Stockholms stadsbibliotek lämnar Ifla

12 dec 2022 • 2 min

Försök att stoppa Biblioteksbladets publiceringar om situationen inom Ifla är ett skäl till att Stockholms stadsbibliotek lämnar Ifla. ”Jag förväntar mig att Iflas ledning och styrelse tar den uppkomna förtroendekrisen på allvar”, säger Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

Daniel Forsman och Barbara Lison.

I ett mejl till Iflas styrelse framhåller Daniel Forsman att Biblioteksbladets granskande journalistik har bidragit till att avslöja allvarliga problem inom Ifla. ”Agerandet från organisationens styrelse har dock skapat en förtroendekris som har föranlett Stockholms stadsbibliotek att redan tidigare efterfråga mer transparens.”

Forsman konstaterar att Iflas plan för förändring, som lades fram vid Wlic-konferensen i Dublin i juli, ”verkar lovande”, men landar ändå i beskedet att Stockholms stadsbibliotek inte kommer att förnya sitt medlemskap i Ifla inför nästa år.

I mejlet nämner Daniel Forsman hot från Ifla om att Biblioteksbladets rapportering ska få juridiska följder samt att Svensk biblioteksförening har utsatts för påtryckningar om att tysta sin tidning.

”Iflas värdegrund stöder yttrandefrihet och en fri press. Genom att agera så här vid granskning förlorar Ifla trovärdighet och föregår med dåligt exempel.”

Till Biblioteksbladet säger Daniel Forsman att han förväntar sig att Iflas ledning och styrelse tar förtroendekrisen på allvar och visar prov på handling framåt. Han hoppas även att de organisationer som förblir medlemmar använder sin position och röstar för förändring vid kommande nomineringar, något Stockholms stadsbibliotek inte kommer att kunna göra.

– Vi väljer i och med detta bort den möjligheten, men hoppas att ställningstagandet bidrar till att förstärka allvaret i situationen, säger Daniel Forsman.

I ett mejl till Biblioteksbladet uppger Iflas styrelseordförande Barbara Lison att hon inte kan kommentera Stockholms stadsbiblioteks val att inte förnya sitt medlemskap.

Som en direkt följd av det som framkommit i Biblioteksbladets rapportering flaggade Daniel Forsman redan i våras för möjligheten att lämna Ifla.

Forsman fick svar från Halo Locher, som i våras fungerade som Iflas tillförordnade generalsekreterare i den avsatte Gerald Leitners ställe. Locher beklagade att ”den svenska tidningen Biblioteksbladet publicerar anklagelser från oklara källor” och uppmanade Daniel Forsman att ”försöka påverka” Biblioteksbladet att publicera ett uttalande från Ifla. Halo Locher aviserade också avsikten att kontakta ordföranden för Svensk biblioteksförening ”som tycks vara tidningens utgivare”.

Iflas styrelse hade möte förra veckan. På en direkt fråga om vad som kom ut av mötet svarar Barbara Lison att detta kommer att meddelas under de kommande veckorna.

Läs också ››
Karin Linder om uppmaningarna från Ifla med anledning av Biblioteksbladets publiceringar
Reportage: Rädsla. Sjukdom. Tystnad

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min