Dik lämnar: ”Iflas agerande skandalöst, oacceptabelt och direkt provocerande”

7 sep 2023 • < 1 min

Fackförbundet Dik har beslutat att lämna Ifla. Det går inte att fortsätta som medlem med hedern i behåll, enligt förbundsordförande Anna Troberg.

Beslutet från Iflas styrelse att stå fast vid att hålla nästa års Wlic-konferens i Dubai samt det faktum att styrelsen har gått med på värdlandets krav på att inga frågor om hbtqi+ ska tas upp under konferensen har lett till att Dik har fattat sitt beslut. ”Det är skandalöst, oacceptabelt och direkt provocerande”, skriver förbundsordförande Anna Troberg på Diks hemsida. Efter flera år som medlem i den internationella biblioteksfederationen lämnar fackförbundet Ifla.

Hon skriver vidare att Dik ”innerligt” hoppas att Ifla framöver kommer att bli en global röst för biblioteken och en sann försvarare för yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter för alla. Men den brist på respekt för de värden som bibliotekarier och bibliotek runt om i världen upprätthåller, samt de allvarliga problem som har framkommit om Ifla under senaste åren gör att Dik inte längre kan vara medlem ”med hedern i behåll”.

3 kommentarer

  1. Ska man samarbeta internationellt måste man acceptera att alla andra inte har samma värderingar som en själv, så enkelt är det.

  2. Jag har aldrig varit så högt i bibliotekshierarkierna att jag fått åka på någon IFLA-konfrens.

    Men likväl. Vad tror sig Troberg uppnå med detta? Det är ingen nyhet att muslimska länder har en annan syn på HBTQ än vi. Och det är sannerligen inte en syn som särskilt många svenskar delar.

    Men inte påverkas dessa länder det minsta av denna protest. Bättre då att åka på konferensen och söka påverka så gott det går.

  3. Trist. Ibland måste man kämpa i motvind för att nå fram om än inte omedelbart så på sikt.

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min