Anmälningsplikt för bibliotekarier lyfts i riksdagen

11 nov 2022 • < 1 min

Kommer utredningen om rapporteringsplikten leda att bibliotekarier tvingas anmäla besökare som befinner sig i landet illegalt? Den frågan ställer Lawen Redar (S) till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Med anledning av Tidöavtalet vänder sig Lawen Redar, ledamot i kulturutskottet, till migrationsministern med en skriftlig fråga i riksdagen. Enligt överenskommelsen mellan SD, M, KD och L ska kommuner och myndigheter vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Undantag från anmälningsplikten ska utredas och i Tidöavtalet nämns sjukvårdspersonal som exempel där det kan uppstå ”särskilt ömmande situationer”.

Förslaget har mött kritik från flera håll. Såväl från bibliotekarier (Torbjörn Nilsson: ”Krockar med vårt innersta” och Moa Stockstad: ”Vi måste lova varandra att inte ange”) som från fackligt håll. Anna Troberg, förbundsordförande i fackförbundet Dik skriver i en debattinlägg på Altinget att biblioteksväsendets demokratiska roll urholkas om ”tanken är att förvandla bibliotekariens roll från att vara informationsspecialister till informanter”.

Lawen Redar delar kritiken och konstaterar att förslaget krockar med portalparagrafen i Bibliotekslagen som slår fast att biblioteken ska vara en plats för alla. Samt att förtroendet för biblioteken skulle minska.

Hon vänder sig till migrationsminister Maria Malmer Stenergard, som ska svara skriftligt, med tre frågor:

  • Kommer migrationsministern att tillsätta en utredning där konsekvensen av förslaget kan innebära att bibliotekarier på folkbiblioteken tvingas till anmälningar av besökare?
  • Ser migrationsministern en konflikt mellan Bibliotekslagens portalparagraf om att ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” och Tidöavtalets punkt om skyldighet till anmälan?
  • Är besökare på biblioteksverksamhet enligt Tidöavtalet exempel på ”situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden”?

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min