Bibliotek i kris – nytt expertnätverk

7 sep 2021 • 3 min

Ska biblioteken ha en roll – och i så fall vilken – i totalförsvaret? Det är frågan som Svensk biblioteksförenings nybildade expertgrupp jobbar med.

Planerna på att samlas kring frågan om vilken roll biblioteken ska ha i en krissituation fanns långt innan pandemin slog till. Men när det väl var dags för det första mötet, i början av april 2020, var smittspridningen ett faktum. Deltagarna i den referensgrupp som samlades för att bilda expertgruppen blev hänvisade till digitala möten och fick samtidigt upp ögonen för att en krissituation kan se ut på olika sätt.

Bengt Kleijn, bibliotekarie och projektledare på Försvarets materielverk.

– När de här planerna dök upp fanns ingen koppling till pandemin. Då tänkte vi på krig och bomber och vad biblioteken skulle göra om internet låg nere. Vi tänkte på naturkatastrofer och översvämningar, men en pandemi fanns inte i våra tankar, berättar Bengt Kleijn, bibliotekarie och projektledare på Försvarets materielverk samt en av två kontaktpersoner för det nya expertnätverket.

Men när pandemin kom blev det tvärtom. Allt skulle ske över nätet och så lite som möjligt på plats. Och diskussionerna tog en ny vändning.

– Det betyder att man måste ha båda typer av beredskap, säger Bengt Kleijn.

I fredags bildades nätverket officiellt, då ett första formellt möte hölls. Målet är att formulera vilken bibliotekens roll ska vara i totalförsvaret. Eller vilka, eftersom det kan se väldigt olika ut beroende på om det handlar om folkbibliotek, myndighetsbibliotek eller sjukhusbibliotek och för folkbiblioteket om det verkar i en stor eller liten kommun.

– Vad kan vi formulera i våra styrdokument? Vad händer och vad är målet om vi hamnar i en krissituation, säger Jenny Lindmark Svedgård, biblioteksutvecklare för Regionbibliotek Västerbotten.

Hon är den andra kontaktpersonen i den nybildade expertgruppen. Själv tycker hon att biblioteket kan vara allt från en trygg samlingsplats till en plats dit man kan gå och hitta information.

– Man ska som medborgare känna att biblioteket är ett ställe dit man kan gå för att hitta den information man behöver för att kunna ta ställning.

Vi behöver medvetandegöra beslutspersoner, både tjänstemän och politiker, om vad som är bibliotekens uppdrag

Jenny Lindmark Svedgård

Tankarna som alltså har funnits en tid lyftes även i förslaget till nationell biblioteksstrategi och det är dessa som nätverket vill ta vidare. Någon form av lobbyverksamhet kommer att behövas för att lyfta frågan hos beslutsfattare och politiker.

Jenny Lindmark Svedgård, biblioteksutvecklare för Regionbibliotek Västerbotten.

– Vi behöver medvetandegöra beslutspersoner, både tjänstemän och politiker, om vad som är bibliotekens uppdrag och varför man inte alltid kan jämföra bibliotek med exempelvis simhallar, förklarar Jenny Lindmark Svedgård.

– Vi hoppas att politikerna inte bara snackar utan ger oss något direktiv. KB kan inte göra saker om de inte får ett uppdrag, säger Bengt Kleijn.

Men en fråga som har lyfts, både i Facebook-gruppen Bibliotek i coronakris och på andra håll är om bibliotekssfären är redo för en roll i totalförsvaret.

– Det är bra frågor. Det är svårt att säga. Vissa som jag har träffat är redo, andra har varit emot detta, säger Jenny Lindmark Svedgård.

Inte heller Bengt Kleijn kan svara på den frågan i dagsläget, men konstaterar att det också handlar om kompetens.

De olika sätt som olika kommuner reagerade på under pandemin visar att diskussionen behövs, tycker han.
– De som är lite negativa till en roll i totalförsvaret pekar ofta på att det är mycket nedskärningar på biblioteken. En del befarar nya arbetsuppgifter som ska utföras utan nya resurser. Det kan jag sympatisera med, det måste vara tufft.

I nätverket ingår cirka 15 personer som arbetar på olika typer av bibliotek, allt från folkbibliotek i olika storlekar till sjukhusbibliotek och myndighetsbibliotek. Under senaste året har referensgruppen gjort en enkätundersökning bland personal på olika typer av bibliotek. Frågan om vilken roll biblioteken bör ha i kris diskuterades också på biblioteksdagarna i våras och detta är något som nätverket tar med sig i sitt arbete framöver.

Läs mer ›› Biblioteket – en stabil plats när samhället skakar

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min