E-böcker: Stockholm tar initiativ till fortsatt diskussion

10 jun 2022 • < 1 min

Varför fortsätta med det som inte fungerar? Det frågade Fredrik Larsson efter att ha läst Regionbibliotek Stockholms rapport om e-medier där accesslån lyfts fram som huvudmodell. "Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar", svarar Stockholms regionbibliotekarie Peter Axelsson och rapportförfattaren Björn Waller.

Licensmodell eller accessmodell för bibliotekens e-litteratur? Fredrik Larsson, systembibliotekarie vid Biblioteken i Göteborg, lyfter en del frågor med anledning av vår rapport ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?”

I rapporten skriver vi att: ”Accessmodellen bör även fortsatt vara huvudmodell, men vi bör inte utesluta en lösning som kombinerar olika affärsmodeller…” Vidare så står det: ”Olika bibliotek har olika önskemål om tjänsten.”

Utifrån olika utgångspunkter landar vi i ungefär samma slutsats. Det krävs olika lösningar. Göteborg ser fördelar med licensmodellen, vi ser fördelar med accessmodellen och vi båda tycker att det är viktigt att det finns olika lösningar. Det är mycket glädjande att vi nu får ett samtal om de här frågorna. I underlaget har vi pekat på några för- och nackdelar som vi ser för respektive modell och de finns att läsa i rapporten.

Det finns absolut utmaningar som accessmodellen medför, och allt kan inte lösas i en upphandling. Det behövs till exempel bättre verktyg (friktion) för att styra mediebudgeten mot önskade effekter. Alla modeller kräver/medför någon form av begränsning. Biblioteken kan inte ge allt till alla.

Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar som stärker folkbiblioteken och är bra för dess användare. Det är viktigt att de med specialistkunskap och erfarenhet kan utbyta erfarenheter så att de inte blir ensamma i sitt uppdrag. Vi instämmer helt med Fredrik Larssons slutord att uppmuntra alla till fortsatt diskussion med målet att hitta bättre lösningar för digital medieförsörjning.

Regionbibliotek Stockholm kommer att ta initiativ till ett fortsatt samtal efter sommaren då vi gemensamt kan diskutera hur vi kommer vidare i frågan. Det är genom samverkan vi kommer framåt.

Peter Axelsson
Chef, Regionbibliotek Stockholm

Björn Waller
Rapportförfattare till Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min