Gap mellan personalens och användarnas förväntningar

22 sep 2022 • 2 min

Hur förberedda är nyutexade bibliotekarier på den verklighet som väntar? Det finns ett gap, konstaterade bland andra Jonna Ulin, chef vid Göteborgs bibliotek i ett panelsamtal på Bokmässan.

Temat för samtalet var bibliotekens demokratistärkande uppdrag i ett samhälle i förändring. I Göteborg har ledningen genomfört en analys i samband med ny personalplan och det visade sig att det fanns ett glapp mellan bibliotekspersonalens syn på sitt uppdrag och användarnas förväntningar.

– Det pågår samtal utifrån den unika lokala kontexten, samtal om vad som är biblioteksprofessionens roll, vad ska vi göra och vad ska någon annan göra? Det finns en paradox. Vi har å ena sidan en professionsbaserad yrkeskår, å andra sidan behov från användaren. Vi måste fylla det gapet för att vara relevanta, sade Jonna Ulin.

Hon konstaterade också att det är viktigt att ha örat mot marken för att ta reda på vilka förväntningar som finns hos de målgrupper som biblioteken har.

Pamela Schultz Nybacka, lektor vid Södertörns högskola, påpekade att det inte bara är användarnas förändrade behov och förväntningar som har ändrat bibliotekspersonalens arbetsuppgifter, utan även övriga samhällsinstitutioner som har försvunnit och i någon mån lämpats över på biblioteken. Både hon och Karin Nowé Hedvall från Högskolan i Borås berättade hur utbildningarna arbetar för att förbereda studenterna på det arbetsliv som väntar.

– Det finns olika bibliotekstyper och vi förbereder dem på olika delar idet stora uppdraget som finns, sade Karin Nowé Hedvall.

Dessutom ser förutsättningarna olika ut beroende på var i landet man arbetar, sade Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Arbetet med ny biblioteksplan i Malmö gjordes utan någon stor medverkan från medborgarna. Bland annat för att planen är ett sätt för politikerna att driva sina frågor och för att den ska samverka med andra styrdokument.

– Biblioteken är ett verktyg för att förverkliga stadens visioner, inte bara i relation till bibliotekslagen utan också för de behov som finns på den plats där man arbetar.

I Stockholm däremot lät stadsbiblioteket 800 personer skriva personliga berättelser om bibliotek, något som låg till grund för den nya planen. Ett ganska nytt sätt att arbeta för biblioteksvärlden, konstaterade moderator Thord Eriksson. Hur kommer det sig?

– Det har skett en förskjutning från det fysiska till det digitala. De möten i informationsdisken som vi har i dag är inte representativa på samma sätt som de kanske en gång var. Vi ville ta reda på hur det nya beteendet ser ut, sade Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

Mer från Bokmässan:
›› Nationalismens påverkan på kulturen
›› Nioosha Shams ny läsambassadör
›› Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min