Uppmaningen: Ny lagstiftning behövs kring upphovsrätten

29 maj 2024 • 2 min

För att underlätta för forskare och kulturarvsinstitutioner att dela skyddat digitalt material behöver upphovsrättslagstiftningen förtydligas. Det skriver Svensk biblioteksförening i ett svar till utredningen om upphovsrätten.

Det var i januari som utredningen om inskränkningar i upphovsrätten lämnades över till regeringen. Där föreslår man bland annat att förenkla för forskare att dela digitalt material mellan varandra utan att löpa risk för att bryta mot upphovsrätten. Man föreslår också att låta biblioteken göra kopior av material för att gynna organiseringen och förvaltningen av samlingarna.

– Detta är något som KB har efterfrågat och det är positivt för hela biblioteksväsendet, sa Lisa Gemmel, som arbetar med frågor om upphovsrätt på Svensk biblioteksförening, i januari.

Nu har Svensk biblioteksförening, genom ordförande Helene Öberg och Lisa Gemmel, lämnat in ett remissvar på utredningen. Där uppmanar man till en förändring i lagstiftningen för att ytterligare underlätta överföringen av upphovsrättsskyddat material mellan forskare och kulturarvsinstitutioner. Man menar att lagstiftningen i dagsläget är för otydlig, att berörda parter tolkar den olika och att det i förlängningen leder till att man avstår från att dela material.

”Då upphovsrättsintrång kan stå en institution eller person dyrt, är det ingen som vill “pröva” rättsläget. Svensk biblioteksförening ser att det saknas förutsättningar för parterna på marknaden ska lösa frågan och efterfrågar ett förtydligande i lagstiftning”, skriver man, och fortsätter:

”Saknas möjligheten att göra det inom befintliga möjliga inskränkningar, bör frågan lyftas till EU-nivå för en harmonisering inom Europeiska unionen.”

Om så krävs bör även frågan om parallellpublicering bli en EU-fråga, menar Svensk biblioteksförening, som redan i januari efterfrågade en högre prioritering kring ämnet. Man ser det som särskilt viktigt eftersom statliga forskningsanslag ofta kräver en öppen digital publicering. Det är något som i dag omöjliggörs om samma artikel är publicerad i en fysisk tidskrift som man måste betala för.

Om uppmaningen om en lagändring går vidare till proposition efterfrågar Svensk biblioteksförening också att man förtydligar vad som faktiskt utgör ett vetenskapligt forskningsprojekt och vad det innebär att ingå i ett sådant. Frågan går i linje med en passage i remissvaret där viss kritik riktas mot utredningen.

”Svensk biblioteksförening vill även framföra att vid framtida utredningar om förändringar i upphovsrätten behöver fler experter som representerar kulturarvssektorn och forskningsorganisationer förordnas. Många frågor behandlas i utredningen där behovet av expertkunskap kring de frågorna hade behövts för att göra bättre avvägningar.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min