Gap mellan personalens och användarnas förväntningar

22 sep 2022 • 2 min

Hur förberedda är nyutexade bibliotekarier på den verklighet som väntar? Det finns ett gap, konstaterade bland andra Jonna Ulin, chef vid Göteborgs bibliotek i ett panelsamtal på Bokmässan.

Temat för samtalet var bibliotekens demokratistärkande uppdrag i ett samhälle i förändring. I Göteborg har ledningen genomfört en analys i samband med ny personalplan och det visade sig att det fanns ett glapp mellan bibliotekspersonalens syn på sitt uppdrag och användarnas förväntningar.

– Det pågår samtal utifrån den unika lokala kontexten, samtal om vad som är biblioteksprofessionens roll, vad ska vi göra och vad ska någon annan göra? Det finns en paradox. Vi har å ena sidan en professionsbaserad yrkeskår, å andra sidan behov från användaren. Vi måste fylla det gapet för att vara relevanta, sade Jonna Ulin.

Hon konstaterade också att det är viktigt att ha örat mot marken för att ta reda på vilka förväntningar som finns hos de målgrupper som biblioteken har.

Pamela Schultz Nybacka, lektor vid Södertörns högskola, påpekade att det inte bara är användarnas förändrade behov och förväntningar som har ändrat bibliotekspersonalens arbetsuppgifter, utan även övriga samhällsinstitutioner som har försvunnit och i någon mån lämpats över på biblioteken. Både hon och Karin Nowé Hedvall från Högskolan i Borås berättade hur utbildningarna arbetar för att förbereda studenterna på det arbetsliv som väntar.

– Det finns olika bibliotekstyper och vi förbereder dem på olika delar idet stora uppdraget som finns, sade Karin Nowé Hedvall.

Dessutom ser förutsättningarna olika ut beroende på var i landet man arbetar, sade Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Arbetet med ny biblioteksplan i Malmö gjordes utan någon stor medverkan från medborgarna. Bland annat för att planen är ett sätt för politikerna att driva sina frågor och för att den ska samverka med andra styrdokument.

– Biblioteken är ett verktyg för att förverkliga stadens visioner, inte bara i relation till bibliotekslagen utan också för de behov som finns på den plats där man arbetar.

I Stockholm däremot lät stadsbiblioteket 800 personer skriva personliga berättelser om bibliotek, något som låg till grund för den nya planen. Ett ganska nytt sätt att arbeta för biblioteksvärlden, konstaterade moderator Thord Eriksson. Hur kommer det sig?

– Det har skett en förskjutning från det fysiska till det digitala. De möten i informationsdisken som vi har i dag är inte representativa på samma sätt som de kanske en gång var. Vi ville ta reda på hur det nya beteendet ser ut, sade Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

Mer från Bokmässan:
›› Nationalismens påverkan på kulturen
›› Nioosha Shams ny läsambassadör
›› Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min