Författare kritiserar strategin

12 apr 2018 • < 1 min

I ett sextonsidigt dokument från den 5 mars kritiserar Sveriges författarförbund den nationella biblioteksstrategin och dess rapport Den femte statsmakten. Först och främst för att de inte involverat författarna, översättarna och dramatikerna i processen kring framtidens bibliotek. 

Den fysiska boken saknas alltför mycket i rapporten, menar förbundet som tycker att strategin rundar värden som de uppfattar som centrala: att biblioteken är platsen där de litterära verken görs tillgängliga för alla och att bibliotekens arbete med detta utgör ett viktigt demokratiskt uppdrag.

Författarförbundet kritiserar att biblioteken allt mer styrs av ”en kommersiell inköps- och programpolicy” och av ”New public management”, att den svårare litteraturen trängs ut av ”kändisar” och att det är fel väg om man vill verka för det demokratiska samhällets utveckling. Några exempel som tas upp är att de så kallade Kulturrådsböckerna som får statligt stöd för kvalitet och distribueras fritt till biblioteken inte tas tillvara tillfredsställande och att klassiker gallras ut.

Du som vill läsa hela dokumentet hittar det på Författarförbundets hemsida.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min