Oklar roll för biblioteken när civilplikten införs

10 jan 2023 • 2 min

Regeringen vill återinföra civilplikten. Om bibliotekens kommer att beröras är fortfarande osäkert, men på kommunnivå har deras roll i totalförsvaret aktualiserats på fler håll i landet.

Diskussionerna om vilken roll biblioteken bör ha i kris har pågått i många år, länge utan större konkreta resultat. Ett fåtal kommuner, exempelvis Västerås, har stuckit ut genom att biblioteken redan under pandemins början var klassade som samhällsviktig verksamhet.

På måndagen meddelade regeringen att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska snabbutreda ett återinförande av civilplikten inom räddningstjänsten. Regeringen ska också se över fler sektorer där det kan bli aktuellt. Vilka sektorer det handlar om kommer att presenteras i ett senare skede.

Bengt Kleijn, bibliotekarie och projektledare på Försvarets materielverk.

Det är alltså oklart hur och om regeringens besked kommer att påverka personal på biblioteken. Däremot har det börjat hända saker på kommunnivå, berättar Bengt Kleijn, bibliotekarie på Försvarets materielverk och en av kontaktpersonerna i expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret.

– Vi har ett antal bibliotek där man har fattat beslut om att klassa dem som samhällsviktig verksamhet och att krigsplacera bibliotekarier, berättar han.

– Det händer grejer för ganska många, framför allt i medelstora kommuner.

Borde biblioteken ingå i civilplikten?

– Ja, det tycker jag vore bra. Men jag skulle bli förvånad, säger Bengt Kleijn och hänvisar till tidigare agerande från regeringen under pandemin.

Är biblioteken redo för en roll i totalförsvaret?

– Det är nog skillnad vilka möjligheter som finns för små glesbygdsbibliotek och bibliotek i större kommuner. Kanske bör det gå via regionbiblioteken?

Också i Linköping klassas biblioteken som samhällsviktiga, sedan ett år tillbaka, och personalen är krigsplacerad, vilket innebär att personalen ska gå till jobbet även om det blir krig.

I Uppsala pågår diskussionerna, även om biblioteken ännu inte formellt är klassade som samhällsviktiga.  Nyligen hölls en medarbetarutbildning med temat säkerhet och beredskap.

Sara Bengtsson, biträdande bibliotekschef i Uppsala. Foto: Sigrid Asker

– Det är jätteviktigt att biblioteken är proaktiva och själva är med och kommunicerar vad vi kan bidra med. Annars kanske vi hamnar i något som inte är de allra viktigaste just där och då. Vi bör diskutera vad vi kan göra, vad vi bör göra och var vi gör störst samhällsnytta, säger Sara Bengtsson, biträdande bibliotekschef.

När Kungliga biblioteket för ett år sedan gick igenom landets biblioteksplaner saknades frågan om säkerhet och krisberedskap i de allra flesta kommuner. En snabb översikt av biblioteksplanerna förra året visade att det fortfarande saknas på de flesta håll, berättar Anna-Stina Takala, handläggare på KB.

Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret ändrar nu inriktning på sitt arbete. I stället för lobbyarbete för att föra upp frågan på dagordningen arbetar de mer med att stötta de bibliotek som redan är på gång.

2 kommentarer

  1. En kandidatuppsats på temat, skriven av mig och Anne Skoogh, läggs fram för opponering nu på torsdag 12/1 i Borås. Vi har bland annat byggt vidare på just den där genomgången av biblioteksplaner som nämns i texten. Därtill har vi intervjuat biblioteksföreträdare från sju olika kommuner, både sådana som jobbar aktivt med frågan och sådana som inte gör det. Många intressanta synpunkter framkommer. Håll utkik i DiVA! 🙂

  2. ”Också i Linköping klassas biblioteken som samhällsviktiga, sedan ett år tillbaka…” Vad i all världen? Har inte biblioteken var ”samhällsviktiga” ända sedan Alexander den stores tider?

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min