Stockholms stadsbibliotek lämnar Ifla

12 dec 2022 • 2 min

Försök att stoppa Biblioteksbladets publiceringar om situationen inom Ifla är ett skäl till att Stockholms stadsbibliotek lämnar Ifla. ”Jag förväntar mig att Iflas ledning och styrelse tar den uppkomna förtroendekrisen på allvar”, säger Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

Daniel Forsman och Barbara Lison.

I ett mejl till Iflas styrelse framhåller Daniel Forsman att Biblioteksbladets granskande journalistik har bidragit till att avslöja allvarliga problem inom Ifla. ”Agerandet från organisationens styrelse har dock skapat en förtroendekris som har föranlett Stockholms stadsbibliotek att redan tidigare efterfråga mer transparens.”

Forsman konstaterar att Iflas plan för förändring, som lades fram vid Wlic-konferensen i Dublin i juli, ”verkar lovande”, men landar ändå i beskedet att Stockholms stadsbibliotek inte kommer att förnya sitt medlemskap i Ifla inför nästa år.

I mejlet nämner Daniel Forsman hot från Ifla om att Biblioteksbladets rapportering ska få juridiska följder samt att Svensk biblioteksförening har utsatts för påtryckningar om att tysta sin tidning.

”Iflas värdegrund stöder yttrandefrihet och en fri press. Genom att agera så här vid granskning förlorar Ifla trovärdighet och föregår med dåligt exempel.”

Till Biblioteksbladet säger Daniel Forsman att han förväntar sig att Iflas ledning och styrelse tar förtroendekrisen på allvar och visar prov på handling framåt. Han hoppas även att de organisationer som förblir medlemmar använder sin position och röstar för förändring vid kommande nomineringar, något Stockholms stadsbibliotek inte kommer att kunna göra.

– Vi väljer i och med detta bort den möjligheten, men hoppas att ställningstagandet bidrar till att förstärka allvaret i situationen, säger Daniel Forsman.

I ett mejl till Biblioteksbladet uppger Iflas styrelseordförande Barbara Lison att hon inte kan kommentera Stockholms stadsbiblioteks val att inte förnya sitt medlemskap.

Som en direkt följd av det som framkommit i Biblioteksbladets rapportering flaggade Daniel Forsman redan i våras för möjligheten att lämna Ifla.

Forsman fick svar från Halo Locher, som i våras fungerade som Iflas tillförordnade generalsekreterare i den avsatte Gerald Leitners ställe. Locher beklagade att ”den svenska tidningen Biblioteksbladet publicerar anklagelser från oklara källor” och uppmanade Daniel Forsman att ”försöka påverka” Biblioteksbladet att publicera ett uttalande från Ifla. Halo Locher aviserade också avsikten att kontakta ordföranden för Svensk biblioteksförening ”som tycks vara tidningens utgivare”.

Iflas styrelse hade möte förra veckan. På en direkt fråga om vad som kom ut av mötet svarar Barbara Lison att detta kommer att meddelas under de kommande veckorna.

Läs också ››
Karin Linder om uppmaningarna från Ifla med anledning av Biblioteksbladets publiceringar
Reportage: Rädsla. Sjukdom. Tystnad

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min