Författare kritiserar strategin

12 apr 2018 • < 1 min

I ett sextonsidigt dokument från den 5 mars kritiserar Sveriges författarförbund den nationella biblioteksstrategin och dess rapport Den femte statsmakten. Först och främst för att de inte involverat författarna, översättarna och dramatikerna i processen kring framtidens bibliotek. 

Den fysiska boken saknas alltför mycket i rapporten, menar förbundet som tycker att strategin rundar värden som de uppfattar som centrala: att biblioteken är platsen där de litterära verken görs tillgängliga för alla och att bibliotekens arbete med detta utgör ett viktigt demokratiskt uppdrag.

Författarförbundet kritiserar att biblioteken allt mer styrs av ”en kommersiell inköps- och programpolicy” och av ”New public management”, att den svårare litteraturen trängs ut av ”kändisar” och att det är fel väg om man vill verka för det demokratiska samhällets utveckling. Några exempel som tas upp är att de så kallade Kulturrådsböckerna som får statligt stöd för kvalitet och distribueras fritt till biblioteken inte tas tillvara tillfredsställande och att klassiker gallras ut.

Du som vill läsa hela dokumentet hittar det på Författarförbundets hemsida.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min