Resurser avgörande för framgångsrika skolbibliotekarier

29 jun 2022 • 2 min

För att driva ett framgångsrikt skolbibliotek krävs resurser, stöttande skolledning och ett kollegium som vill samarbeta. Det slår Ulrika Centerwall fast i en ny avhandling. "Så ser det ut på några få bibliotek."

Att ta plats och göra skillnad, så heter Ulrika Centerwalls avhandling om framgångsrika skolbibliotekarier och deras arbete. Den tydliggör vikten av resurser, stöttning och samarbete.

Hon har intervjuat 22 skolbibliotekarier som alla har fått utmärkelser för sitt arbete. I avhandlingen visar Ulrika Centerwall att skolbibliotek kan spela en mycket viktig roll för inte bara elever och lärare utan för hela skolans utveckling. Men vad är det dessa framgångsrika skolbibliotekarier gör så bra?

– Jag försöker i avhandlingen skriva fram, att de dels är jätteduktiga på det de gör. De hittar en massa strategier och vägar för att kunna utföra sitt arbete bra och ja, de återuppfinner sig själva hela tiden. De projektleder och de initierar. Det är många sådana starka ord som de använder och som jag använder för att beskriva hur de jobbar, säger Ulrika Centerwall.

Jag hoppas att min bok kan ge lite stöd till skolbibliotekarier när de ska argumentera med sin rektor om varför skolbibliotek är viktiga

Men hon är noga med att poängtera att huvudpersonerna i boken, de 22 skolbibliotekarierna, har resurser. Någon har satsat på dem.

– Så det här är inte en bild av hur det ser ut på skolbibliotek i Sverige. Inte alls. Så här ser det ut på några få bibliotek. Det handlar om goda exempel på hur bra det kan bli när det finns en stöttande skolledning, god bemanning, ett kollegium som vill samarbeta och ett bra biblioteksrum. Finns de här förutsättningarna, då kan de göra så mycket bra.

En helt annan situation rör det sig om för de bibliotekarier som kanske har en lärarbibliotekarietjänst med några timmar i veckan då de håller till ”i något litet bokrum”. Ulrika Centerwall understryker att det inte går att kräva några mirakel av en bibliotekarie som har de förutsättningarna, men hon hoppas att alla de goda exemplen i alla fall kan användas som målbilder eller inspiration.

Hon betonar också att hon är medveten om att en avhandling sällan når ut särskilt brett, men att hon har skrivit ett diskussionskapitel, kapitel sju, som hon hoppas ska vara tydligare och mer lättläst.

– Det finns inte särskilt många böcker om skolbibliotek på svenska. Där finns det mycket kvar att göra men jag hoppas att min bok kan ge lite stöd till skolbibliotekarier när de ska argumentera med sin rektor om varför skolbibliotek är viktiga. Så som många använder Cecilia Gärdéns forskningsrapport från 2017, Bibliotekets roll för elevers lärande. Som ett sätt att ge legitimitet till verksamheten, säger Ulrika Centerwall.

Hon kommer att fortsätta som lärare på Bibliotekshögskolan i Borås men ser också fram emot att skriva ”andra grejer”, inte bara harva med samma text om och om igen. Utöver kapitel till antologier ska Ulrika Centerwall också prata på en genuskonferens i höst, om bibliotekarieprofessionens feminisering.

Ulrika Centerwall

  • Filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Har precis disputerat med avhandlingen Att ta plats och göra skillnad.
– Ja, eller vad det kan innebära att det är ett så kvinnointensivt yrke. Överhuvudtaget tänker jag att det är mer lockande att föreläsa för andra än för skolbibliotekarier. De vet redan det jag skriver om. Det är roligare att träffa folk som inte har så mycket bakgrundskunskap. Då kan jag börja från början: Vad är ett skolbibliotek? Varför har vi skolbibliotek?

Läs också

›› Riksdagsdebatt om bemannade skolbibliotek

›› Dik: Varför är ministern så tyst?

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Oro för hot och politisk inblandning

Medlemmar i fackförbundet Dik oroar sig för att allmänhetens förtroende för öppenhet och demokrati minskar. Många oroar sig också för att politiker inte ska värna principen om armlängds avstånd.  

6 dec 2022 • 2 min

Politik

Oppositionen föreslår mer pengar till biblioteken

Ökade resurser för att genomföra nationella biblioteksstrategin, lagstiftning om bemannade skolbibliotek, ekonomiskt stöd för digital utlåning och stopp för bibliotekstjänster för papperslösa. Det är några förslag som förs fram i årets motioner som lämnats in till riksdagen.

6 dec 2022 • 3 min

Internationellt

I otakt med tiden

Vittnesmål om hans ledarstil hörs även från hans förra arbetsplats. Ändå fick Gerald Leitner Iflas uppdrag att modernisera världens bibliotekssektor.

5 dec 2022 • 3 min

Nyheter

Ojämlika ekonomiska villkor påverkar läsningen hos unga

Sveriges förmånliga skatter på tillgångar har lett till stor ekonomisk ojämlikhet och riskerar att urholka välfärden. Hur många bibliotek skulle man kunna bygga om reglerna som har skapat flest dollarmiljardärer per capita i nästan hela västvärlden skulle förändras? Det frågar sig författare Andreas Cervenka.

2 dec 2022 • 3 min

Debatt

Fem elefanter i Iflas rum

Iflas kris handlar inte bara om en sparkad generalsekretare och havererat förtroende mellan ledning och medarbetare. Ytterligare fyra stora problem måste lösas innan alla kan återgå till det normala, skriver Ifla-medlemmen och biblioteksdebattören Mikael Böök.

1 dec 2022 • 2 min

Nyheter

Kultursektorn illa förberedd för krig

Det saknas planering för hur kulturverksamhet ska upprätthållas om det blir krig, konstaterar MSB. Mycket behöver göras, bland annat i bibliotekssektorn. "Vi har vaknat upp ganska bryskt", säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

29 nov 2022 • 3 min