Allvarliga anklagelser mot Iflas generalsekreterare – ”Jag är skakad”

11 apr 2022 • 3 min

Mobbning, trakasserier och vistelser på femstjärniga hotell på Iflas bekostnad är några av anklagelserna mot avsatte Gerald Leitner. Nu krävs även ordförande Barbara Lisons avgång, för att ha hållit generalsekreteraren om ryggen, enligt interna mejl som Biblioteksbladet har tagit del av.

I mejl till Iflas styrelse som andas desperation redogör Adjoa Boateng, styrelseledamot och ordförande för Iflas professionella råd, för en situation som hon beskriver som extremt giftig och kräver ordförande Barbara Lisons avgång.

Hon är skakad, skriver hon, och hoppas på stöd för att rädda Ifla. När Iflas styrelse hade sammanträde i torsdags var hon inte närvarande, utan lämnade Haag eftersom hon inte kände sig säker. Hon beskriver miljön i styrelsen som ”extremt giftig” och hon kräver en misstroendeförklaring mot ordförande Barbara Lison.

Adjoa Boateng, ledamot i Iflas styrelse, är orolig för Iflas framtid och vädjar om hjälp. Foto: Ifla

Historien började för flera år sedan, men ställdes på sin spets i oktober förra året då en anställd på Ifla anmälde Gerald Leitner, generalsekreterare sedan 2016, för att ha trakasserat och mobbat medarbetare. När det togs upp valde styrelseordförande Barbara Lison att försvara Gerald Leitner, skriver Adjoa Boateng i sitt mejl till kollegorna.

Två oberoende utredningar tillsattes och deras rapporter tyder på flera år av olämpligt och oönskat beteende från generalsekreterarens sida, enligt Adjoa Boateng. Rapporterna ska enligt mejlet också ha visat att ordförande Barbara Lison var medveten om att Gerald Leitners beteende påverkade arbetsmiljön på Iflas kansli och de anställdas mående. Det har också framkommit anklagelser om att Gerald Leitner har bott på femstjärniga hotell på Iflas bekostnad, något som inte ska ha lett till vidare utredning från ordförandens sida.

Detta ledde till att styrelsen den 4 mars i år beslutade att avsätta Gerald Leitner med omedelbar verkan. Enligt ett av mejlen motsatte sig bara en person i styrelsen beslutet: ordförande Barbara Lison. Hon ska också ha förespråkat ett ersättningspaket till generalsekreteraren till en kostnad av 400 000 euro årligen. Relationen mellan generalsekreteraren och ordföranden behöver utredas, konstaterar Adjoa Boateng.

Barbara Lison, ordförande i Iflas styrelse, anklagas för att ha hållit Gerald Leitner bakom ryggen. Foto: Ifla

Hon berättar vidare om hur Antonia Arahova, vald till kommande ordförande för Iflas styrelse, har lämnat arbetet efter att av ordförande Barbara Lison ha anklagats för bedrägeri. Ytterligare en ledamot i styrelsen, kassören Perry Moree, har lämnat sitt arbete. Enligt Adjoa Boateng har den infekterade situationen i Iflas styrelse samt ”uppenbart sabotage” mot hans arbete från ordförande Barbara Lison, påverkat Perry Morees hälsa. Adjoa Boateng befarar att en nödvändig granskning av Iflas ekonomi kommer att utebli när han har lämnat styrelsearbetet.

I Adjoa Boatengs, Antonia Arahovas och Perry Morees frånvaro på senaste styrelsemötet, ska ordförande Barbara Lison ha meddelat övriga ledamöter att Antonia Arahovas frånvaro berodde på bedrägeri.

”Nu förstår jag varför tidigare styrelser har tillåtit det som har hänt att ske. Brist på information, utpressning, hot. Regler och rutiner vrids om för att passa”, skriver Adjoa Boateng och vädjar om hjälp för att rädda Ifla.

Biblioteksbladet har sökt Gerald Leitner som har lovat att återkomma efter att ha rådgjort med sin advokat. Beskedet från Barbara Lison är att hon på inrådan av sin jurist avstår från att ge kommentarer så länge en juridisk process pågår. Adjoa Boateng och övriga ledamöter i styrelsen har hittills inte varit tillgängliga för kommentarer.

Fakta Detta har hänt

  • 2016: Gerald Leitner tillträder som generalsekreterare för Ifla.
  • 2019: Barbara Lison, bibliotekschef vid tyska Stadtbibliothek Bremen, utses till kommande ordförande för Ifla ("president-elect") 2019-2021.
  • 2021: Barbara Lison tillträder som ordförande ("president") för Ifla och Antonia Arahova utses till kommande ordförande.
  • Oktober 2021: En anonym medarbetare slår larm om mobbning och trakasserier från Gerald Leitner på Iflas kansli. Generalsekreteraren försvaras av ordförande Barbara Lison när frågan tas upp i styrelsen.
  • Vintern 2021-2022: Anklagelserna mot generalsekreteraren granskas i två oberoende utredningar.
  • 4 mars 2022: Iflas styrelse beslutar att avsätta Gerald Leitner med omedelbar verkan.
  • 18 mars 2022: Det beslutas att ordförande Barbara Lison tillsammans med styrelseledamot Halo Locher och en jurist ska förhandla avskedsöverenskommelsen för Gerald Leitner.
  • 1 april 2022: Ifla meddelar  att två styrelseledamöter, Antonia Arahova och Halo Locher, tar över generalsekreterarens arbetsuppgifter tillfälligt, tills ny generalsekreterare utses.
  • 7 april 2022: Iflas styrelse sammanträder, men Antonia Arahova, Perry Moree och Adjoa Boateng är frånvarande.
  • 8 april 2022: Ifla meddelar för första gången att generalsekreteraren har avgått till följd av anklagelser. Samtidigt meddelas att även Antonia Arahova och Perry Moree lämnar styrelsearbetet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Smart system delar bibliotekssektorn

För att frigöra tid och resurser införs intelligenta mediehanteringssystem på folk- och universitetsbibliotek. Det beskrivs som en vattendelare. ”Det är viktigt att vi lär oss hur vi kan arbeta med denna teknik", säger Lovisa Liljegren, bibliotekarie som skrivit en mastersuppsats om systemet.

8 aug 2022 • 4 min

Reportage

De vill påverka samtalet om källkritik

Det som lyfts fram som lösningen på spridningen av desinformation – källkritik – riskerar att användas i motsatt syfte av dem som vill sprida falska uppgifter. Forskarna Olof Sundin och Jutta Haider synar komplexiteten i sin nya bok.

2 aug 2022 • 5 min

Internationellt

Elefant i rummet – och få frågor besvarade

Efter några turbulenta månader av vittnesmål om den giftiga kulturen i Iflas ledning bad organisationens ordförande Barbara Lison om ursäkt när bibliotekens världskongress avslutades i Dublin på torsdagen. Men de som väntat sig grundliga förklaringar och en konstruktiv plan för vägen framåt fick inte mycket med sig från Irland.

29 jul 2022 • 2 min

Internationellt

Krav på oberoende utredning av Ifla

De missförhållanden som har uppdagats inom Iflas kansli och ledning har lett till att medlemmar kräver en oberoende utredning. Den europeiska sektionen har undertecknat skrivelsen, liksom Svensk biblioteksförening.

12 jul 2022 • 2 min