Var fjärde bibliotekschef: Inte samma verksamhet 2024 som 2023

21 feb 2024 • 2 min

Krympande resurser gör det omöjligt att ha samma verksamhet 2024 som tidigare, uppger var fjärde bibliotekschef i Biblioteksbladets enkätundersökning. Men det kommer att bli bättre – innan det blir sämre igen.

Krympande tid för läsfrämjande insatser, stängda filialer, indragna bokbussar, minskade öppettider. Det är några av följderna när åtta av tio folkbibliotek ska bedriva sin verksamhet med mindre budget än förra året.

Frågan som landets folkbibliotekschefer har svarat på lyder: ”Kommer biblioteket att kunna upprätthålla samma verksamhetsnivå i år som förra året?”

Medan drygt hälften (55 procent) har uppgett att de kommer att kunna bedriva samma verksamhet och knappt en femtedel (19 procent) att de inte vet, svarar en fjärdedel (25 procent) nej på frågan. Ur fritextsvaren:

”Vi kommer att dra ned på öppettiderna på närbiblioteken, bemannade lördagar tas bort.”

”Inte samma service för bokbussbesökarna.”

”Vi försöker att hålla samma nivå på bibliotekets service och verksamhet även under 2024. Dock har ganska mycket blivit dyrare och det påverkar delvis vår verksamhet.”

”Besparingarna tas på obesatta tjänst, resor och konferenser samt annonsering i fysiska tidningar.”

”Besparingen på en heltidstjänst leder till minskade öppettider samt neddragning av viss verksamhet i form av utvecklingsarbete och aktiviteter.”

”Vikarie- och övertidsstopp.”

”Vi kommer att ha svårt att jobba lika mycket uppsökande mot skola, förskola, äldreomsorg.”

Sandra Lindström (V), ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid samt kommunalråd i Solna. Foto: Solna stad

Sandra Lindström (V), ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för kultur och fritid, konstaterar att resultatet stämmer överens med den allmänna situationen runtom i landet.

– Kommuner och regioner är under väldigt stark ekonomisk press för närvarande och det är väldigt få verksamhetschefer inom någon kommunal eller regional verksamhet som säger att de inte behöver göra nedskärningar.

SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. Foto: SKR

Men enligt SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog kan det snart ljusna.

– Tittar vi några år framåt, 2025, och 2026, så ser det ju ganska bra ut för den kommunala ekonomin, under förutsättning att inflationen går ned och konjunkturen går tillbaka till det normala.

Därefter är det sannolikt att det vänder till det sämre igen, i följderna av tilltagande demografiska förändringar med en allt större andel äldre i befolkningen och en krympande andel personer i arbetsför ålder.

– Då måste man ju också styra om resurserna, säger Annika Wallenskog.

Enkätundersökningen genomfördes under januari och skickades till cheferna för folkbiblioteken i landets 290 kommuner. 222 svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 76 procent.

Läs också ›› Habo: ”Vi skulle behöva jobba mer med läsning”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min