Iflas ordförande svarar på kritiken om konferens i Dubai

21 jun 2023 • 2 min

"Oacceptabelt" och "En stor besvikelse". Så kommenterade Helene Öberg, ordförande för Svensk biblioteksförening, Iflas beslut om att förlägga nästa års världskongress i Förenade Arabemiraten. Nu har Iflas ordförande Barbara Lison uttalat sig om beslutet.

Svensk biblioteksförening, genom ordförande Helene Öberg, har riktat skarp kritik mot den internationella biblioteksfederationen Iflas val att lägga 2024 års världskongress i Förenade Arabemiraten. Medan Ifla har anfört argument om geografisk och kulturell inkludering pekar Helene Öberg på landets omtalade brister vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

”Jag är bekymrad över utvecklingen inom Ifla. Ifla behöver bli mer medvetna i sina val för att undvika att bli ett redskap för andras agendor”, skriver hon.

Helene Öberg står inte ensam i sin kritik. Bland övriga röster finns bland annat riksbibliotekarie Karin Grönvall som tidigare uttalat sig i en skriftlig kommentar till Biblioteksbladet.

”Jag ser det som djupt problematiskt med tanke på den rådande situationen i Dubai rörande mänskliga rättigheter. IFLA som förening har främjande av mänskliga rättigheter och inkludering som ett av sina kärnvärden och valet av Dubai medför att alla medlemmar inte är inkluderade.”

Nu har Ifla motiverat sitt beslut ytterligare i ett skriftligt uttalande från Barbara Lison, styrelseordförande för Ifla. Där lyfter hon återigen den geografiska aspekten i sammanhanget.

”IFLA säger sig vara ”bibliotekens globala röst”, men de senaste åren har vi nästan aldrig tagit kongressen utanför Europa och Nordamerika. IFLA är en global organisation, men vi har helt enkelt inte varit så geografiskt inkluderande som vi borde vara”, säger hon.

Att förlägga världskongressen i Dubai innebär också att man placerar sig i ett land där homosexualitet är kriminaliserat. Det innebär, vilket Helene Öberg har lyft, att deltagare från olika länder inte kommer att ha möjlighet att åka.

Barbara Lison skriver:

”Samtidigt som vi vet att hbtqia+-personer kanske inte känner sig trygga med att delta i WLIC 2024, även om de följer officiella reserekommendationer, så kommer det att finnas andra grupper som känner sig trygga med att delta i WLIC för första gången. Vi kommer göra allt vi kan för att se till att utformningen av programmet blir så inkluderande som möjligt.”

1 kommentarer

  1. Hej!
    Det är en övertro att protester leder utveckling framåt. Att förhålla sig defensivt påskyndar ingenting. Vi bör istället se möjligheter till påverkan genom att delta i WLIC 2024.

    Mvh
    Camilla Lundberg

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min