Allt fler ger ut allt mer

11 apr 2015 • < 1 min

Egenutgivningen av böcker ökar och det märks inte minst på Kungliga biblioteket. På ett år har inflödet av enskilda verk...

Egenutgivningen av böcker ökar och det märks inte minst på Kungliga biblioteket. På ett år har inflödet av enskilda verk ökat med sju procent.

KB:s magasin fylls på av allt fler böcker, som trycks utomlands och ges ut utanför de stora förlagen. Populärt är att anlita så kallade publiceringsplattformar, såsom Vulkan och Publit.

I en artikel i Dagens Nyheters kulturdel kallar Lars Ilshammar, avdelningschef på KB, fenomenet för ”pdf-effekten.”

Frågan är hur all denna litteratur ska nå ut till läsarna.

Ett exemplar av alla svenska böcker som trycks eller ges ut ska enligt lagen om pliktexemplar skickas till Kungliga biblioteket och Enheten för nationalbibliografin.

DN skriver att ökningen av egenutgiven litteratur sker i första hand inom kategorierna självbiografier, poesi, lokalhistoria och självhjälp. Tekniken är enkel – tryck-pdfer skickas till en tryckeri någonstans i världen – och att trycka utomlands ökar kraftigt.

Enligt Lars Ilshammar ”bubblar det av skrivlust” i Sverige, vilket betyder mer jobb för KB. 2013 inkom 22 492 verk och skrifter, förra året ökade inflödet till 24 150 verk.

I DN:s artikel undrar KB:s personal hur de ska kunna ta tillvara på allt som ges ut. Egenutgivning är en internationell trend och i USA uppgår den till mellan hälften och 75 procent av alla böcker som ges ut, enligt DN.

Utrymmet i KB:s magasin lär räcka i ytterligare 35 år. KB:s totala bestånd av fysiska böcker är cirka 15 hyll-mil. Den årliga tillväxten är 1,3 hyllkilometer och KB:s magasin upptar en golvyta som motsvarar två finlandsfärjor, eller 20 000 kvadratmeter, enligt uppgifter i Dagens Nyheters kulturdel.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min