E-böcker: Stockholm tar initiativ till fortsatt diskussion

10 jun 2022 • < 1 min

Varför fortsätta med det som inte fungerar? Det frågade Fredrik Larsson efter att ha läst Regionbibliotek Stockholms rapport om e-medier där accesslån lyfts fram som huvudmodell. "Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar", svarar Stockholms regionbibliotekarie Peter Axelsson och rapportförfattaren Björn Waller.

Licensmodell eller accessmodell för bibliotekens e-litteratur? Fredrik Larsson, systembibliotekarie vid Biblioteken i Göteborg, lyfter en del frågor med anledning av vår rapport ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?”

I rapporten skriver vi att: ”Accessmodellen bör även fortsatt vara huvudmodell, men vi bör inte utesluta en lösning som kombinerar olika affärsmodeller…” Vidare så står det: ”Olika bibliotek har olika önskemål om tjänsten.”

Utifrån olika utgångspunkter landar vi i ungefär samma slutsats. Det krävs olika lösningar. Göteborg ser fördelar med licensmodellen, vi ser fördelar med accessmodellen och vi båda tycker att det är viktigt att det finns olika lösningar. Det är mycket glädjande att vi nu får ett samtal om de här frågorna. I underlaget har vi pekat på några för- och nackdelar som vi ser för respektive modell och de finns att läsa i rapporten.

Det finns absolut utmaningar som accessmodellen medför, och allt kan inte lösas i en upphandling. Det behövs till exempel bättre verktyg (friktion) för att styra mediebudgeten mot önskade effekter. Alla modeller kräver/medför någon form av begränsning. Biblioteken kan inte ge allt till alla.

Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar som stärker folkbiblioteken och är bra för dess användare. Det är viktigt att de med specialistkunskap och erfarenhet kan utbyta erfarenheter så att de inte blir ensamma i sitt uppdrag. Vi instämmer helt med Fredrik Larssons slutord att uppmuntra alla till fortsatt diskussion med målet att hitta bättre lösningar för digital medieförsörjning.

Regionbibliotek Stockholm kommer att ta initiativ till ett fortsatt samtal efter sommaren då vi gemensamt kan diskutera hur vi kommer vidare i frågan. Det är genom samverkan vi kommer framåt.

Peter Axelsson
Chef, Regionbibliotek Stockholm

Björn Waller
Rapportförfattare till Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min