Oro för hot och politisk inblandning visar enkät från Dik

6 dec 2022 • 2 min

Medlemmar i fackförbundet Dik oroar sig för att allmänhetens förtroende för öppenhet och demokrati minskar. Många oroar sig också för att politiker inte ska värna principen om armlängds avstånd.  

Genomgående bland svaren i Diks enkät till förbundets offentliganställda medlemmar, bland dem många bibliotekarier, märks en oro för hur stabil principen om armlängds avstånd är. Även om relativt få medarbetare har utsatts för direkt politisk påverkan i sin yrkesutövning finns en oro, konstaterar Dik i rapporten som har fått namnet Vi vet ju hur det blev i Sölvesborg.

En medlem beskriver det så här: ”Det förekommer outtalade ’regler’. Som att man inte får ta in artister som anses vara SD-kritiska, inte skylta med regnbågar, inte visa bilder från författarsamtal för att författaren har slöja osv.”

En annan medlem berättar om politikers försök att påverka verksamheten: ”Oftast försöker man göra det på ett sätt så att det inte kan bevisas om det skulle hamna i media.”

Av dem som svarade på enkäten berättade 200 personer att de har uppvaktats med krav eller önskemål från politiker eller högre tjänstemän vid sidan av ordinarie beslutsvägar.

Läs också ›› Anna Troberg: ”Våra offentliganställda medlemmar befinner sig någonstans mittemellan klåfingriga politiker och en ibland väldigt polariserad allmänhet.”

Mer än två tredjedelar av de svarande anser också att det allmänna förtroendet minskar för öppenhet och demokrati.

En stor andel, över hälften, uppger också att tonaliteten i valrörelsen ökar risken för hat och hot mot deras arbetsplats eller verksamhet. Flera vittnar också om trakasserier, kränkningar och hot.

Med anledning av rapportens resultat kräver Dik att grundfinansieringen till kulturen stärks och att de offentliga arbetsgivarna tar ett större ansvar för hot som riktas mot medarbetare. Dik föreslår också att Myndigheten för kulturanalys får i uppdrag att granska otillbörlig politisk påverkan av offentlig kulturverksamhet, bland annat biblioteken.

Många av Diks medlemmar är bibliotekarier, men här finns också arkivarier, kommunikatörer och museianställda. Totalt svarade knappt 3 500 personer som är offentliganställda och medlemmar i Dik på enkäten. Hela rapporten finns att läsa här.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min