadens skola i Linköping.
  • Juryns motivering till 2022 års pris till Sandsbro skola:
  • Årets skolbibliotek 2022 utmärks av ”en skolledning som ger biblioteket legitimitet som en välplanerad del i skolans verksamhet. Skolbibliotekarien är en självklar och naturlig samarbetspartner för alla, från pedagoger till elevhälsa. Skolbiblioteket har en inbjudande och tillgänglig miljö. På Sandsbro skola har alla elever en värld av läsning och kunskap att upptäcka i sitt inspirerande bibliotek, med en kunnig bibliotekarie som guide
 

Mer från Bokmässan:
›› Gap mellan personalens och användarnas förväntningar
›› Nationalismens påverkan på kulturen
›› Nioosha Shams ny läsambassadör
›› Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min