E-böcker: Stockholm tar initiativ till fortsatt diskussion

10 jun 2022 • < 1 min

Varför fortsätta med det som inte fungerar? Det frågade Fredrik Larsson efter att ha läst Regionbibliotek Stockholms rapport om e-medier där accesslån lyfts fram som huvudmodell. "Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar", svarar Stockholms regionbibliotekarie Peter Axelsson och rapportförfattaren Björn Waller.

Licensmodell eller accessmodell för bibliotekens e-litteratur? Fredrik Larsson, systembibliotekarie vid Biblioteken i Göteborg, lyfter en del frågor med anledning av vår rapport ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?”

I rapporten skriver vi att: ”Accessmodellen bör även fortsatt vara huvudmodell, men vi bör inte utesluta en lösning som kombinerar olika affärsmodeller…” Vidare så står det: ”Olika bibliotek har olika önskemål om tjänsten.”

Utifrån olika utgångspunkter landar vi i ungefär samma slutsats. Det krävs olika lösningar. Göteborg ser fördelar med licensmodellen, vi ser fördelar med accessmodellen och vi båda tycker att det är viktigt att det finns olika lösningar. Det är mycket glädjande att vi nu får ett samtal om de här frågorna. I underlaget har vi pekat på några för- och nackdelar som vi ser för respektive modell och de finns att läsa i rapporten.

Det finns absolut utmaningar som accessmodellen medför, och allt kan inte lösas i en upphandling. Det behövs till exempel bättre verktyg (friktion) för att styra mediebudgeten mot önskade effekter. Alla modeller kräver/medför någon form av begränsning. Biblioteken kan inte ge allt till alla.

Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar som stärker folkbiblioteken och är bra för dess användare. Det är viktigt att de med specialistkunskap och erfarenhet kan utbyta erfarenheter så att de inte blir ensamma i sitt uppdrag. Vi instämmer helt med Fredrik Larssons slutord att uppmuntra alla till fortsatt diskussion med målet att hitta bättre lösningar för digital medieförsörjning.

Regionbibliotek Stockholm kommer att ta initiativ till ett fortsatt samtal efter sommaren då vi gemensamt kan diskutera hur vi kommer vidare i frågan. Det är genom samverkan vi kommer framåt.

Peter Axelsson
Chef, Regionbibliotek Stockholm

Björn Waller
Rapportförfattare till Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min