Gap mellan personalens och användarnas förväntningar

22 sep 2022 • 2 min

Hur förberedda är nyutexade bibliotekarier på den verklighet som väntar? Det finns ett gap, konstaterade bland andra Jonna Ulin, chef vid Göteborgs bibliotek i ett panelsamtal på Bokmässan.

Temat för samtalet var bibliotekens demokratistärkande uppdrag i ett samhälle i förändring. I Göteborg har ledningen genomfört en analys i samband med ny personalplan och det visade sig att det fanns ett glapp mellan bibliotekspersonalens syn på sitt uppdrag och användarnas förväntningar.

– Det pågår samtal utifrån den unika lokala kontexten, samtal om vad som är biblioteksprofessionens roll, vad ska vi göra och vad ska någon annan göra? Det finns en paradox. Vi har å ena sidan en professionsbaserad yrkeskår, å andra sidan behov från användaren. Vi måste fylla det gapet för att vara relevanta, sade Jonna Ulin.

Hon konstaterade också att det är viktigt att ha örat mot marken för att ta reda på vilka förväntningar som finns hos de målgrupper som biblioteken har.

Pamela Schultz Nybacka, lektor vid Södertörns högskola, påpekade att det inte bara är användarnas förändrade behov och förväntningar som har ändrat bibliotekspersonalens arbetsuppgifter, utan även övriga samhällsinstitutioner som har försvunnit och i någon mån lämpats över på biblioteken. Både hon och Karin Nowé Hedvall från Högskolan i Borås berättade hur utbildningarna arbetar för att förbereda studenterna på det arbetsliv som väntar.

– Det finns olika bibliotekstyper och vi förbereder dem på olika delar idet stora uppdraget som finns, sade Karin Nowé Hedvall.

Dessutom ser förutsättningarna olika ut beroende på var i landet man arbetar, sade Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Arbetet med ny biblioteksplan i Malmö gjordes utan någon stor medverkan från medborgarna. Bland annat för att planen är ett sätt för politikerna att driva sina frågor och för att den ska samverka med andra styrdokument.

– Biblioteken är ett verktyg för att förverkliga stadens visioner, inte bara i relation till bibliotekslagen utan också för de behov som finns på den plats där man arbetar.

I Stockholm däremot lät stadsbiblioteket 800 personer skriva personliga berättelser om bibliotek, något som låg till grund för den nya planen. Ett ganska nytt sätt att arbeta för biblioteksvärlden, konstaterade moderator Thord Eriksson. Hur kommer det sig?

– Det har skett en förskjutning från det fysiska till det digitala. De möten i informationsdisken som vi har i dag är inte representativa på samma sätt som de kanske en gång var. Vi ville ta reda på hur det nya beteendet ser ut, sade Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

Mer från Bokmässan:
›› Nationalismens påverkan på kulturen
›› Nioosha Shams ny läsambassadör
›› Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min