E-böcker: Stockholm tar initiativ till fortsatt diskussion

10 jun 2022 • < 1 min

Varför fortsätta med det som inte fungerar? Det frågade Fredrik Larsson efter att ha läst Regionbibliotek Stockholms rapport om e-medier där accesslån lyfts fram som huvudmodell. "Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar", svarar Stockholms regionbibliotekarie Peter Axelsson och rapportförfattaren Björn Waller.

Licensmodell eller accessmodell för bibliotekens e-litteratur? Fredrik Larsson, systembibliotekarie vid Biblioteken i Göteborg, lyfter en del frågor med anledning av vår rapport ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?”

I rapporten skriver vi att: ”Accessmodellen bör även fortsatt vara huvudmodell, men vi bör inte utesluta en lösning som kombinerar olika affärsmodeller…” Vidare så står det: ”Olika bibliotek har olika önskemål om tjänsten.”

Utifrån olika utgångspunkter landar vi i ungefär samma slutsats. Det krävs olika lösningar. Göteborg ser fördelar med licensmodellen, vi ser fördelar med accessmodellen och vi båda tycker att det är viktigt att det finns olika lösningar. Det är mycket glädjande att vi nu får ett samtal om de här frågorna. I underlaget har vi pekat på några för- och nackdelar som vi ser för respektive modell och de finns att läsa i rapporten.

Det finns absolut utmaningar som accessmodellen medför, och allt kan inte lösas i en upphandling. Det behövs till exempel bättre verktyg (friktion) för att styra mediebudgeten mot önskade effekter. Alla modeller kräver/medför någon form av begränsning. Biblioteken kan inte ge allt till alla.

Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar som stärker folkbiblioteken och är bra för dess användare. Det är viktigt att de med specialistkunskap och erfarenhet kan utbyta erfarenheter så att de inte blir ensamma i sitt uppdrag. Vi instämmer helt med Fredrik Larssons slutord att uppmuntra alla till fortsatt diskussion med målet att hitta bättre lösningar för digital medieförsörjning.

Regionbibliotek Stockholm kommer att ta initiativ till ett fortsatt samtal efter sommaren då vi gemensamt kan diskutera hur vi kommer vidare i frågan. Det är genom samverkan vi kommer framåt.

Peter Axelsson
Chef, Regionbibliotek Stockholm

Björn Waller
Rapportförfattare till Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min