KB:s markering mot Iflas kongress: "Ett inställt WLIC är att föredra"

31 jul 2023 • < 1 min

Iflas beslut om att hålla 2024 års världskongress WLIC i Dubai har kritiserats hårt från flera håll. Nu tar även Kungliga biblioteket ställning i frågan.

Sedan den internationella biblioteksfederationen Ifla, i mitten av juni, meddelade att man valt Dubai som värdland för världskongressen WLIC 2024 har kritiken växt.

Helene Öberg, ordförande för Svensk biblioteksförening, kallar det för ”en stor besvikelse” och pekar på landets omtalade brister i mänskliga och demokratiska rättigheter. ”Djupt problematiskt”, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall i en tidigare kommentar till Biblioteksbladet. Även tongivande röster från bland annat Danmarks biblioteksförening, Norsk biblioteksförening och Amnesty har kritiserat beslutet.

Som ett led i att hantera kritiken har Ifla, som via ordförande Barbara Lison tidigare också har kommenterat beslutet, valt att starta en omröstning bland sina medlemmar. Där ombeds medlemmarna att ta ställning för eller emot beslutet om att hålla kongressen i Dubai.

Ytterligare en röst som nu officiellt tar avstånd från Iflas beslut är Kungliga biblioteket (KB). Nationalbiblioteket motiverar sitt beslut genom Karin Grönvall:

”Vi är införstådda med att det kan vara i princip omöjligt att hitta en annan lösning så nära inpå förestående möte”, säger hon i ett uttalande och fortsätter:

”Ett inställt WLIC 2024 är dock att föredra framför en kongress där alla deltagare inte kan känna sig trygga och där föreningen inte kan hålla den fria och öppna diskussion som är grundläggande för IFLA:s verksamhet.”

KB kommenterar även Iflas beslut om att sektionen ”LGBTQ+ Users Special Interest Group’s” ska hållas i ett annat land och inte listas som en del av programmet. Detta efter att Dubais utrikesdepartement meddelat att frågor om hbtq+ inte får finnas med under kongressen.

”Detta är inte förenligt med IFLA:s kärnvärde om främjande av mänskliga rättigheter och inkludering och går emot biblioteksväsendets uppdrag”, skriver Kungliga biblioteket i sitt uttalande.

”Det är heller inte rimligt att värdlandet sätter ramarna för vad som får eller inte får diskuteras under kongressen.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min