KB:s markering mot Iflas kongress: "Ett inställt WLIC är att föredra"

31 jul 2023 • < 1 min

Iflas beslut om att hålla 2024 års världskongress WLIC i Dubai har kritiserats hårt från flera håll. Nu tar även Kungliga biblioteket ställning i frågan.

Sedan den internationella biblioteksfederationen Ifla, i mitten av juni, meddelade att man valt Dubai som värdland för världskongressen WLIC 2024 har kritiken växt.

Helene Öberg, ordförande för Svensk biblioteksförening, kallar det för ”en stor besvikelse” och pekar på landets omtalade brister i mänskliga och demokratiska rättigheter. ”Djupt problematiskt”, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall i en tidigare kommentar till Biblioteksbladet. Även tongivande röster från bland annat Danmarks biblioteksförening, Norsk biblioteksförening och Amnesty har kritiserat beslutet.

Som ett led i att hantera kritiken har Ifla, som via ordförande Barbara Lison tidigare också har kommenterat beslutet, valt att starta en omröstning bland sina medlemmar. Där ombeds medlemmarna att ta ställning för eller emot beslutet om att hålla kongressen i Dubai.

Ytterligare en röst som nu officiellt tar avstånd från Iflas beslut är Kungliga biblioteket (KB). Nationalbiblioteket motiverar sitt beslut genom Karin Grönvall:

”Vi är införstådda med att det kan vara i princip omöjligt att hitta en annan lösning så nära inpå förestående möte”, säger hon i ett uttalande och fortsätter:

”Ett inställt WLIC 2024 är dock att föredra framför en kongress där alla deltagare inte kan känna sig trygga och där föreningen inte kan hålla den fria och öppna diskussion som är grundläggande för IFLA:s verksamhet.”

KB kommenterar även Iflas beslut om att sektionen ”LGBTQ+ Users Special Interest Group’s” ska hållas i ett annat land och inte listas som en del av programmet. Detta efter att Dubais utrikesdepartement meddelat att frågor om hbtq+ inte får finnas med under kongressen.

”Detta är inte förenligt med IFLA:s kärnvärde om främjande av mänskliga rättigheter och inkludering och går emot biblioteksväsendets uppdrag”, skriver Kungliga biblioteket i sitt uttalande.

”Det är heller inte rimligt att värdlandet sätter ramarna för vad som får eller inte får diskuteras under kongressen.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min