E-böcker: Stockholm tar initiativ till fortsatt diskussion

10 jun 2022 • < 1 min

Varför fortsätta med det som inte fungerar? Det frågade Fredrik Larsson efter att ha läst Regionbibliotek Stockholms rapport om e-medier där accesslån lyfts fram som huvudmodell. "Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar", svarar Stockholms regionbibliotekarie Peter Axelsson och rapportförfattaren Björn Waller.

Licensmodell eller accessmodell för bibliotekens e-litteratur? Fredrik Larsson, systembibliotekarie vid Biblioteken i Göteborg, lyfter en del frågor med anledning av vår rapport ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?”

I rapporten skriver vi att: ”Accessmodellen bör även fortsatt vara huvudmodell, men vi bör inte utesluta en lösning som kombinerar olika affärsmodeller…” Vidare så står det: ”Olika bibliotek har olika önskemål om tjänsten.”

Utifrån olika utgångspunkter landar vi i ungefär samma slutsats. Det krävs olika lösningar. Göteborg ser fördelar med licensmodellen, vi ser fördelar med accessmodellen och vi båda tycker att det är viktigt att det finns olika lösningar. Det är mycket glädjande att vi nu får ett samtal om de här frågorna. I underlaget har vi pekat på några för- och nackdelar som vi ser för respektive modell och de finns att läsa i rapporten.

Det finns absolut utmaningar som accessmodellen medför, och allt kan inte lösas i en upphandling. Det behövs till exempel bättre verktyg (friktion) för att styra mediebudgeten mot önskade effekter. Alla modeller kräver/medför någon form av begränsning. Biblioteken kan inte ge allt till alla.

Det viktiga nu är att vi gemensamt fortsätter samtalet och diskuterar lösningar som stärker folkbiblioteken och är bra för dess användare. Det är viktigt att de med specialistkunskap och erfarenhet kan utbyta erfarenheter så att de inte blir ensamma i sitt uppdrag. Vi instämmer helt med Fredrik Larssons slutord att uppmuntra alla till fortsatt diskussion med målet att hitta bättre lösningar för digital medieförsörjning.

Regionbibliotek Stockholm kommer att ta initiativ till ett fortsatt samtal efter sommaren då vi gemensamt kan diskutera hur vi kommer vidare i frågan. Det är genom samverkan vi kommer framåt.

Peter Axelsson
Chef, Regionbibliotek Stockholm

Björn Waller
Rapportförfattare till Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Skolbibliotek

Dik: Varför är ministern så tyst?

Mer än hälften av Sveriges elever saknar tillgång till skolbibliotekarier, enligt en färsk rapport. Nu vill Anna Troberg, förbundsordförande på Dik, ha svar: När får alla elever tillgång till bemannade bibliotek?

28 jun 2022 • 2 min

Debatt

Avtalen som hotar öppen vetenskap

De transformativa avtalen är ytterst problematiska. De äventyrar inte bara forskningens kommunikation utan även dess innehåll, skriver Isto Huvila och Lisa Börjesson, Institutionen för ABM vid Uppsala universitet.

21 jun 2022 • 5 min

Nyheter

Stort intresse för stärkt läsfrämjande

Många deltog när Kulturrådet presenterade Läsfrämjandelyftet. ”Det ska bidra till långsiktig hållbarhet i tillgången till läsutvecklingsmöjligheter”, förklarade projektledaren Ann Catrine Eriksson.

17 jun 2022 • 2 min

Essä

Kunskapen bör styra biblioteksverksamheten

Regering och riksdag håller sig på avstånd. Men lämnar kommunpolitikerna folk­biblioteken i fred? Svårt att veta, skriver Anders Frenander och rekommenderar att kunskap, inte politiska idéer, ska styra verksam­heter.

17 jun 2022 • 7 min

Nyheter

Skolbibliotekarie får pris av Svenska Akademien

Cilla Dalén får Svenska Akademiens bibliotekariepris 2022. Hon arbetar på Enbacksskolan i Tensta och får priset för sitt ”engagerade arbete kring litteratur och läsning och sin förmåga att inspirera och sprida kunskap till såväl elever som kollegor”.

15 jun 2022 • 2 min