KB:s markering mot Iflas kongress: "Ett inställt WLIC är att föredra"

31 jul 2023 • < 1 min

Iflas beslut om att hålla 2024 års världskongress WLIC i Dubai har kritiserats hårt från flera håll. Nu tar även Kungliga biblioteket ställning i frågan.

Sedan den internationella biblioteksfederationen Ifla, i mitten av juni, meddelade att man valt Dubai som värdland för världskongressen WLIC 2024 har kritiken växt.

Helene Öberg, ordförande för Svensk biblioteksförening, kallar det för ”en stor besvikelse” och pekar på landets omtalade brister i mänskliga och demokratiska rättigheter. ”Djupt problematiskt”, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall i en tidigare kommentar till Biblioteksbladet. Även tongivande röster från bland annat Danmarks biblioteksförening, Norsk biblioteksförening och Amnesty har kritiserat beslutet.

Som ett led i att hantera kritiken har Ifla, som via ordförande Barbara Lison tidigare också har kommenterat beslutet, valt att starta en omröstning bland sina medlemmar. Där ombeds medlemmarna att ta ställning för eller emot beslutet om att hålla kongressen i Dubai.

Ytterligare en röst som nu officiellt tar avstånd från Iflas beslut är Kungliga biblioteket (KB). Nationalbiblioteket motiverar sitt beslut genom Karin Grönvall:

”Vi är införstådda med att det kan vara i princip omöjligt att hitta en annan lösning så nära inpå förestående möte”, säger hon i ett uttalande och fortsätter:

”Ett inställt WLIC 2024 är dock att föredra framför en kongress där alla deltagare inte kan känna sig trygga och där föreningen inte kan hålla den fria och öppna diskussion som är grundläggande för IFLA:s verksamhet.”

KB kommenterar även Iflas beslut om att sektionen ”LGBTQ+ Users Special Interest Group’s” ska hållas i ett annat land och inte listas som en del av programmet. Detta efter att Dubais utrikesdepartement meddelat att frågor om hbtq+ inte får finnas med under kongressen.

”Detta är inte förenligt med IFLA:s kärnvärde om främjande av mänskliga rättigheter och inkludering och går emot biblioteksväsendets uppdrag”, skriver Kungliga biblioteket i sitt uttalande.

”Det är heller inte rimligt att värdlandet sätter ramarna för vad som får eller inte får diskuteras under kongressen.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min