Allvarliga anklagelser mot Iflas generalsekreterare – ”Jag är skakad”

11 apr 2022 • 3 min

Mobbning, trakasserier och vistelser på femstjärniga hotell på Iflas bekostnad är några av anklagelserna mot avsatte Gerald Leitner. Nu krävs även ordförande Barbara Lisons avgång, för att ha hållit generalsekreteraren om ryggen, enligt interna mejl som Biblioteksbladet har tagit del av.

I mejl till Iflas styrelse som andas desperation redogör Adjoa Boateng, styrelseledamot och ordförande för Iflas professionella råd, för en situation som hon beskriver som extremt giftig och kräver ordförande Barbara Lisons avgång.

Hon är skakad, skriver hon, och hoppas på stöd för att rädda Ifla. När Iflas styrelse hade sammanträde i torsdags var hon inte närvarande, utan lämnade Haag eftersom hon inte kände sig säker. Hon beskriver miljön i styrelsen som ”extremt giftig” och hon kräver en misstroendeförklaring mot ordförande Barbara Lison.

Adjoa Boateng, ledamot i Iflas styrelse, är orolig för Iflas framtid och vädjar om hjälp. Foto: Ifla

Historien började för flera år sedan, men ställdes på sin spets i oktober förra året då en anställd på Ifla anmälde Gerald Leitner, generalsekreterare sedan 2016, för att ha trakasserat och mobbat medarbetare. När det togs upp valde styrelseordförande Barbara Lison att försvara Gerald Leitner, skriver Adjoa Boateng i sitt mejl till kollegorna.

Två oberoende utredningar tillsattes och deras rapporter tyder på flera år av olämpligt och oönskat beteende från generalsekreterarens sida, enligt Adjoa Boateng. Rapporterna ska enligt mejlet också ha visat att ordförande Barbara Lison var medveten om att Gerald Leitners beteende påverkade arbetsmiljön på Iflas kansli och de anställdas mående. Det har också framkommit anklagelser om att Gerald Leitner har bott på femstjärniga hotell på Iflas bekostnad, något som inte ska ha lett till vidare utredning från ordförandens sida.

Detta ledde till att styrelsen den 4 mars i år beslutade att avsätta Gerald Leitner med omedelbar verkan. Enligt ett av mejlen motsatte sig bara en person i styrelsen beslutet: ordförande Barbara Lison. Hon ska också ha förespråkat ett ersättningspaket till generalsekreteraren till en kostnad av 400 000 euro årligen. Relationen mellan generalsekreteraren och ordföranden behöver utredas, konstaterar Adjoa Boateng.

Barbara Lison, ordförande i Iflas styrelse, anklagas för att ha hållit Gerald Leitner bakom ryggen. Foto: Ifla

Hon berättar vidare om hur Antonia Arahova, vald till kommande ordförande för Iflas styrelse, har lämnat arbetet efter att av ordförande Barbara Lison ha anklagats för bedrägeri. Ytterligare en ledamot i styrelsen, kassören Perry Moree, har lämnat sitt arbete. Enligt Adjoa Boateng har den infekterade situationen i Iflas styrelse samt ”uppenbart sabotage” mot hans arbete från ordförande Barbara Lison, påverkat Perry Morees hälsa. Adjoa Boateng befarar att en nödvändig granskning av Iflas ekonomi kommer att utebli när han har lämnat styrelsearbetet.

I Adjoa Boatengs, Antonia Arahovas och Perry Morees frånvaro på senaste styrelsemötet, ska ordförande Barbara Lison ha meddelat övriga ledamöter att Antonia Arahovas frånvaro berodde på bedrägeri.

”Nu förstår jag varför tidigare styrelser har tillåtit det som har hänt att ske. Brist på information, utpressning, hot. Regler och rutiner vrids om för att passa”, skriver Adjoa Boateng och vädjar om hjälp för att rädda Ifla.

Biblioteksbladet har sökt Gerald Leitner som har lovat att återkomma efter att ha rådgjort med sin advokat. Beskedet från Barbara Lison är att hon på inrådan av sin jurist avstår från att ge kommentarer så länge en juridisk process pågår. Adjoa Boateng och övriga ledamöter i styrelsen har hittills inte varit tillgängliga för kommentarer.

Fakta Detta har hänt

  • 2016: Gerald Leitner tillträder som generalsekreterare för Ifla.
  • 2019: Barbara Lison, bibliotekschef vid tyska Stadtbibliothek Bremen, utses till kommande ordförande för Ifla ("president-elect") 2019-2021.
  • 2021: Barbara Lison tillträder som ordförande ("president") för Ifla och Antonia Arahova utses till kommande ordförande.
  • Oktober 2021: En anonym medarbetare slår larm om mobbning och trakasserier från Gerald Leitner på Iflas kansli. Generalsekreteraren försvaras av ordförande Barbara Lison när frågan tas upp i styrelsen.
  • Vintern 2021-2022: Anklagelserna mot generalsekreteraren granskas i två oberoende utredningar.
  • 4 mars 2022: Iflas styrelse beslutar att avsätta Gerald Leitner med omedelbar verkan.
  • 18 mars 2022: Det beslutas att ordförande Barbara Lison tillsammans med styrelseledamot Halo Locher och en jurist ska förhandla avskedsöverenskommelsen för Gerald Leitner.
  • 1 april 2022: Ifla meddelar  att två styrelseledamöter, Antonia Arahova och Halo Locher, tar över generalsekreterarens arbetsuppgifter tillfälligt, tills ny generalsekreterare utses.
  • 7 april 2022: Iflas styrelse sammanträder, men Antonia Arahova, Perry Moree och Adjoa Boateng är frånvarande.
  • 8 april 2022: Ifla meddelar för första gången att generalsekreteraren har avgått till följd av anklagelser. Samtidigt meddelas att även Antonia Arahova och Perry Moree lämnar styrelsearbetet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min