Stärkt personal största behovet

14 feb 2022 • 2 min

Möjlighet att stärka personalen sticker ut som det största behovet på landets folkbibliotek när bibliotekschefer svarar på Biblioteksbladets enkätundersökning. Inte minst gäller det den utåtriktade verksamheten och möjligheten att nå fler.

”Vilket är det enskilt största behovet för biblioteksverksamheten i din kommun?” Så löd en av frågorna i den undersökning som runt 180 bibliotekschefer deltog i.

Stärkt mediebudget, stärkta resurser för annan verksamhet, bättre och mer ändamålsenliga lokaler och kompetensutveckling, önskar sig många. Men det som fler än hälften, 54,9 procent, behöver allra mest, är stärkt personal.

 

Samtidigt visar samma undersökning att budgeten har krympt på vart tionde folkbibliotek i landet och på många håll kämpar personal med att uppfylla sitt grunduppdrag.

Allt annat går att lösa, men vi har svårt att bemanna de bibliotek vi har med dagens personalbudget

En chef svarade: ”Allt annat går att lösa, men vi har svårt att bemanna de bibliotek vi har med dagens personalbudget”.

En annan skrev: ”Om biblioteken ska göra skillnad och bidra till den demokratiska utvecklingen behöver vi vara många som delar på uppdraget, vi behöver vara en bred mångfald personer så att vi representerar olika grupper i vårt samhälle”.

En tredje chef konstaterade att de behöver förstärkning gällande såväl personalresurser som befintlig personals kompetenser ”utifrån nya utmaningar och ökade förväntningar och krav”.
Att kunna bemanna lånedisken samtidigt som man ska räcka till för all övrig läsfrämjande verksamhet, det lyftes också som ett ständigt och återkommande problem.

Rebecca Willoughby är bibliotekschef i Partille utanför Göteborg. Hon liksom Knivstas Carin Carlsson efterlyser personal som kan jobba med utåtriktad biblioteksverksamhet utanför bibliotekets väggar. De vill nå fler och nya biblioteksbesökare i sina kommuner.

”Jag tänker generellt att det är viktigt att synas mer i samhället.”, förklarar Rebecca Willoughby och fortsätter i sitt mejl:

”Många vet inte att vi exempelvis har böcker och tidningar på en mängd olika språk, tv-spel till utlån, e-tjänster för böcker och film för att nämna lite av det som finns. Biblioteken tillhör ju de facto alla invånare och därför borde också bibliotekets utbud och kompetens paketeras och marknadsföras trots att vi är en kommunal verksamhet”.

Hon menar att den utåtriktade verksamheten skulle kunna se ut på många olika sätt och om bara resurser och tid fanns så skulle det också finnas många kreativa idéer och lösningar. Hon lägger till att det är ett givet mål att jobba aktivt för att fler ska besöka biblioteket i Partille.

”Det gynnar individen och demokratin i stort om man kan läsa, förstå och uttrycka sin åsikt”.

Carin Carlsson i Knivsta använder ordet uppsökande i stället för utåtriktad verksamhet.

– Knivsta är en kommun som växer så det knakar och vi har inte blivit fler här på biblioteket på många, många år. Det är tydligt för oss, inte minst efter pandemin, att vi inte når alla. Till exempel har äldre på landsbygden här har haft problem att ta del av det vi erbjuder, säger Carin Carlsson.

Det är viktigt att få politiker att förstå vad det är vad vi gör på biblioteket

Carin Carlsson, bibliotekschef Knivsta
Även barn som bor långt från det enda biblioteket och de som nyss har kommit till Sverige, tillhör de målgrupper som hon skulle vilja nå. Hon nämner också att hon önskar att det fanns möjlighet att på ett annat sätt vara där ungdomar är, där andra verksamheter redan finns.

– Det är viktigt att få politiker att förstå vad det är vad vi gör på biblioteket. Att de inser att vi skapar möten och är en del av det inte minst barn och unga behöver för att ha en meningsfull fritid. Min åsikt är att biblioteket för att kunna klara sitt uppdrag och för att kunna möta framtida behov och arbeta mer flexibelt, behöver mer resurser, understryker Carin Carlsson.

Läs också ›› Minskad biblioteksbudget med 35 procent i Uppvidinge kommun

Fotnot: Enkäten genomfördes under januari och mejlades direkt till folkbibliotekens chefer i landets tio största kommuner. Övriga chefer har nåtts via den centrala mejladressen i respektive kommun. Svar kom från 184 av 290 kommuner.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min