Gap mellan personalens och användarnas förväntningar

22 sep 2022 • 2 min

Hur förberedda är nyutexade bibliotekarier på den verklighet som väntar? Det finns ett gap, konstaterade bland andra Jonna Ulin, chef vid Göteborgs bibliotek i ett panelsamtal på Bokmässan.

Temat för samtalet var bibliotekens demokratistärkande uppdrag i ett samhälle i förändring. I Göteborg har ledningen genomfört en analys i samband med ny personalplan och det visade sig att det fanns ett glapp mellan bibliotekspersonalens syn på sitt uppdrag och användarnas förväntningar.

– Det pågår samtal utifrån den unika lokala kontexten, samtal om vad som är biblioteksprofessionens roll, vad ska vi göra och vad ska någon annan göra? Det finns en paradox. Vi har å ena sidan en professionsbaserad yrkeskår, å andra sidan behov från användaren. Vi måste fylla det gapet för att vara relevanta, sade Jonna Ulin.

Hon konstaterade också att det är viktigt att ha örat mot marken för att ta reda på vilka förväntningar som finns hos de målgrupper som biblioteken har.

Pamela Schultz Nybacka, lektor vid Södertörns högskola, påpekade att det inte bara är användarnas förändrade behov och förväntningar som har ändrat bibliotekspersonalens arbetsuppgifter, utan även övriga samhällsinstitutioner som har försvunnit och i någon mån lämpats över på biblioteken. Både hon och Karin Nowé Hedvall från Högskolan i Borås berättade hur utbildningarna arbetar för att förbereda studenterna på det arbetsliv som väntar.

– Det finns olika bibliotekstyper och vi förbereder dem på olika delar idet stora uppdraget som finns, sade Karin Nowé Hedvall.

Dessutom ser förutsättningarna olika ut beroende på var i landet man arbetar, sade Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Arbetet med ny biblioteksplan i Malmö gjordes utan någon stor medverkan från medborgarna. Bland annat för att planen är ett sätt för politikerna att driva sina frågor och för att den ska samverka med andra styrdokument.

– Biblioteken är ett verktyg för att förverkliga stadens visioner, inte bara i relation till bibliotekslagen utan också för de behov som finns på den plats där man arbetar.

I Stockholm däremot lät stadsbiblioteket 800 personer skriva personliga berättelser om bibliotek, något som låg till grund för den nya planen. Ett ganska nytt sätt att arbeta för biblioteksvärlden, konstaterade moderator Thord Eriksson. Hur kommer det sig?

– Det har skett en förskjutning från det fysiska till det digitala. De möten i informationsdisken som vi har i dag är inte representativa på samma sätt som de kanske en gång var. Vi ville ta reda på hur det nya beteendet ser ut, sade Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

Mer från Bokmässan:
›› Nationalismens påverkan på kulturen
›› Nioosha Shams ny läsambassadör
›› Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min