Anmälningsplikt för bibliotekarier lyfts i riksdagen

11 nov 2022 • < 1 min

Kommer utredningen om rapporteringsplikten leda att bibliotekarier tvingas anmäla besökare som befinner sig i landet illegalt? Den frågan ställer Lawen Redar (S) till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Med anledning av Tidöavtalet vänder sig Lawen Redar, ledamot i kulturutskottet, till migrationsministern med en skriftlig fråga i riksdagen. Enligt överenskommelsen mellan SD, M, KD och L ska kommuner och myndigheter vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Undantag från anmälningsplikten ska utredas och i Tidöavtalet nämns sjukvårdspersonal som exempel där det kan uppstå ”särskilt ömmande situationer”.

Förslaget har mött kritik från flera håll. Såväl från bibliotekarier (Torbjörn Nilsson: ”Krockar med vårt innersta” och Moa Stockstad: ”Vi måste lova varandra att inte ange”) som från fackligt håll. Anna Troberg, förbundsordförande i fackförbundet Dik skriver i en debattinlägg på Altinget att biblioteksväsendets demokratiska roll urholkas om ”tanken är att förvandla bibliotekariens roll från att vara informationsspecialister till informanter”.

Lawen Redar delar kritiken och konstaterar att förslaget krockar med portalparagrafen i Bibliotekslagen som slår fast att biblioteken ska vara en plats för alla. Samt att förtroendet för biblioteken skulle minska.

Hon vänder sig till migrationsminister Maria Malmer Stenergard, som ska svara skriftligt, med tre frågor:

  • Kommer migrationsministern att tillsätta en utredning där konsekvensen av förslaget kan innebära att bibliotekarier på folkbiblioteken tvingas till anmälningar av besökare?
  • Ser migrationsministern en konflikt mellan Bibliotekslagens portalparagraf om att ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” och Tidöavtalets punkt om skyldighet till anmälan?
  • Är besökare på biblioteksverksamhet enligt Tidöavtalet exempel på ”situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden”?

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

English

ESSAY: Librarians have responsibilities in these times

Global tensions with war, economic instability, climate threats – in addition to internal challenges. But a historical review shows that even in past crises IFLA has managed to maintain free research and truth, as well as access to information and freedom of expression, writes former IFLA president Alex Byrne.

28 nov 2022 • 7 min

English

Fear. Illness. Silence.

REPORTAGE What is happening within IFLA? In search of answers, journalist Lisa Bjurwald travelled to The Hague, where IFLA’s headquarters are located. She found a culture of silence and an organisation that lacks confidence in its leaders.

28 nov 2022 • 13 min

English

Closed doors damage trust

SURVEY Limited transparency and poor communication. Biblioteksbladet’s survey shows that the turbulence is raising questions among IFLA members in Sweden.

28 nov 2022 • 5 min

English

Out of Step with the Times

There was also testimony of an outdated leadership style in his previous place of work. Nevertheless, Gerald Leitner was given the task of modernising the global library sector.

27 nov 2022 • 3 min

English

The Whistleblower

Suzanne Reid was an employee representative at IFLA headquarters. She has since changed careers and recovered from the experience. IFLA she feels, however, is beyond rescue.

27 nov 2022 • 6 min

Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

English

IFLA needs to change

CHRONICLE Karin Linder, secretary general, Swedish Library Association: Why is the Swedish Library Association fighting with IFLA? The answers are rooted in the principles of democracy and responsibility.

25 nov 2022 • 2 min

Reportage

Rädsla. Sjukdom. Tystnad.

Vad händer inom Ifla? Journalisten Lisa Bjurwald åkte till Haag där biblioteks­­federationens huvudkontor ligger. Hon fann en kompakt tystnadskultur och en skräckslagen organisation utan förtroende för sin ledning.

24 nov 2022 • 13 min