Oro för hot och politisk inblandning visar enkät från Dik

6 dec 2022 • 2 min

Medlemmar i fackförbundet Dik oroar sig för att allmänhetens förtroende för öppenhet och demokrati minskar. Många oroar sig också för att politiker inte ska värna principen om armlängds avstånd.  

Genomgående bland svaren i Diks enkät till förbundets offentliganställda medlemmar, bland dem många bibliotekarier, märks en oro för hur stabil principen om armlängds avstånd är. Även om relativt få medarbetare har utsatts för direkt politisk påverkan i sin yrkesutövning finns en oro, konstaterar Dik i rapporten som har fått namnet Vi vet ju hur det blev i Sölvesborg.

En medlem beskriver det så här: ”Det förekommer outtalade ’regler’. Som att man inte får ta in artister som anses vara SD-kritiska, inte skylta med regnbågar, inte visa bilder från författarsamtal för att författaren har slöja osv.”

En annan medlem berättar om politikers försök att påverka verksamheten: ”Oftast försöker man göra det på ett sätt så att det inte kan bevisas om det skulle hamna i media.”

Av dem som svarade på enkäten berättade 200 personer att de har uppvaktats med krav eller önskemål från politiker eller högre tjänstemän vid sidan av ordinarie beslutsvägar.

Läs också ›› Anna Troberg: ”Våra offentliganställda medlemmar befinner sig någonstans mittemellan klåfingriga politiker och en ibland väldigt polariserad allmänhet.”

Mer än två tredjedelar av de svarande anser också att det allmänna förtroendet minskar för öppenhet och demokrati.

En stor andel, över hälften, uppger också att tonaliteten i valrörelsen ökar risken för hat och hot mot deras arbetsplats eller verksamhet. Flera vittnar också om trakasserier, kränkningar och hot.

Med anledning av rapportens resultat kräver Dik att grundfinansieringen till kulturen stärks och att de offentliga arbetsgivarna tar ett större ansvar för hot som riktas mot medarbetare. Dik föreslår också att Myndigheten för kulturanalys får i uppdrag att granska otillbörlig politisk påverkan av offentlig kulturverksamhet, bland annat biblioteken.

Många av Diks medlemmar är bibliotekarier, men här finns också arkivarier, kommunikatörer och museianställda. Totalt svarade knappt 3 500 personer som är offentliganställda och medlemmar i Dik på enkäten. Hela rapporten finns att läsa här.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min