Allt fler ger ut allt mer

11 apr 2015 • < 1 min

Egenutgivningen av böcker ökar och det märks inte minst på Kungliga biblioteket. På ett år har inflödet av enskilda verk...

Egenutgivningen av böcker ökar och det märks inte minst på Kungliga biblioteket. På ett år har inflödet av enskilda verk ökat med sju procent.

KB:s magasin fylls på av allt fler böcker, som trycks utomlands och ges ut utanför de stora förlagen. Populärt är att anlita så kallade publiceringsplattformar, såsom Vulkan och Publit.

I en artikel i Dagens Nyheters kulturdel kallar Lars Ilshammar, avdelningschef på KB, fenomenet för ”pdf-effekten.”

Frågan är hur all denna litteratur ska nå ut till läsarna.

Ett exemplar av alla svenska böcker som trycks eller ges ut ska enligt lagen om pliktexemplar skickas till Kungliga biblioteket och Enheten för nationalbibliografin.

DN skriver att ökningen av egenutgiven litteratur sker i första hand inom kategorierna självbiografier, poesi, lokalhistoria och självhjälp. Tekniken är enkel – tryck-pdfer skickas till en tryckeri någonstans i världen – och att trycka utomlands ökar kraftigt.

Enligt Lars Ilshammar ”bubblar det av skrivlust” i Sverige, vilket betyder mer jobb för KB. 2013 inkom 22 492 verk och skrifter, förra året ökade inflödet till 24 150 verk.

I DN:s artikel undrar KB:s personal hur de ska kunna ta tillvara på allt som ges ut. Egenutgivning är en internationell trend och i USA uppgår den till mellan hälften och 75 procent av alla böcker som ges ut, enligt DN.

Utrymmet i KB:s magasin lär räcka i ytterligare 35 år. KB:s totala bestånd av fysiska böcker är cirka 15 hyll-mil. Den årliga tillväxten är 1,3 hyllkilometer och KB:s magasin upptar en golvyta som motsvarar två finlandsfärjor, eller 20 000 kvadratmeter, enligt uppgifter i Dagens Nyheters kulturdel.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min