Anmälningsplikt för bibliotekarier lyfts i riksdagen

11 nov 2022 • < 1 min

Kommer utredningen om rapporteringsplikten leda att bibliotekarier tvingas anmäla besökare som befinner sig i landet illegalt? Den frågan ställer Lawen Redar (S) till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Med anledning av Tidöavtalet vänder sig Lawen Redar, ledamot i kulturutskottet, till migrationsministern med en skriftlig fråga i riksdagen. Enligt överenskommelsen mellan SD, M, KD och L ska kommuner och myndigheter vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Undantag från anmälningsplikten ska utredas och i Tidöavtalet nämns sjukvårdspersonal som exempel där det kan uppstå ”särskilt ömmande situationer”.

Förslaget har mött kritik från flera håll. Såväl från bibliotekarier (Torbjörn Nilsson: ”Krockar med vårt innersta” och Moa Stockstad: ”Vi måste lova varandra att inte ange”) som från fackligt håll. Anna Troberg, förbundsordförande i fackförbundet Dik skriver i en debattinlägg på Altinget att biblioteksväsendets demokratiska roll urholkas om ”tanken är att förvandla bibliotekariens roll från att vara informationsspecialister till informanter”.

Lawen Redar delar kritiken och konstaterar att förslaget krockar med portalparagrafen i Bibliotekslagen som slår fast att biblioteken ska vara en plats för alla. Samt att förtroendet för biblioteken skulle minska.

Hon vänder sig till migrationsminister Maria Malmer Stenergard, som ska svara skriftligt, med tre frågor:

  • Kommer migrationsministern att tillsätta en utredning där konsekvensen av förslaget kan innebära att bibliotekarier på folkbiblioteken tvingas till anmälningar av besökare?
  • Ser migrationsministern en konflikt mellan Bibliotekslagens portalparagraf om att ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” och Tidöavtalets punkt om skyldighet till anmälan?
  • Är besökare på biblioteksverksamhet enligt Tidöavtalet exempel på ”situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden”?

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min