Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

21 maj 2024 • 3 min

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

Vårdkvaliteten riskerar att försämras när regionerna spar på biblioteksverksamheten, befarar Anna Videfrost. Foto: Annika Clemens

Alla landets 21 regioner visade ekonomiskt underskott förra året. I spåren av planerade besparingsåtgärder kommer därför 5000–6000 anställningar att försvinna under de närmaste åren, enligt Sveriges Kommuner och Regioners ekonomirapport som släpptes förra veckan.

Sjukhusbiblioteken är en av de verksamheter som berörs av nedskärningar. Detta kan påverka vårdkvaliteten då indragna bibliotekstjänster försvårar kloka kliniska val, varnar Anna Videfrost, chef för sjukhusbiblioteken i Region Sörmland och ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer (SSBC) och Svensk biblioteksförenings ordförande Helene Öberg i en debattartikel i Dagens Medicin.

Bland riskerna stora neddragningar för med sig pekar de på att studenter, patienter och anhöriga förlorar tillgången till sjukhusens informationsresurser, att tryckta medier och biblioteksrum tas bort, att vårdens medarbetare inte får undervisning i informationssökning och att bibliotekarier inte längre kan bidra till samverkan och sjukhusens strategiska arbete.

”En vårdorganisation som värnar om vårdkvaliteten, värnar också sina bibliotekarier”, skriver de.

Anna Videfrost är chef för sjukhusbiblioteken i Region Sörmland och ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

Sjukhusens bibliotek är väldigt små delar av väldigt stora organisationer. I vilken grad lyssnar regionledningarna på er?

–  Jag skulle säga att det ser väldigt olika ut i olika regioner, både beroende på var man är placerad organisatoriskt men också vad man har för uppdrag. Vi hoppas att beslutsfattarna ska se att sjukhusbiblioteken kan spela en potentiellt viktig roll i hälso- och sjukvården, säger Anna Videfrost till Biblioteksbladet.

Det låter som att det handlar om att sprida information och kunskap. Hur gör ni det?

– Vi själva vet ju och vi har ju märkt att många i hälso- och sjukvården också vet vilken stor skillnad sjukhusbiblioteken och framför allt bibliotekarierna gör. Vi vill lyfta den diskussionen och göra sjukhusbiblioteken synligare.

Hur har sjukhusbibliotekens betydelse förändrats över tid?

– Jag skulle nog säga att de har en större betydelse i dag än för ett antal år sedan. Det tror jag beror på mängden information, forskning och kunskap. Jag tror att sjukhusbiblioteken på många håll, både mot patienter och mot hälso- och sjukvårdspersonal, har börjat arbeta för att vara delaktiga i hälso- och sjukvården.

Vilka farhågor ligger bakom debattartikeln? Är sjukhusbiblioteken på väg att försvinna på sina håll?

– Nej, det tror vi inte. Hälso- och sjukvården har ju fortsatt behov av forskning och kunskaper på olika sätt. Men vi vill att sjukhusbiblioteken förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt och på bästa sätt bidra till hälso- och sjukvården.

Sedan 2016 har drygt ett av fyra sjukhusbibliotek försvunnit, visar Kungliga bibliotekets statistik. Detta är dock inget Anna Videfrost tycker att man ska fästa alltför stor vikt vid.

– Det ser ut som att bibliotek försvinner helt, och det är ju så att de fysiska biblioteksrummen försvinner på många ställen, men biblioteksverksamheten fortsätter.

Så man ska inte stirra sig blind på statistiken?

– Nej, den talar om en riktning, men säger inte allt.

Talar den om steget bort från patientbibliotek till mer verksamhetsinriktad verksamhet?

– Ja, så kan man tolka det. Det digitala utbudet och arbetet har man ju sällan möjlighet att rikta till patienterna.

Att vara verksamhetsnära i relation till sjukvårdens professioner – är det sjukhusbibliotekens framtid?

– Det är jättesvårt att säga. I Sörmland har vi länge haft en inriktning just mot hälso- och sjukvården och de regionanställda, men på många andra ställen har man ju jobbat mycket med biblioterapi och mycket med aktiva bibliotek för patienterna. Så där tror jag att det finns ett annat viktigt värde.

Läs också ›› Fick besked om varsel första dagen på jobbet – regionens krisande ekonomi stänger biblioteken

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min