Hot mot biblioteket inför sagostund med dragartister

24 okt 2022 • 3 min

Biblioteket i Olofström fick hot över telefon, mejl och i sociala medier inför en sagostund med dragartister i lördags. Hoten gjorde att planerna gjordes om och sagostunden fick hållas digital i stället.

Olofströms bibliotek hotades i samband med en sagostund med dragartister. Foto: Olofströms kommun

I oktober 2020 drabbades biblioteken i Täby och Nykvarn av nazistisk skadegörelse i samband med att en sagostund skulle hållas med dragartister. Då kunde sagostunden hållas ändå, men med väktare respektive poliser på plats. I lördags skulle biblioteket i Olofström ha presenterat Drag Queen Story Hour – Normkreativ sagostund med Lady Busty och Miss Shameless. Men efter mottagna hot via telefonsamtal, mejl och i sociala medier bestämde sig bibliotekschefen Barbro Hallberg för att göra sagostunden enbart digital. Hon har polisanmält hoten.

Hur ser du på att ni fick ställa om?

– Jag är glad att vi har möjligheten att erbjuda sagostunden digitalt. Det har egentligen aldrig varit ett alternativ att ställa in sagostunden helt och hållet utan vi har tittat på olika alternativ för att det ska bli en trygg och rolig stund och upplevelse för barnen, säger Barbro Hallberg.

Hon vill framhålla att biblioteket i Olofström inte har ställt in någonting utan att de har omorganiserat.

– Men det är naturligtvis jättetråkigt och oroväckande med den här typen av hot och sådant som skrivs på sociala medier, det är något vi behöver prata om. Ständigt, förklarar Barbro Hallberg.

Barbro Hallberg, bibliotekschef i Olofström.

Kommer det här att påverka framtida arrangemang?

– Det kommer inte att påverka vårt urval av arrangemang. Vi är till och med stärkta i att vi ska erbjuda det utbud som vi vill göra, utifrån bibliotekslag och andra styrdokument. Däremot kommer det kanske att påverka hur vi marknadsför arrangemang. Jag har tänkt mycket på det, att om vi hade haft en tydligare marknadsföring kring det här arrangemanget, till exempel att Drag Queen Story Hour har hållit på i många år och har besökt många kommuners bibliotek och förskolor och har goda referenser, så hade det kanske lugnat några, säger Barbro Hallberg.

Finns det risk att biblioteksutbudet, hos er och på andra ställen blir fegare på grund av den här sortens hot?

– Jag kan inte prata för någon annan men vi kommer inte att bli fegare. Tvärtom har det skärpt oss. Jag tror att vi kommer att tänka till lite extra när vi bokar våra arrangemang framöver. Att det kommer att bli ännu tydligare kopplat till våra styrdokument: Varför vi erbjuder det här arrangemanget. Vi känner starkt för att vi vill fullfölja vårt uppdrag, konstaterar Barbro Hallberg.

Vad var det som gjorde att ni ville boka Drag Queen Story Hour?

– Vi har hört mycket gott om dem och de har aldrig varit i Olofström så vi ville erbjuda barnen här arrangemanget. Det är ett arrangemang där innehållet stämmer väl överens med det uppdrag vi har, att främja det demokratiska samhällets utveckling. Att stå upp för allas lika värde, att man får lov att vara den man är. Vi är till för alla, det ska synas i vårt utbud, det ska inte vara urvattnat. Vi tycker fortfarande att det är ett väldigt bra arrangemang för oss.

Läs också ››
SD-ledamot i Kalmar vill förbjuda sagostunder med dragartister

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min