Anmälningsplikt för bibliotekarier lyfts i riksdagen

11 nov 2022 • < 1 min

Kommer utredningen om rapporteringsplikten leda att bibliotekarier tvingas anmäla besökare som befinner sig i landet illegalt? Den frågan ställer Lawen Redar (S) till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Med anledning av Tidöavtalet vänder sig Lawen Redar, ledamot i kulturutskottet, till migrationsministern med en skriftlig fråga i riksdagen. Enligt överenskommelsen mellan SD, M, KD och L ska kommuner och myndigheter vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Undantag från anmälningsplikten ska utredas och i Tidöavtalet nämns sjukvårdspersonal som exempel där det kan uppstå ”särskilt ömmande situationer”.

Förslaget har mött kritik från flera håll. Såväl från bibliotekarier (Torbjörn Nilsson: ”Krockar med vårt innersta” och Moa Stockstad: ”Vi måste lova varandra att inte ange”) som från fackligt håll. Anna Troberg, förbundsordförande i fackförbundet Dik skriver i en debattinlägg på Altinget att biblioteksväsendets demokratiska roll urholkas om ”tanken är att förvandla bibliotekariens roll från att vara informationsspecialister till informanter”.

Lawen Redar delar kritiken och konstaterar att förslaget krockar med portalparagrafen i Bibliotekslagen som slår fast att biblioteken ska vara en plats för alla. Samt att förtroendet för biblioteken skulle minska.

Hon vänder sig till migrationsminister Maria Malmer Stenergard, som ska svara skriftligt, med tre frågor:

  • Kommer migrationsministern att tillsätta en utredning där konsekvensen av förslaget kan innebära att bibliotekarier på folkbiblioteken tvingas till anmälningar av besökare?
  • Ser migrationsministern en konflikt mellan Bibliotekslagens portalparagraf om att ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” och Tidöavtalets punkt om skyldighet till anmälan?
  • Är besökare på biblioteksverksamhet enligt Tidöavtalet exempel på ”situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden”?

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min