Anmälningsplikt för bibliotekarier lyfts i riksdagen

11 nov 2022 • < 1 min

Kommer utredningen om rapporteringsplikten leda att bibliotekarier tvingas anmäla besökare som befinner sig i landet illegalt? Den frågan ställer Lawen Redar (S) till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Med anledning av Tidöavtalet vänder sig Lawen Redar, ledamot i kulturutskottet, till migrationsministern med en skriftlig fråga i riksdagen. Enligt överenskommelsen mellan SD, M, KD och L ska kommuner och myndigheter vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Undantag från anmälningsplikten ska utredas och i Tidöavtalet nämns sjukvårdspersonal som exempel där det kan uppstå ”särskilt ömmande situationer”.

Förslaget har mött kritik från flera håll. Såväl från bibliotekarier (Torbjörn Nilsson: ”Krockar med vårt innersta” och Moa Stockstad: ”Vi måste lova varandra att inte ange”) som från fackligt håll. Anna Troberg, förbundsordförande i fackförbundet Dik skriver i en debattinlägg på Altinget att biblioteksväsendets demokratiska roll urholkas om ”tanken är att förvandla bibliotekariens roll från att vara informationsspecialister till informanter”.

Lawen Redar delar kritiken och konstaterar att förslaget krockar med portalparagrafen i Bibliotekslagen som slår fast att biblioteken ska vara en plats för alla. Samt att förtroendet för biblioteken skulle minska.

Hon vänder sig till migrationsminister Maria Malmer Stenergard, som ska svara skriftligt, med tre frågor:

  • Kommer migrationsministern att tillsätta en utredning där konsekvensen av förslaget kan innebära att bibliotekarier på folkbiblioteken tvingas till anmälningar av besökare?
  • Ser migrationsministern en konflikt mellan Bibliotekslagens portalparagraf om att ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” och Tidöavtalets punkt om skyldighet till anmälan?
  • Är besökare på biblioteksverksamhet enligt Tidöavtalet exempel på ”situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden”?

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min