Dags för ifrågasatta Iflas kongress – trots allt

17 aug 2023 • 7 min

På måndag inleds den globala bibliotekssektorns årliga världskongress, arrangerad av den kritiserade organisationen Ifla. Vad förväntar sig svenska deltagare av evenemanget?

Biblioteksbladet har ställt några frågor inför Wlic som startar på måndag i Rotterdam. Inför resan dit ställde Biblioteksbladet tre frågor till några av deltagarna:
1)
Vad hoppas du få ut av årets kongress?
2) Hur har det senaste årets händelser – till exempel den undfallande hållningen i början av Rysslands krig mot Ukraina, uppmärksamheten kring Iflas ledningskultur, förläggandet av nästa års Wlic till Dubai och valet att inte förhålla sig till medlemmarnas kritik mot detta – påverkat din syn på Ifla som organisation och Wlic som evenemang?
3) Hur har ovanstående påverkat dina överväganden inför ditt beslut att delta i år?

Salomon Hellman. Foto: Monica Lindgren.

Salomon Hellman
Bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek

 1. Den stora förtjänsten med kongressen är att tillsammans med kollegor från hela världen vända och vrida på de frågor vi alla brottas med, som hur man får barn att upptäcka läsning eller hur ett modernt bibliotek kan se ut och fungera.
 2. Ifla låter Dubai bestämma vad deltagarna får prata om och inte under nästa års kongress är hårresande, jag trodde inte min ögon när jag läste om det. Den fullt rimliga strävan att förlägga kongressen till delar av världen där den tidigare aldrig varit får inte innebära att Ifla lägger grundläggande mänskliga rättigheter – som yttrandefrihet – åt sidan. Att det sker mot medlemmarnas vilja gör det ännu mer upprörande.
 3. Beslutet kring Dubai och kontroverserna i Iflas ledarskikt har kraftigt försämrat min bild av organisationen. Jag deltar under årets kongress, eftersom jag jobbat hårt och länge med planeringen inför den, men kommer inte att delta i Dubai nästa år.
  Miriam Björkhem, Kungliga biblioteket.

   

  Miriam Björkhem
  Chef för enheten Metadata och nationalbibliografin, Kungliga biblioteket

 1. Jag deltar inte själv, men hoppas att Wlic kan bli ett tillfälle att fortsätta det arbete KB utför inom Ifla: specifikt intresserar jag mig för det internationella samarbetet kring nationalbibliografier, metadata och standardisering, samt de personliga kontakterna med andra nationalbibliotek och biblioteksrepresentanter. Med anledning av den senaste tidens utveckling hoppas jag att Wlic kommer ge tillfälle till en verklig dialog kring vart Ifla som organisation är på väg och att Kungliga biblioteket genom vår riksbibliotekarie Karin Grönvall har möjlighet att bidra.
 2. Min personliga åsikt är att Ifla fattat en serie dåliga beslut, och därtill avstått från att alls fatta beslut i några mycket viktiga frågor. Jag är uppriktigt häpen över hur illa och tondövt man skött kommunikationen med medlemmarna. Då en styrelse gång på gång blir överraskad av medlemmarnas åsikter och krav på transparens ställer det berättigade frågor om kompetensen hos styrelsen i fråga.
 3. Jag har funderat allvarligt på att ändra mina planer och faktiskt delta i år. Jag har inte givit upp hoppet om Ifla och vill att vi medlemmar (så länge vi är det) bidrar till att hjälpa organisationen på rätt köl. KB skickar dock många andra kompetenta representanter, inte minst vår riksbibliotekarie, vilket torde räcka. Till Dubai 2024 kommer jag som enhetschef inte att kunna skicka några medarbetare, och om överenskommelsen kring vad som får förekomma på agendan kvarstår absolut inte åka själv.
Christer Edeholt, biblioteksutvecklare i region Västerbotten.

Christer Edeholt
Biblioteksutvecklare, Region Västerbotten

 1. Jag ska först på satellitmötet för Ifla Sig LGBTQ i Haag, som jag hoppas blir inspirerande och kul. Jag önskar att vi tillsammans kommer på något bra svar till Iflas ledning om hur vi ser på att våra mänskliga rättigheter och vår yttrandefrihet offras till nästa års konferens.
 2. Självklart påverkas min syn på Ifla av hur Iflas ledning har misskött sig de senaste åren och nu även beslutat, mot medlemmarnas vilja, att hålla nästa års konferens i ett land där homosexuella och transpersoner förföljs och även avrättas. Att styrelsen också tycker att det är okej att värdlandet censurerar programmet på konferensen är ytterst anmärkningsvärt. Jag tror inte att det skulle ha gått igenom om det gällt någon annan diskriminerad grupp, etnisk eller religiös, till exempel. Det verkar vara väldigt lätt att plocka bort hbtq+rättigheter, när de anses opassande.
 3. Min tanke med att medverka i år är att kunna delta i viktiga diskussioner främst runt hbtq+ och yttrandefrihet. Jag hoppas att den negativa, odemokratiska och människofientliga trenden och strukturen inom Ifla ska kunna vändas och att vi får ett internationellt nätverk som står upp för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.
Soledad Cartagena

Soledad Cartagena
Skolbibliotekarie på Komvux i Malmö

 1. Jag hoppas att träffa människor från hela världen som är intresserade av att diskutera bibliotek, yttrandefrihet och demokrati. Tre begrepp som jag tycker hör ihop.
 2. Det är förkastligt att förlägga en Ifla-kongress i  ett land som Dubai där mänskliga rättigheter kränks, och det nu också är klart att Iflas styrelse gått med på att exkludera frågor om HBTQ+ från programmet i enlighet med värdlandets önskemål. Det är bra att Svensk biblioteksförening tar ställning mot detta.
 3. Naturligtvis tappar jag respekt för Ifla och ett tag funderade jag på att inte åka till Rotterdam. Hela den svenska biblioteksvärlden borde ta avstånd Ifla-kongressen 2024.
Barakat Aldammad. Foto: Simon Olsson.

