Trots läskris: Inga besked om satsning på skolbibliotek

16 maj 2023 • 2 min

Nivåerna på svenska tioåringars läsning är så låg att skolminister Lotta Edholm talar om en läskris i svensk skola. Läslyftet förlängs meddelar ministern, men nämner inte skolbiblioteken när hon listar åtgärder för att komma till rätta med problemen.

I samband med att den internationella läsundersökningen Pirls lämnade skolminister Lotta Edholm (L) besked om insatser som behövs för att förbättra svenska barns läskunnighet.

Läsförmågan bland svenska tioåringar har försämrats sedan 2016, enligt rapporten. Och skillnaderna mellan elevgrupper och mellan skolor har ökat.

– Det är för mig ett tecken på att vi har en läskris i svensk skola, sade skolministern på en digital pressträff.

Pressträffen hölls från Bryssel där Lotta Edholm befann sig för att hålla i ett möte för skolministrar i EU.

Enligt undersökningen har de elever som ligger på låga nivåer i läsning ökat från 12 procent 2016 till 19 procent 2021.

– Om det fortsätter riskerar vi att se en generation av funktionella analfabeter. Det är något vi måste ta på stort allvar.

För att komma till rätta med läskrisen behöver svensk skola gå tillbaka till grunderna, konstaterade ministern. Mer fokus på läsning, fler böcker och mindre skärmtid.

– Det är inte minst viktigt för pojkarnas läsutveckling som konsekvent är sämre.

Läslyftet har varit en lyckad satsning, enligt Lotta Edholm, och regeringen lägger pengar på en förlängning.

Utöver det vill regeringen se tidigare insatser, utökad undervisningstid i lågstadiet och förstärkt satsning på lovskola, även för de yngre barnen. Fler speciallärare behövs, liksom förändrad lärarutbildning och mer trygghet och arbetsro, slog skolministern fast.

– Socialtjänstens arbete är också viktigt och här satsar vi på skolsociala team som ska hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro att komma tillbaka.

Att Lotta Edholm inte nämnde bemannade skolbibliotek som en åtgärd för att förbättra läsningen bland svenska elever noterades på flera håll.

”Skolbibliotek?” frågar sig kort och gott signaturen KlaraBella på Twitter i samband med pressträffen.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare i Svensk biblioteksförening skriver i en kommentar att ett effektivt sätt att höja läsnivåerna är att se till att alla skolor har skolbibliotek med en utbildad skolbibliotekarie. ”Vi förväntar oss därför att regeringen snarast lägger ett lagförslag om bemannade skolbibliotek.”

Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask som gör podden Flödet saknade också frågan om skolbibliotek, och fick svaret att regeringen arbetar med frågan, skriver de på Twitter.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min