Budapest kontroversiellt val för konferens

7 jul 2023 • 3 min

Valet att hålla Liber-konferensen i Budapest har ifrågasatts och åtminstone en medlem valde att inte åka på konferensen på grund av ungerska regeringens hållning i HBTQI-frågor.

Charlotte Janson från biblioteket på KTH i Stockholm har gått Libers chefsprogram. Hon hade hoppats på att HBTQI-frågornas ställning i Ungern skulle lyftas mer på Liberkonferensen. Foto: Annika Clemens

Charlotte Janson från KTH:s bibliotek är del av Libers chefsprogram. Utbildningen har pågått i drygt ett år och de avslutande mötena har hållits i samband med konferensen i Budapest. Men en av deltagarna i programmet kände sig som homosexuell inte trygg med att åka till Ungern till följd av Fidesz-regeringens retorik och de lagar som har drivits igenom som begränsar HBTQI-personers rättigheter. Personen kunde därmed inte avsluta sin utbildning.

– Vi hade diskussioner med ledningen om det gick att lösa på något annat sätt, men det gick inte, berättar Charlotte Janson.

– Om vi har ett ledarskapsprogram där vi säger att alla ska inkluderas och vissa väljer att inte åka hit för att de inte känner sig trygga är det problematiskt, säger hon.

Chris Bourg från MIT lyfte den ungerska regeringens hållning i HBTQI-frågan i sitt tal.

Hon och flera kollegor hade hoppats att frågorna skulle lyftas mer i samband med konferensen för att ha en dialog om de dilemman som kan uppstå för att leva upp till uppsatta värden och hur de kan hantera dem som ledare.

Julien Roche, ordförande i Liber, konstaterar via mejl till Biblioteksbladet att vissa medlemmar må ha valt att inte delta på konferensen. Och vidare att Liber respekterar var och ens åsikt, men inte vill kommentera personliga beslut.

Endast en talare på konferensen har lyft frågan. Chris Bourg från USA inledde sitt anförande med att tala om den ungerska regeringens inställning i HBTQI-frågor och berättade att hon, trots det, hade gjort valet att åka till Budapest.

Ungen har under åren sedan Viktor Orbán och hans parti Fidesz haft makten (sedan 2010) upprepade gånger kritiserats för att ha infört inskränkningar i demokratin. Enligt det oberoende institutet Freedom House räknas Ungern numera ledas av ett hybridstyre, ett mellanting av demokrati och autokrati.

Inskränkningar har gjorts i pressfriheten och retoriken från regeringen är långt ifrån HBTQ-vänlig. Homosexualitet blandas samman med pedofili och framställs som ett hot mot ungerska barn. Det har införts lagar som förbjuder spridandet av information som anses främja homosexualitet.

Diskussioner fördes inom Liber om valet av plats för konferensen. Enligt en styrelseledamot har valet, trots att det inte var oproblematiskt, dock underlättat för flera kollegor från östeuropeiska länder att delta.

Liber-konferensen hålls på Central European University (CEU), som var ett privat universitet grundat av politiskt oppositionella, och som efter en lagändring tvingades lämna Ungern. Universitetet flyttade till Wien, men några år senare öppnades biblioteket åter i Budapest för studenter och forskare, dock inte som ett offentligt bibliotek.

Platsen var ett perfekt val för konferensen, meddelar Julien Roche. Mångfald, jämlikhet, inkludering och transparens är viktiga värden för Liber, skriver han vidare. ”CEU, som ett univerisitet och som en plats där vikten av akademisk frihet har synliggjorts, är en väldigt relevant lokalisering…”

”Det är precis därför vi valde att komma till Ungern. För att starta en konversation med forskningsbibliotek och skapa en plats för dialog där alla medlemmar är fria att tala om alla ämnen utan restriktioner. Detta sa jag i mitt öppningsanförande.”

Det var också därför Chris Bourg bjöds in som talare, förklarar Julien Roche.

”Hon talade om öppen och jämställd forskning och uttryckte att hon tyckte att situationen i Ungern är bekymmersam.”

Han berättar också att detta var anledningen till att ta med en särskild punkt i chefsprogrammet: värdebaserat ledarskap: konfliktfyllda dilemman och inspirerande berättelser.”

Julien Roche, ordförande i Liber, under sitt inledningstal på konferensen i Budapest.

Läs också ››
Medborgarforskning – viktig del av öppen vetenskap
Liber-konferensen är i gång – ”Vill inspireras”

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min