"Vi är inga gränspoliser"

13 feb 2024 • 2 min

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

En rad kommuner har tagit avstånd från Tidöpartiernas idé om att införa informationsplikt för offentliganställda om de möter papperslösa. Det framkommer i Biblioteksbladets enkät till landets bibliotekschefer. Göteborg har gått ett steg längre och slår fast att kommunens anställda inte behöver följa en eventuell lag om rapporteringsplikt av papperslösa.

Bland personalen på Göteborgs stadsbibliotek hade det redan förts diskussioner om vad en ny lag skulle innebära och hur den skulle hanteras.

– Det kändes tryggare när beskedet kom från politikerna. Skönt att vi från politiken ner till biblioteksgolvet står enade i att det här ställer vi inte upp på, säger Kristian Schultz, bibliotekarie på Kulturhuset Kåken.

Innan beskedet kom var det flera kollegor på biblioteken i Göteborg som hade hunnit fundera på om de skulle ”vägra ange”. Även om politikernas besked inte är en garanti, så kändes det bra för många medarbetare, berättar Kristian Schultz.

– Grundprincipen för folkbibliotek är att de ska vara tillgängliga för alla, oavsett om man har rätt att vara i landet eller inte. Det har aldrig varit en stridsfråga tidigare. Som ett led i att reducera alla samhällsproblem till migration vill Tidöpartierna förskjuta ansvaret för otryggheten och ojämlikheten i samhället från de som tagit de politiska besluten till syndabockar som inte har något att säga till om. I detta fall papperslösa invandrare. Och biblioteken förväntas aktivt delta.

En lag om informationsplikt skulle krocka med både bibliotekslagen och FN:s barnkonvention, påpekar han.

– Om vi skulle följa en sån lag skulle vi begå direkt tjänstefel, jag kan inte tolka våra styrdokument på något annat sätt. Vi är inte gränspoliser, ingen kontrollinstans. Vi jobbar med demokrati, kultur och läsfrämjande.

Marie Sääf, bibliotekschef i Linköping, anser inte att en lag om anmälningsplikt behöver krocka med bibliotekslagen. Hon tycker i stället att biblioteken bör fundera över att inte samla in så mycket information om besökare och låntagare.

Det skulle möjligen vara ett sätt att mildra konsekvenserna av en rapporteringsplikt, säger Kristian Schultz, men anser inte att det skulle vara tillräckligt.

– Det skulle kunna minska effekten, men om offentliganställda ändå ska tvingas ange så skapas en otrygghet för den här gruppen. VI måste ha en öppen biblioteksmiljö där alla känner sig välkomna och jag vill inte att man politiserar biblioteken och gör dem till del av den politiska agenda där migration och invandring lyfts fram som de största samhällsproblemen, som överskuggar allt annat. Det tycker jag är jätterasistiskt.

Biblioteksbladets enkät skickades till bibliotekscheferna i landets 290 kommuner och 222 svarade, en svarsfrekvens på 77 procent.

Läs också ›› Två av tre varnar för krock med bibliotekslagen

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min