Barakat Aldammad
Konsulent, inriktning flerspråk och delaktighet, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen

 1. Ser verkligen fram emot min första Ifla-kongress där kan jag ta del av andras åsikter, erfarenheter, arbetssätt samt massor av härliga möten med människor från alla världens hörn.
 2. Om jag skulle vara ärlig så har den påverkat negativt, men ändå tycker jag att konferensen är viktig för att skapa samtal kring dessa händelser och för att kunna förändra och påverka i framtiden.
 3. Det blir mer tydligt för mig att delta i år!  Och när det gäller valet av nästa års kongress så tror jag att vi som är bibliotekarier som lever i Sverige och har koppling till andra regioner har en röst som är viktig i detta sammanhang. Jag själv har ett stort nätverk i andra länder och ser värdet av att träffas. Vi har olika åsikter som krockar hela tiden men ändå är det viktigt att kunna vara där och påverka när det finns möjlighet.
Peter Björkman, Umeå stadsbibliotek

Peter Björkman
Enhetschef, Umeå stadsbibliotek

 1. Jag kommer att fokusera på mina åtaganden: satellitkonferensen i Tilburg nu på lördag (Libraries as Actors of Climate Empowerment) och formerandet av en demokratigrupp inom ramen för mitt arbete i Public Libraries Section.
 2. Jag är ingen veteran i Ifla och det har tagit tid att ”komma under skinnet” på organisationen sen jag blev invald i en sektion för ett par år sen. Det görs mycket av värde, men den senaste tidens händelser får mig att tänka att mitt internationella intresse möjligen kommer att ta sig uttryck i andra forum framöver.
 3. Jag ser medverkan i Rotterdam som ett utmärkt tillfälle att diskutera Iflas framtid. I grunden behövs ett utvidgat internationellt samarbete, men arbetet måste vara på de mänskliga rättigheternas grund. Att Wlic är så dyr och vräkig är en del av problemet. Med en annan utgångspunkt hade andra platser i regionen kunnat bli aktuella, som till skillnad från Förenade Arabemiraten kan garantera intellektuell frihet och yttrandefrihet under konferensen. På så sätt hade landet aldrig givits denna möjlighet att skyla sina orättvisor, inskränkningar och övergrepp med blingbling och vackra fasader.
Tina Haglund, biblioteket i Helsingborg.

Tina Haglund
Enhetschef, digitala biblioteket/media, Helsingborgs bibliotek

 1. Jag ser fram emot att få delta i diskussioner, ta del nya infallsvinklar och idéer samt möta kollegor som brinner för biblioteksfrågor från större delen av världen. Jag hoppas också kunna ta med mig detta hem till vardagen i Sverige och dela erfarenheterna med mina kollegor.
 2. Detta har naturligtvis påverkat mig eftersom många av de grundvärderingar som jag tycker att bibliotek och biblioteksverksamheten står för genom arbete för demokrati, mänskliga rättigheter, allas lika värde, tillit och öppenhet delvis har raserats genom dåligt ledarskap och otydliga och intetsägande förklaringar. Samtidigt så tycker jag att det arbete som sker i sektionerna är viktigt och att det är där en stor del av arbetet görs och att träffas fysiskt underlättar det digitala arbetet som sker resten av året.
 3. Jag har varit med i sektionen CPDWL (Continuing Professional Development and Workplace Learning ) i två år och även om jag ställer mig kritisk till hur Ifla har styrts under dessa två år så är min förhoppning att det kommer att bli bättre (även om beslutet att lägga Wlic i Dubai nästa år är helt obegripligt). Jag har två år kvar som standing commitee member i CPDWL och efter det avgör jag om jag vill fortsätta att arbeta internationellt i IFLA.
Elisabet Rundqvist. Foto: Kungliga biblioteket

Elisabet Rundqvist
Sakkunnig för området bibliotek, nationella minoriteter och urfolksfrågor, Kungliga biblioteket

 1. Jag hoppas knyta nya kontakter och bära ut budskap om de två områden som jag förberett, minoriteter och små språk som behöver bibliotekens stöd och mångspråks/integrationsbibliotekariers tidvis utsatta situation. Utöver det bevakar jag Öppen vetenskap och Europafrågor (satellitkonferenser och planerade samtal).
 2. Ifla saknar tillräcklig transparens och ett tydligt ramverk för etiska överväganden vid motstridiga intressen. Jag menar att Ifla behöver jobba mer med grundläggande värderingar där den verklighet vi lever i ändå inryms. Globalt minskar antalet demokratier, yttrandefriheten utmanas och biblioteken ansätts på olika sätt, till exempel banned books, hbtq-frågor. Ifla och biblioteken behöver globalt kraftsamla för att möta det på ett klokt sätt, det räcker inte med Agenda 2030 som ramverk.
 3. Min sektions satellitkonferens Empowering Diverse Librarianship är angelägen och välbehövlig och något vi arbetat med ganska länge, redan innan pandemin.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min