Gap mellan personalens och användarnas förväntningar

22 sep 2022 • 2 min

Hur förberedda är nyutexade bibliotekarier på den verklighet som väntar? Det finns ett gap, konstaterade bland andra Jonna Ulin, chef vid Göteborgs bibliotek i ett panelsamtal på Bokmässan.

Temat för samtalet var bibliotekens demokratistärkande uppdrag i ett samhälle i förändring. I Göteborg har ledningen genomfört en analys i samband med ny personalplan och det visade sig att det fanns ett glapp mellan bibliotekspersonalens syn på sitt uppdrag och användarnas förväntningar.

– Det pågår samtal utifrån den unika lokala kontexten, samtal om vad som är biblioteksprofessionens roll, vad ska vi göra och vad ska någon annan göra? Det finns en paradox. Vi har å ena sidan en professionsbaserad yrkeskår, å andra sidan behov från användaren. Vi måste fylla det gapet för att vara relevanta, sade Jonna Ulin.

Hon konstaterade också att det är viktigt att ha örat mot marken för att ta reda på vilka förväntningar som finns hos de målgrupper som biblioteken har.

Pamela Schultz Nybacka, lektor vid Södertörns högskola, påpekade att det inte bara är användarnas förändrade behov och förväntningar som har ändrat bibliotekspersonalens arbetsuppgifter, utan även övriga samhällsinstitutioner som har försvunnit och i någon mån lämpats över på biblioteken. Både hon och Karin Nowé Hedvall från Högskolan i Borås berättade hur utbildningarna arbetar för att förbereda studenterna på det arbetsliv som väntar.

– Det finns olika bibliotekstyper och vi förbereder dem på olika delar idet stora uppdraget som finns, sade Karin Nowé Hedvall.

Dessutom ser förutsättningarna olika ut beroende på var i landet man arbetar, sade Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Arbetet med ny biblioteksplan i Malmö gjordes utan någon stor medverkan från medborgarna. Bland annat för att planen är ett sätt för politikerna att driva sina frågor och för att den ska samverka med andra styrdokument.

– Biblioteken är ett verktyg för att förverkliga stadens visioner, inte bara i relation till bibliotekslagen utan också för de behov som finns på den plats där man arbetar.

I Stockholm däremot lät stadsbiblioteket 800 personer skriva personliga berättelser om bibliotek, något som låg till grund för den nya planen. Ett ganska nytt sätt att arbeta för biblioteksvärlden, konstaterade moderator Thord Eriksson. Hur kommer det sig?

– Det har skett en förskjutning från det fysiska till det digitala. De möten i informationsdisken som vi har i dag är inte representativa på samma sätt som de kanske en gång var. Vi ville ta reda på hur det nya beteendet ser ut, sade Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min