SKR: ”Tveksamt att stänga alla bibliotek”

18 dec 2020 • < 1 min

Folkbibliotekens verksamhet bygger mycket på fysisk tillgänglighet, skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett förtydligande.

Eftersom bibliotekslagen säger att folkbibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla bedömer SKR att det är tveksamt om en kommun helt och hållet kan stänga alla kommunens bibliotek under en obestämd tidsperiod. Däremot har kommuner stor frihet att organisera utbudet av bibliotek. I lagen regleras inte öppettider och inte heller hur många bibliotek som ska vara öppna i en kommun.

SKR, som är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner, har fått många frågor om vad som gäller för bibliotekens verksamhet under pandemin och svarar på flera av dem på sin hemsida.

Bland annat skriver SKR att folkbibliotekens verksamhet ”i mångt och mycket bygger på att det finns en fysisk tillgänglighet till bibliotekens lokaler”.

En stor del av verksamheten kan dock erbjudas digitalt. Men bibliotekslagen ställer alltså krav på att biblioteken ska vara tillgängliga för alla. Eftersom alla människor av olika skäl inte kan ta del av verksamheten digitalt torde kravet på tillgänglighet innebära att de digitala delarna inte fullt ut kan ersätta möjligheten att få hjälp på plats. Men eftersom kommunen har stor frihet att forma biblioteksverksamheten, bör huvuddelen av verksamheten kunna erbjudas digitalt.

Hela skrivelsen finns att läsa här.

Läs mer ››

Regeringen: Stäng biblioteken omedelbart

Alvesta stänger – Västerås planerar för dubbla scenarier

Karin Linder, Svensk biblioteksförening: ”Fel att nämna bibliotek i samma mening som badhus”

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min