Domstolsbesked om stängt bibliotek dröjer

14 jan 2021 • 4 min

Förvaltningsrätten i Växjö ska pröva om det var lagligt när Sölvesborgs kommun stängde sina bibliotek. Sedan överklagandet lämnades in har de allra flesta kommuner i landet fattat samma beslut. Vad säger egentligen lagen om det?

Överklagandet av Sölvesborgsbeslutet, som Biblioteksbladet berättade om i höstas, väntar fortfarande på avgörande i Växjö förvaltningsrätt. Även om beslutet inte har någon formell betydelse för andra kommuner är det sannolikt många som följer det.

– Det känns roligt, det är inte ofta det blir så, säger Josefin Karlström, notarie som ska bedöma om beslutet är fattat i enlighet med lagen.

När överklagandet gjordes var det bara Sölvesborg och en handfull andra kommuner som hade stängt sina bibliotek. Men många fler följde exemplet när pandemin tog fart igen i höstas. Och efter regeringens pressträff veckan före jul följde, med några få undantag, hela landets kommuner. Men om alla dessa beslut var i enlighet med bibliotekslagen kommer alltså inte avgörandet i förvaltningsrätten i Växjö svara på.

– En dom från förvaltningsrätten är inte vägledande på samma sätt som domar från högre instanser, säger Johan Larsson, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Han var inblandad i diskussionerna som SKR förde med Folkhälsomyndigheten och regeringen dagarna före jul om rekommendationen att stänga alla bibliotek. Det regeringen och Folkhälsomyndigheten missade var att folkbibliotek inte är någon frivillig verksamhet för kommuner, som exempelvis badhus och ishallar, förklarar han.

– Det finns frivillig verksamhet och så finns det obligatorisk verksamhet som socialtjänst, skola och även bibliotek. Det är en obligatorisk samhällsservice. Men de var ute väldigt snabb och backade fort.

I råden som gick ut efter regeringens presskonferens den 18 december stod att kommuner omedelbart bör stänga all verksamhet som inte är nödvändig, bland annat bibliotek. Ordet bibliotek plockades senare bort.

Enligt SKR strider rekommendationen att stänga alla bibliotek mot lagen eftersom folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla. Även om huvuddelen av verksamheten kan erbjudas digitalt, bedömer SKR att den digitala delen inte helt kan ersätta möjligheten att besöka biblioteket för alla. Många människor kan av olika skäl inte ta del av den digitala verksamheten.

– Folkbiblioteken är så mycket mer än utlåning. Vi ser att de har en samhällelig funktion som är väldigt viktig. Det är inte bara utlåning utan även en social och kulturell mötesplats och en fristad för många som inte har någon annanstans att gå, säger Johan Larsson.

Man kan inte ha synpunkter på att stänga biblioteket en kortare tid i en krissituation, men om det gäller längre perioder finns flera aspekter som bör vägas in, berättar han vidare. Dels hur stor smittspridningen är och dels bibliotekens viktiga funktion i samhället. Och dessutom måste arbetsgivaren ta ansvar för medarbetarna och inte utsätta dem för oacceptabla risker att smittas av covid-19.

Johan Larsson, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner. Foto: SKR

– Allt det måste balanseras.

Betyder detta då att exempelvis kommunerna i Östergötland, som har hållit alla folkbibliotek stängda sedan den 30 oktober, följer lagen eller inte? Det vill Johan Larsson inte svara på. SKR är en medlemsorganisation med kommuner och regioner som medlemmar.

– Det vore illa av mig att recensera hur enskilda medlemmar agerar. Jag avstår att svara på den frågan.

Det som gör det svårt att avgöra i vilken utsträckning biblioteken kan stänga är att bibliotekslagen är utformad på ett sätt att den ger stor frihet till verksamheten.

– Den är utformad med respekt för den långa tradition vi har. Folkbiblioteken är i stort sett oreglerade och det är för att de ska kunna följa samhällsutvecklingen så att verksamheten inte riskerar att bli statisk.

Sedan i söndags gäller den tillfälliga pandemilagen. Enligt den har regeringen nu rätt att besluta om stängning av exempelvis bibliotek. En vecka efter beslutet måste det dock prövas av riksdagen som kan säga att beslutet var okej eller upphäva det. Enligt samma lag kan också länsstyrelsen stänga enskilda bibliotek om dessa inte följer riktlinjerna om antal besökare.

I Uppsala har stängningen av bibliotekslokalerna förlängts till och med den 31 januari. Foto: Annika Clemens

Pandemilagen ger alltså regeringen rätt att stänga bibliotek, men inga särskilda rättigheter att stänga biblioteken för enskilda kommuner, utöver att kommunerna redan bestämmer över folkbiblioteken. Trots det har exempelvis Uppsala kommun förlängt stängningen av biblioteken till den 31 januari, med hänvisning till just pandemilagen.

– Vi lyckades hålla biblioteken öppna hela förra året, ända tills precis före jul. Då beslutade krisledningsnämnden att stänga lokalerna, men inte verksamheten, säger Sten Bernhardsson, chef på kulturförvaltningen.

Men strax före julhelgen stängde alltså biblioteken. Inte för att just biblioteken bedömdes utgöra någon stor risk för smittspridning, utan främst för att minska rörligheten i samhället och avlasta kollektivtrafiken. Intentionen är att öppna lokalerna igen i februari. Men att hänvisa beslutet om stängning till pandemilagen är inte korrekt. Det håller Sten Bernhardsson med om.

– Vi ska egentligen hänvisa till krisledningsnämndens beslut. Jag ska ta det med mina kollegor och se över hur vi har uttryckt oss.

I Sölvesborg är biblioteket fortfarande stängt för besök. Beslutet gäller till den 24 januari, men kan enligt information på kommunens webbplats förlängas.

Avgörandet om huruvida stängningsbeslutet är förenligt med lagen väntas dröja ytterligare några månader.

Fotnot: Uppsala kommun har ändrat informationen om stängningsbeslutet på sin hemsida sedan artikeln publicerades.

1 kommentarer

  1. Jag förstår inte de som menar att stängning av själva lokalerna skulle strida mot lagen. För ser man till de enskilda krav lagen ställer på folkbiblioteken så uppfyller de flesta av oss fortfarande dessa, även med dörrarna stängda. Ingenstans i lagen står t.ex. att biblioteken ska vara ”en social och kulturell mötesplats och en fristad för många som inte har någon annanstans att gå”.

    Jag är ju dock inte jurist, så jag är öppen för att jag missat någon slags juridiskt finlir.

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min