Stockholms stadsbibliotek lämnar Ifla

12 dec 2022 • 2 min

Försök att stoppa Biblioteksbladets publiceringar om situationen inom Ifla är ett skäl till att Stockholms stadsbibliotek lämnar Ifla. ”Jag förväntar mig att Iflas ledning och styrelse tar den uppkomna förtroendekrisen på allvar”, säger Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

Daniel Forsman och Barbara Lison.

I ett mejl till Iflas styrelse framhåller Daniel Forsman att Biblioteksbladets granskande journalistik har bidragit till att avslöja allvarliga problem inom Ifla. ”Agerandet från organisationens styrelse har dock skapat en förtroendekris som har föranlett Stockholms stadsbibliotek att redan tidigare efterfråga mer transparens.”

Forsman konstaterar att Iflas plan för förändring, som lades fram vid Wlic-konferensen i Dublin i juli, ”verkar lovande”, men landar ändå i beskedet att Stockholms stadsbibliotek inte kommer att förnya sitt medlemskap i Ifla inför nästa år.

I mejlet nämner Daniel Forsman hot från Ifla om att Biblioteksbladets rapportering ska få juridiska följder samt att Svensk biblioteksförening har utsatts för påtryckningar om att tysta sin tidning.

”Iflas värdegrund stöder yttrandefrihet och en fri press. Genom att agera så här vid granskning förlorar Ifla trovärdighet och föregår med dåligt exempel.”

Till Biblioteksbladet säger Daniel Forsman att han förväntar sig att Iflas ledning och styrelse tar förtroendekrisen på allvar och visar prov på handling framåt. Han hoppas även att de organisationer som förblir medlemmar använder sin position och röstar för förändring vid kommande nomineringar, något Stockholms stadsbibliotek inte kommer att kunna göra.

– Vi väljer i och med detta bort den möjligheten, men hoppas att ställningstagandet bidrar till att förstärka allvaret i situationen, säger Daniel Forsman.

I ett mejl till Biblioteksbladet uppger Iflas styrelseordförande Barbara Lison att hon inte kan kommentera Stockholms stadsbiblioteks val att inte förnya sitt medlemskap.

Som en direkt följd av det som framkommit i Biblioteksbladets rapportering flaggade Daniel Forsman redan i våras för möjligheten att lämna Ifla.

Forsman fick svar från Halo Locher, som i våras fungerade som Iflas tillförordnade generalsekreterare i den avsatte Gerald Leitners ställe. Locher beklagade att ”den svenska tidningen Biblioteksbladet publicerar anklagelser från oklara källor” och uppmanade Daniel Forsman att ”försöka påverka” Biblioteksbladet att publicera ett uttalande från Ifla. Halo Locher aviserade också avsikten att kontakta ordföranden för Svensk biblioteksförening ”som tycks vara tidningens utgivare”.

Iflas styrelse hade möte förra veckan. På en direkt fråga om vad som kom ut av mötet svarar Barbara Lison att detta kommer att meddelas under de kommande veckorna.

Läs också ››
Karin Linder om uppmaningarna från Ifla med anledning av Biblioteksbladets publiceringar
Reportage: Rädsla. Sjukdom. Tystnad

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min