Ny lag om skolbibliotek på väg

17 jun 2024 • 2 min

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

Innan propositionen om bemannade skolbibliotek går till riksdagen för beslut ska Lagrådet säga sitt. På måndagen, ett par veckor efter att propositionen var tänkt att lämnas till riksdagen, landade lagförslaget på Lagrådets bord. Och det innebär ändringar i både skollagen och bibliotekslagen.

I lagförslaget slås fast att elever i såväl förskoleklass, grundskola, specialskola, sameskola och gymnasieskola ska ha tillgång till skolbibliotek på sin egna skola. Men om särskilda skäl finns kan skolbiblioteket tillhandahållas på en annan skola eller på ett folkbibliotek.

I förslaget framgår att varje skola ska sträva efter att i första hand anställa personal som är utbildad i biblioteks- och informationsvetenskap. I andra hand ska personal med annan relevant utbildning anställas.

I bibliotekslagen tillkommer en hänvisning till en formulering i skollagen om att skolbibliotek ska avse en ”samlad, gemensam och ordnad verksamhet” till både elevers och lärares förfogande för att användas som en resurs i undervisningen.

I skollagen skrivs att skolbibliotek ska främja elevernas läsande samt medie- och informationskunnighet. Varje skola ska upprätta en biblioteksplan där det anges hur ändamålet med skolbiblioteket ska uppnås och skolbiblioteket ska vara bemannat på sett sådant sätta att ändamålet uppnås.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu beslutat om en lagrådsremiss. Det innebär att elever runt om i Sverige från och med nästa höst ska ha tillgång till en utbildad skolbibliotekarie i sitt skolbibliotek, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare vid Svensk biblioteksförening.

Hon påpekar att det är viktigt att de resurser som regeringen avsätter verkligen går till skolbibliotek och inte annan verksamhet.

– De medel som regeringen avsatt till skolbiblioteken behöver öronmärkas så att de verkligen når eleverna genom bemannade skolbibliotek.

Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2025.

Hela lagrådsremissen kan du läsa här.

Läs också

›› Skolministern om bristen på bibliotekarier

›› Timbro-kritik mot regeringens satsning på skolbibliotek

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min