Oro för hot och politisk inblandning visar enkät från Dik

6 dec 2022 • 2 min

Medlemmar i fackförbundet Dik oroar sig för att allmänhetens förtroende för öppenhet och demokrati minskar. Många oroar sig också för att politiker inte ska värna principen om armlängds avstånd.  

Genomgående bland svaren i Diks enkät till förbundets offentliganställda medlemmar, bland dem många bibliotekarier, märks en oro för hur stabil principen om armlängds avstånd är. Även om relativt få medarbetare har utsatts för direkt politisk påverkan i sin yrkesutövning finns en oro, konstaterar Dik i rapporten som har fått namnet Vi vet ju hur det blev i Sölvesborg.

En medlem beskriver det så här: ”Det förekommer outtalade ’regler’. Som att man inte får ta in artister som anses vara SD-kritiska, inte skylta med regnbågar, inte visa bilder från författarsamtal för att författaren har slöja osv.”

En annan medlem berättar om politikers försök att påverka verksamheten: ”Oftast försöker man göra det på ett sätt så att det inte kan bevisas om det skulle hamna i media.”

Av dem som svarade på enkäten berättade 200 personer att de har uppvaktats med krav eller önskemål från politiker eller högre tjänstemän vid sidan av ordinarie beslutsvägar.

Läs också ›› Anna Troberg: ”Våra offentliganställda medlemmar befinner sig någonstans mittemellan klåfingriga politiker och en ibland väldigt polariserad allmänhet.”

Mer än två tredjedelar av de svarande anser också att det allmänna förtroendet minskar för öppenhet och demokrati.

En stor andel, över hälften, uppger också att tonaliteten i valrörelsen ökar risken för hat och hot mot deras arbetsplats eller verksamhet. Flera vittnar också om trakasserier, kränkningar och hot.

Med anledning av rapportens resultat kräver Dik att grundfinansieringen till kulturen stärks och att de offentliga arbetsgivarna tar ett större ansvar för hot som riktas mot medarbetare. Dik föreslår också att Myndigheten för kulturanalys får i uppdrag att granska otillbörlig politisk påverkan av offentlig kulturverksamhet, bland annat biblioteken.

Många av Diks medlemmar är bibliotekarier, men här finns också arkivarier, kommunikatörer och museianställda. Totalt svarade knappt 3 500 personer som är offentliganställda och medlemmar i Dik på enkäten. Hela rapporten finns att läsa här.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min