Resurser avgörande för framgångsrika skolbibliotekarier

29 jun 2022 • 2 min

För att driva ett framgångsrikt skolbibliotek krävs resurser, stöttande skolledning och ett kollegium som vill samarbeta. Det slår Ulrika Centerwall fast i en ny avhandling. "Så ser det ut på några få bibliotek."

Att ta plats och göra skillnad, så heter Ulrika Centerwalls avhandling om framgångsrika skolbibliotekarier och deras arbete. Den tydliggör vikten av resurser, stöttning och samarbete.

Hon har intervjuat 22 skolbibliotekarier som alla har fått utmärkelser för sitt arbete. I avhandlingen visar Ulrika Centerwall att skolbibliotek kan spela en mycket viktig roll för inte bara elever och lärare utan för hela skolans utveckling. Men vad är det dessa framgångsrika skolbibliotekarier gör så bra?

– Jag försöker i avhandlingen skriva fram, att de dels är jätteduktiga på det de gör. De hittar en massa strategier och vägar för att kunna utföra sitt arbete bra och ja, de återuppfinner sig själva hela tiden. De projektleder och de initierar. Det är många sådana starka ord som de använder och som jag använder för att beskriva hur de jobbar, säger Ulrika Centerwall.

Jag hoppas att min bok kan ge lite stöd till skolbibliotekarier när de ska argumentera med sin rektor om varför skolbibliotek är viktiga

Men hon är noga med att poängtera att huvudpersonerna i boken, de 22 skolbibliotekarierna, har resurser. Någon har satsat på dem.

– Så det här är inte en bild av hur det ser ut på skolbibliotek i Sverige. Inte alls. Så här ser det ut på några få bibliotek. Det handlar om goda exempel på hur bra det kan bli när det finns en stöttande skolledning, god bemanning, ett kollegium som vill samarbeta och ett bra biblioteksrum. Finns de här förutsättningarna, då kan de göra så mycket bra.

En helt annan situation rör det sig om för de bibliotekarier som kanske har en lärarbibliotekarietjänst med några timmar i veckan då de håller till ”i något litet bokrum”. Ulrika Centerwall understryker att det inte går att kräva några mirakel av en bibliotekarie som har de förutsättningarna, men hon hoppas att alla de goda exemplen i alla fall kan användas som målbilder eller inspiration.

Hon betonar också att hon är medveten om att en avhandling sällan når ut särskilt brett, men att hon har skrivit ett diskussionskapitel, kapitel sju, som hon hoppas ska vara tydligare och mer lättläst.

– Det finns inte särskilt många böcker om skolbibliotek på svenska. Där finns det mycket kvar att göra men jag hoppas att min bok kan ge lite stöd till skolbibliotekarier när de ska argumentera med sin rektor om varför skolbibliotek är viktiga. Så som många använder Cecilia Gärdéns forskningsrapport från 2017, Bibliotekets roll för elevers lärande. Som ett sätt att ge legitimitet till verksamheten, säger Ulrika Centerwall.

Hon kommer att fortsätta som lärare på Bibliotekshögskolan i Borås men ser också fram emot att skriva ”andra grejer”, inte bara harva med samma text om och om igen. Utöver kapitel till antologier ska Ulrika Centerwall också prata på en genuskonferens i höst, om bibliotekarieprofessionens feminisering.

Ulrika Centerwall

  • Filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Har precis disputerat med avhandlingen Att ta plats och göra skillnad.
– Ja, eller vad det kan innebära att det är ett så kvinnointensivt yrke. Överhuvudtaget tänker jag att det är mer lockande att föreläsa för andra än för skolbibliotekarier. De vet redan det jag skriver om. Det är roligare att träffa folk som inte har så mycket bakgrundskunskap. Då kan jag börja från början: Vad är ett skolbibliotek? Varför har vi skolbibliotek?

Läs också

›› Riksdagsdebatt om bemannade skolbibliotek

›› Dik: Varför är ministern så tyst?

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min