Författare kritiserar strategin

12 apr 2018 • < 1 min

I ett sextonsidigt dokument från den 5 mars kritiserar Sveriges författarförbund den nationella biblioteksstrategin och dess rapport Den femte statsmakten. Först och främst för att de inte involverat författarna, översättarna och dramatikerna i processen kring framtidens bibliotek. 

Den fysiska boken saknas alltför mycket i rapporten, menar förbundet som tycker att strategin rundar värden som de uppfattar som centrala: att biblioteken är platsen där de litterära verken görs tillgängliga för alla och att bibliotekens arbete med detta utgör ett viktigt demokratiskt uppdrag.

Författarförbundet kritiserar att biblioteken allt mer styrs av ”en kommersiell inköps- och programpolicy” och av ”New public management”, att den svårare litteraturen trängs ut av ”kändisar” och att det är fel väg om man vill verka för det demokratiska samhällets utveckling. Några exempel som tas upp är att de så kallade Kulturrådsböckerna som får statligt stöd för kvalitet och distribueras fritt till biblioteken inte tas tillvara tillfredsställande och att klassiker gallras ut.

Du som vill läsa hela dokumentet hittar det på Författarförbundets hemsida.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min