Stadsbiblioteket i Stockholm kan lämna Ifla

10 maj 2022 • 4 min

Biblioteksbladet har i flera artiklar avslöjat anklagelser om mobbning och trakasserier inom den internationella biblioteksfederationen Ifla. Nu överväger Stockholms stadsbibliotek att säga upp sitt medlemskap i organisationen.

”Förtroendekris.” Det var ordet Daniel Forsman valde som ärendemening i ett mejl han nyligen skickade till styrelsen och ledningen för Ifla.

Bakgrunden var Biblioteksbladets rapportering om arbetsmiljön på Iflas kansli och att generalsekreteraren Gerald Leitner fått sparken.

Enligt ett internt larm från en medarbetare i slutet av förra året har personalomsättningen under Leitner varit hög och det har förekommit trakasserier och mobbning. Dessutom ska Leitner med Ifla-styrelsens goda minne regelmässigt ha flugit business class och övernattat på femstjärniga hotell.

Efter att kritiken framfördes tog styrelsen i vintras initiativ till två oberoende interna granskningar. Enligt såväl Gerald Leitner som styrelsen har dessa undersökningar inte lett till slutsatser i linje med kritiken. Resultaten har dock inte offentliggjorts och enligt uppgift till Biblioteksbladet har Iflas styrelse endast tagit del av papperskopior av rapporterna som sedan samlats in för att inte få spridning.

Om det visar sig att pengarna inte används ansvarsfullt av Ifla, då är det klart att det även påverkar förtroendet för oss.

Daniel Forsman
Vid ett styrelsemöte i mars fick Gerald Leitner sparken med omedelbar verkan och den enda grund till detta som har angetts är olikheter i synen på hur Ifla ska ledas.

I början av april krävde Adjoa Boateng, ledamot i Iflas styrelse och ordförande i organisationens professionella råd, en misstroendeförklaring mot styrelseordförande Barbara Lison. Enligt Boateng var Lison den enda styrelseledamot som motsatte sig uppsägningen av Gerald Leitner.

Uppgifterna i Biblioteksbladets artiklar ledde i slutet av april till att Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman i ett mejl till ledning och styrelse flaggade för möjligheten att Stockholms stadsbibliotek begär utträde ur Ifla.

– Man blir besviken och förvånad för man vill ju att Ifla som organisation ska stå över den här typen av beskrivningar, säger han till Biblioteksbladet.

I mejlet påtalar Daniel Forsman att Ifla drabbats av en trovärdighetskris – ”det som nu följer kommer att avgöra förtroendet för organisation”. Han framhåller vikten av transparens och att ett eventuellt misslyckande med att återuppbygga förtroendet skulle leda till att Stockholms stadsbibliotek säger upp sitt medlemskap.

Medlemskapet kostar inte mer än fem-sex tusen kronor per år, men det är ändå viktigt vad biblioteket förknippas med, framhåller Forsman.

–  Att stötta Ifla som ett organ för kompetensutveckling och nätverkande, tror jag Stockholms skattebetalare har stor förståelse för. Men om det visar sig att pengarna inte används ansvarsfullt av Ifla, då är det klart att det även påverkar förtroendet för oss.

Halo Locher

I sitt svar till Daniel Forsman skriver Iflas tillförordnade generalsekreterare Halo Locher att organisationen ogärna tappar en medlem. Locher försäkrar att situationen ska klargöras och att detta kommer att ske innan världskongressen Ifla Wlic äger rum i Dublin i slutet av juli.

Halo Locher beklagar vidare att ”den svenska tidningen Biblioteksbladet publicerar anklagelser från oklara källor”.

I mejlet uppmanas Daniel Forsman att ”försöka påverka” Biblioteksbladet att publicera ett uttalande från Ifla. Halo Locher aviserar också sin avsikt att kontakta ordföranden för Svensk biblioteksförening ”som tycks vara tidningens utgivare”.

Han avslutar med att hänvisa Daniel Forsman till ett uttalande som Ifla gjorde i mitten av april, som ett svar på Biblioteksbladets artikel om det interna larmet samt kritiken från Adjoa Boateng. Styrelsen skriver där att man inte vill och kan kommentera anklagelserna – men att man inte delar dem – samt att man beklagar att interna diskussioner har nått offentligheten och att det bryter mot ”konfidentialitet”, ”kollegialitet” och enskildas integritet.

– Jag hade önskat att man mycket tydligare pekat på en väg framåt. Samtidigt förstår jag att det pågår en intern process där man inte kan vara fullt transparent, säger Daniel Forsman som även är ledamot i styrelsen för Svensk biblioteksförening som äger Biblioteksbladet.

Forsmans kommentar till Ifla-ledningens kritik mot publiceringarna är att organisationens representanter har fått möjlighet att kommentera uppgifterna som framkommit men att man inte har gjort det samt att Biblioteksbladet har följt god pressetisk sed.

– Med en vision om demokrati och människors fria tillgång till information, så är det väldigt tråkigt att Ifla angriper fri media i stället för att se över sin egen organisation och hur man verkar.

Daniel Forsmans bedömning är att Ifla saknar vana vid journalistisk granskning.

Och hur blir det med Stockholms stadsbiblioteks medlemskap?

– Nu har vi gjort vårt uttalande och vi sätter på så vis press på Ifla. Sedan får vi se vad de presenterar i Dublin på Wlic. Beroende på hur de svarar upp, får vi ta ställning till om det skapar förtroende eller inte.

Biblioteksbladet har sökt Halo Locher och Iflas ordförande Barbara Lison för att ge dem möjlighet att kommentera Daniel Forsmans brev samt svara på frågor. Ingen av dem har återkommit. Det är samma förfarande som vid tidigare publiceringar. Även då har Iflas företrädare förblivit tysta och avböjt att besvara frågor, eller hänvisat till skriftliga uttalanden.

Tidigare rapportering om Ifla ››

Personalens nödrop till styrelsen ”Alla är i fara”

Allvarliga anklagelser ”Jag är skakad”

Minskat förtroende: ”Nu krävs transparens”

Turbulens i styrelsen – Leitner avsatt

Stockholms stadsbibliotek, Asplundhuset.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min