Resurser avgörande för framgångsrika skolbibliotekarier

29 jun 2022 • 2 min

För att driva ett framgångsrikt skolbibliotek krävs resurser, stöttande skolledning och ett kollegium som vill samarbeta. Det slår Ulrika Centerwall fast i en ny avhandling. "Så ser det ut på några få bibliotek."

Att ta plats och göra skillnad, så heter Ulrika Centerwalls avhandling om framgångsrika skolbibliotekarier och deras arbete. Den tydliggör vikten av resurser, stöttning och samarbete.

Hon har intervjuat 22 skolbibliotekarier som alla har fått utmärkelser för sitt arbete. I avhandlingen visar Ulrika Centerwall att skolbibliotek kan spela en mycket viktig roll för inte bara elever och lärare utan för hela skolans utveckling. Men vad är det dessa framgångsrika skolbibliotekarier gör så bra?

– Jag försöker i avhandlingen skriva fram, att de dels är jätteduktiga på det de gör. De hittar en massa strategier och vägar för att kunna utföra sitt arbete bra och ja, de återuppfinner sig själva hela tiden. De projektleder och de initierar. Det är många sådana starka ord som de använder och som jag använder för att beskriva hur de jobbar, säger Ulrika Centerwall.

Jag hoppas att min bok kan ge lite stöd till skolbibliotekarier när de ska argumentera med sin rektor om varför skolbibliotek är viktiga

Men hon är noga med att poängtera att huvudpersonerna i boken, de 22 skolbibliotekarierna, har resurser. Någon har satsat på dem.

– Så det här är inte en bild av hur det ser ut på skolbibliotek i Sverige. Inte alls. Så här ser det ut på några få bibliotek. Det handlar om goda exempel på hur bra det kan bli när det finns en stöttande skolledning, god bemanning, ett kollegium som vill samarbeta och ett bra biblioteksrum. Finns de här förutsättningarna, då kan de göra så mycket bra.

En helt annan situation rör det sig om för de bibliotekarier som kanske har en lärarbibliotekarietjänst med några timmar i veckan då de håller till ”i något litet bokrum”. Ulrika Centerwall understryker att det inte går att kräva några mirakel av en bibliotekarie som har de förutsättningarna, men hon hoppas att alla de goda exemplen i alla fall kan användas som målbilder eller inspiration.

Hon betonar också att hon är medveten om att en avhandling sällan når ut särskilt brett, men att hon har skrivit ett diskussionskapitel, kapitel sju, som hon hoppas ska vara tydligare och mer lättläst.

– Det finns inte särskilt många böcker om skolbibliotek på svenska. Där finns det mycket kvar att göra men jag hoppas att min bok kan ge lite stöd till skolbibliotekarier när de ska argumentera med sin rektor om varför skolbibliotek är viktiga. Så som många använder Cecilia Gärdéns forskningsrapport från 2017, Bibliotekets roll för elevers lärande. Som ett sätt att ge legitimitet till verksamheten, säger Ulrika Centerwall.

Hon kommer att fortsätta som lärare på Bibliotekshögskolan i Borås men ser också fram emot att skriva ”andra grejer”, inte bara harva med samma text om och om igen. Utöver kapitel till antologier ska Ulrika Centerwall också prata på en genuskonferens i höst, om bibliotekarieprofessionens feminisering.

Ulrika Centerwall

  • Filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Har precis disputerat med avhandlingen Att ta plats och göra skillnad.
– Ja, eller vad det kan innebära att det är ett så kvinnointensivt yrke. Överhuvudtaget tänker jag att det är mer lockande att föreläsa för andra än för skolbibliotekarier. De vet redan det jag skriver om. Det är roligare att träffa folk som inte har så mycket bakgrundskunskap. Då kan jag börja från början: Vad är ett skolbibliotek? Varför har vi skolbibliotek?

Läs också

›› Riksdagsdebatt om bemannade skolbibliotek

›› Dik: Varför är ministern så tyst?

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min