Var fjärde bibliotekschef: Inte samma verksamhet 2024 som 2023

21 feb 2024 • 2 min

Krympande resurser gör det omöjligt att ha samma verksamhet 2024 som tidigare, uppger var fjärde bibliotekschef i Biblioteksbladets enkätundersökning. Men det kommer att bli bättre – innan det blir sämre igen.

Krympande tid för läsfrämjande insatser, stängda filialer, indragna bokbussar, minskade öppettider. Det är några av följderna när åtta av tio folkbibliotek ska bedriva sin verksamhet med mindre budget än förra året.

Frågan som landets folkbibliotekschefer har svarat på lyder: ”Kommer biblioteket att kunna upprätthålla samma verksamhetsnivå i år som förra året?”

Medan drygt hälften (55 procent) har uppgett att de kommer att kunna bedriva samma verksamhet och knappt en femtedel (19 procent) att de inte vet, svarar en fjärdedel (25 procent) nej på frågan. Ur fritextsvaren:

”Vi kommer att dra ned på öppettiderna på närbiblioteken, bemannade lördagar tas bort.”

”Inte samma service för bokbussbesökarna.”

”Vi försöker att hålla samma nivå på bibliotekets service och verksamhet även under 2024. Dock har ganska mycket blivit dyrare och det påverkar delvis vår verksamhet.”

”Besparingarna tas på obesatta tjänst, resor och konferenser samt annonsering i fysiska tidningar.”

”Besparingen på en heltidstjänst leder till minskade öppettider samt neddragning av viss verksamhet i form av utvecklingsarbete och aktiviteter.”

”Vikarie- och övertidsstopp.”

”Vi kommer att ha svårt att jobba lika mycket uppsökande mot skola, förskola, äldreomsorg.”

Sandra Lindström (V), ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid samt kommunalråd i Solna. Foto: Solna stad

Sandra Lindström (V), ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för kultur och fritid, konstaterar att resultatet stämmer överens med den allmänna situationen runtom i landet.

– Kommuner och regioner är under väldigt stark ekonomisk press för närvarande och det är väldigt få verksamhetschefer inom någon kommunal eller regional verksamhet som säger att de inte behöver göra nedskärningar.

SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. Foto: SKR

Men enligt SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog kan det snart ljusna.

– Tittar vi några år framåt, 2025, och 2026, så ser det ju ganska bra ut för den kommunala ekonomin, under förutsättning att inflationen går ned och konjunkturen går tillbaka till det normala.

Därefter är det sannolikt att det vänder till det sämre igen, i följderna av tilltagande demografiska förändringar med en allt större andel äldre i befolkningen och en krympande andel personer i arbetsför ålder.

– Då måste man ju också styra om resurserna, säger Annika Wallenskog.

Enkätundersökningen genomfördes under januari och skickades till cheferna för folkbiblioteken i landets 290 kommuner. 222 svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 76 procent.

Läs också ›› Habo: ”Vi skulle behöva jobba mer med läsning”

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min