Iflas ordförande svarar på kritiken om konferens i Dubai

21 jun 2023 • 2 min

"Oacceptabelt" och "En stor besvikelse". Så kommenterade Helene Öberg, ordförande för Svensk biblioteksförening, Iflas beslut om att förlägga nästa års världskongress i Förenade Arabemiraten. Nu har Iflas ordförande Barbara Lison uttalat sig om beslutet.

Svensk biblioteksförening, genom ordförande Helene Öberg, har riktat skarp kritik mot den internationella biblioteksfederationen Iflas val att lägga 2024 års världskongress i Förenade Arabemiraten. Medan Ifla har anfört argument om geografisk och kulturell inkludering pekar Helene Öberg på landets omtalade brister vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

”Jag är bekymrad över utvecklingen inom Ifla. Ifla behöver bli mer medvetna i sina val för att undvika att bli ett redskap för andras agendor”, skriver hon.

Helene Öberg står inte ensam i sin kritik. Bland övriga röster finns bland annat riksbibliotekarie Karin Grönvall som tidigare uttalat sig i en skriftlig kommentar till Biblioteksbladet.

”Jag ser det som djupt problematiskt med tanke på den rådande situationen i Dubai rörande mänskliga rättigheter. IFLA som förening har främjande av mänskliga rättigheter och inkludering som ett av sina kärnvärden och valet av Dubai medför att alla medlemmar inte är inkluderade.”

Nu har Ifla motiverat sitt beslut ytterligare i ett skriftligt uttalande från Barbara Lison, styrelseordförande för Ifla. Där lyfter hon återigen den geografiska aspekten i sammanhanget.

”IFLA säger sig vara ”bibliotekens globala röst”, men de senaste åren har vi nästan aldrig tagit kongressen utanför Europa och Nordamerika. IFLA är en global organisation, men vi har helt enkelt inte varit så geografiskt inkluderande som vi borde vara”, säger hon.

Att förlägga världskongressen i Dubai innebär också att man placerar sig i ett land där homosexualitet är kriminaliserat. Det innebär, vilket Helene Öberg har lyft, att deltagare från olika länder inte kommer att ha möjlighet att åka.

Barbara Lison skriver:

”Samtidigt som vi vet att hbtqia+-personer kanske inte känner sig trygga med att delta i WLIC 2024, även om de följer officiella reserekommendationer, så kommer det att finnas andra grupper som känner sig trygga med att delta i WLIC för första gången. Vi kommer göra allt vi kan för att se till att utformningen av programmet blir så inkluderande som möjligt.”

1 kommentarer

  1. Hej!
    Det är en övertro att protester leder utveckling framåt. Att förhålla sig defensivt påskyndar ingenting. Vi bör istället se möjligheter till påverkan genom att delta i WLIC 2024.

    Mvh
    Camilla Lundberg

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min