SKR: ”Tveksamt att stänga alla bibliotek”

18 dec 2020 • < 1 min

Folkbibliotekens verksamhet bygger mycket på fysisk tillgänglighet, skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett förtydligande.

Eftersom bibliotekslagen säger att folkbibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla bedömer SKR att det är tveksamt om en kommun helt och hållet kan stänga alla kommunens bibliotek under en obestämd tidsperiod. Däremot har kommuner stor frihet att organisera utbudet av bibliotek. I lagen regleras inte öppettider och inte heller hur många bibliotek som ska vara öppna i en kommun.

SKR, som är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner, har fått många frågor om vad som gäller för bibliotekens verksamhet under pandemin och svarar på flera av dem på sin hemsida.

Bland annat skriver SKR att folkbibliotekens verksamhet ”i mångt och mycket bygger på att det finns en fysisk tillgänglighet till bibliotekens lokaler”.

En stor del av verksamheten kan dock erbjudas digitalt. Men bibliotekslagen ställer alltså krav på att biblioteken ska vara tillgängliga för alla. Eftersom alla människor av olika skäl inte kan ta del av verksamheten digitalt torde kravet på tillgänglighet innebära att de digitala delarna inte fullt ut kan ersätta möjligheten att få hjälp på plats. Men eftersom kommunen har stor frihet att forma biblioteksverksamheten, bör huvuddelen av verksamheten kunna erbjudas digitalt.

Hela skrivelsen finns att läsa här.

Läs mer ››

Regeringen: Stäng biblioteken omedelbart

Alvesta stänger – Västerås planerar för dubbla scenarier

Karin Linder, Svensk biblioteksförening: ”Fel att nämna bibliotek i samma mening som badhus”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min